ROZHOVOR S ANO:
Máme nejvyšší úrokové sazby u termínovaných vkladů


16. 03. 2017  00:56     Miroslav Zeman     komentáře (0)

I. část rozhovoru serveru Bankovní poplatky s jednou z nejvýznamnějších družstevních záložen. Na otázky odpovídá Ing. Jiří Diepolt, místopředseda představenstva ANO spořitelní družstvo. ČTĚTE DÁLE!

ROZHOVOR S ANO: Máme nejvyšší úrokové sazby u termínovaných vkladů
ANO patří mezi finanční ústavy, které poskytují nejvýhodnější úrokové sazby u termínovaných vkladů. Je termínovaný vklad vlajkovou lodí vaší nabídky?

Ano, klíčovým depozitním produktem naší záložny patří bezesporu termínovaný vklad ANO PRO zhodnocení. Klienti mohou své finanční prostředky zhodnotit díky nejvyšším úrokovým sazbám termínovaných vkladů na českém finančním trhu. Uvedený fakt vyplývá nejen z neustálého nárůstu počtu klientů a objemu ukládaných finančních prostředků, ale i z několika získaných ocenění nezávislých srovnávačů například od finparada.cz či banky.cz.

Podle našeho pravidelného porovnání nabízí ANO absolutně nejvyšší úrok u termínovaných vkladů na trhu. Úroková sazba 1,80 % (u vkladů na 1 rok pozn. red.) je o stovky procent výhodnější než nabídky bank. Jak může družstevní záložna dlouhodobě nabízet takto vysoké úroky?

Naše záložna poskytuje nejen vklady domácnostem a podnikatelům, ale rovněž nabízí i úvěrové produkty, a to zejména malým a středním podnikatelům a firmám. Rozdíl mezi úrokovými sazbami úvěrů (5,99 – 9,99 % p.a.) a vkladů (1,80 – 3,30 % p.a.) nám generuje provozní zisk. Z tohoto důvodu může naše záložna poskytovat relativně vysoké úrokové sazby u depozitních produktů.

Když se řekne vysoký úrok, objeví se u mnoha lidí i vnímání mnohem vyššího rizika. Jak je zajištěno bezpečí vkladů klientů? A znamená i v tomto případě, že vyšší výnos znamená i vyšší riziko? Proč?

Všechny vklady, které u nás mají klienti uložené, jsou samozřejmě pojištěné, a to do výše 100 000 euro stejně jako v bankách. Spořitelní družstvo funguje z pohledu organizace a řízení, procesů a vnitřního kontrolního systému obdobně jako bankovní instituce. Legislativa a regulace včetně kontroly ČNB je opět obdobná jako u bankovních domů.

Vyšší úroky u depozitních produktů vyplývají z odlišného obchodního modelu nikoli však vyšší míru rizika pro klienta, viz předcházející odpověď.

Je důvodem uplatnění vyšší úroků u termínovaných vkladů fakt, že je ANO družstevní záložnou? Tedy hraje u výhodnosti produktu nějakou roli forma podnikání poskytovatele? Nebo toto není podstatná skutečnost a stejné parametry produktů by ANO nabízelo, i kdyby podnikalo jako banka?

Vyšší úrokové sazby depozitních produktů a služeb vycházejí z nastavené obchodní strategie naší záložny, tedy skladby produktového portfolia a struktury depozitních a úvěrových klientů. 

Diepolt.JPG

DALŠÍ DÍL VELKÉHO ROZHOVORU S ANO SPOŘITELNÍM DRUŽSTVEM PŘINESEME ZA TÝDEN!ROZHOVOR S ANO: Máme nejvyšší úrokové sazby u termínovaných vkladů

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více