Podejte si daňové přiznání přes datovou schránku. Jednoduše a bez front na úřadu


18. 03. 2020  14:10     Podejto.cz     komentáře (0)

Chcete se vyhnout cestě na poštu nebo na finanční úřad? Podejte daňové přiznání prostřednictvím datové schránky a chytrého online formuláře na portálu Podejto.cz.

 

 

Podejte si daňové přiznání přes datovou schránku. Jednoduše a bez front na úřadu
Pomocí datové schránky můžete komunikovat s jakýmkoliv úřadem, například zdravotními pojišťovnami, okresní správou sociálního zabezpečení nebo finančním úřadem. Funguje podobně jako e-mailová schránka, s tím rozdílem, že majitel schránky je úředně ověřenou osobou. Zjednodušeně řečeno datová schránka nahrazuje podpis. 

Veškerá komunikace probíhá elektronicky, a je tedy levná, rychlá a účinná. Na bezpečnost je také myšleno, nikdo kromě uživatele datové schránky a zainteresovaného úředníka se nemá šanci k datům dostat.

Zřízení datové schránky je jednoduché. „Uživatelé, kteří ještě datovou schránku nemají, si ji mohou nechat zdarma založit na kterémkoli CzechPOINTu nebo dokonce i elektronickou cestou, pokud mají občanský průkaz s čipem a token,“ říká Martin Vondrouš, expert na nové technologie ve společnosti Software602, která je jedním z dodavatelů systému. Jediné poplatky spjaté s datovou schránkou se vážou k nadstandartním službám typu Poštovní datové zprávy adresované soukromým subjektům nebo notifikace o nově příchozích zprávách formou SMS na mobilní telefon uživatele.

Přes datovou schránku můžete podat jednoduše i daňové přiznání. I když vláda kvůli pandemii nového typu koronaviru odsunula termín, do kterého mohou fyzické osoby podat daňové přiznání, až na začátek července, mnozí daňoví poplatníci mají podklady připravené a už jen zvažují, jakou cestou je dopraví finančnímu úřadu. Nejbezpečnější metodou je aktuálně elektronické podání přes datovou schránku. „Pro uživatele datových schránek se vyřizování různých povolení, podávání žádostí nebo výkazů a přiznání mění ve velmi jednoduchý úkon, kvůli kterému se nemusí zvednout od pracovního stolu. Mohou využít například chytrý online formulář na portálu PODEJTO.cz, kde se zalogují svými přihlašovacími údaji k datové schránce a poté už jen vyplní formulář pro konkrétní životní situaci,“ říká Martin Vondrouš. „Pokud máte například připravené daňové přiznání a zvažujete, zda s ním zajít na finanční úřad nebo na poštu, zkuste zvolit tento méně rizikový způsob bez nutnosti přímého fyzického kontaktu s jinými lidmi,“ vyzývá Martin Vondrouš.

Pokud daňový poplatník zvolí cestu elektronického podání daňového přiznání, měl by tak už do budoucna činit povinně. Kdo tuto povinnost nedodrží, může dostat citelnou pokutu. Této povinnosti se však může zbavit. A to tak, že si datovou schránku nechá znepřístupnit, neboli deaktivovat. Pokud je datová schránka deaktivovaná, povinnost podat přiznání prostřednictvím ní totiž odpadá. „Žádost o deaktivaci vyřizuje opět kterýkoli Czech POINT a datová schránka je znepřístupněna okamžitě,“ uvádí Martin Vondrouš.

Do znepřístupněné schránky již nebudou přicházet nové zprávy, ale ani uživatel z ní už nemůžete nic poslat. Staré zprávy si však může stále stahovat až do doby jejich automatického vymazání, k němuž dochází po 90 dnech od jejich přijetí. Datovou schránku jde pak znovu aktivovat či opět znepřístupnit. I to má však svá omezení. Pokud si uživatel nechal datovou schránku na žádost znepřístupnit dvakrát za poslední rok, lze ji zpřístupnit, čili aktivovat nejdříve jeden rok od jejího posledního znepřístupnění. 

Proč si zřídit datovou schránku?

- usnadňuje a urychluje komunikaci, 

- zvyšuje šanci na úspěšné doručení zpráv,

- šetří náklady na papírovou komunikaci,

- přináší možnost prokázaní doručení dokumentu,

- vedení schránky je zdarma na rozdíl od listovních zásilek,

- přístup k dokumentům odkudkoli, kde je možné se připojit na internet,

- je bezpečná, nikdo nemá šanci se k datům dostat. 

 

 

 Podejte si daňové přiznání přes datovou schránku. Jednoduše a bez front na úřadu

Diskutovat (0)