ČSOB

Československá obchodní banka, a.s
Předseda představenstva a generální ředitel: John Arthur Hollows
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Tel.: 261 351 111; 224 111 111
E-mail: info@csob.cz, www.csob.cz

Kód banky: 0300

Infolinka:+420 800 300 300

Blokace karet: +420 495 800 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 15,8 mld. Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 8 mld. Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 1Q 2020 70
Miroslav Zeman

ČSOB byla po dobu koronavirové krize velmi aktivní a byla velmi dobře viditelná i v médiích. Banka se tak silně zasazovala za realizaci podpory bank vůči klientům.

Celá skupina ČSOB včetně Hypoteční banky, ČMSS i Poštovní spořitelny nabídla lidem, kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s covid-19, odklad celých splátek úvěrů i hypoték po dobu 3 měsíců. U úvěrů na bydlení navíc nabízí odklad splátek jistiny úvěrů o 6 – 12 měsíců.

Všem klientům bez nutnosti dokládat jejich konkrétní situaci nabídla ČSOB Skupina odklad celých splátek úvěrů i hypoték po dobu 3 měsíců. V případě úvěrů na bydlení bylo možné prodloužit odklad splácení na 6 až 12 měsíců, nicméně v tomto případě bylo nutné prokazovat konkrétní poškození koronavirovou nákazou či souvisejícími opatřeními. U tříměsíčního odkladu splátek dokazování nutné nebylo a klientům tak stačilo pouze podat bance příslušnou žádost. Po přijetí zákona o moratoriu už není prokazování či dokládání žádosti pro klienty povinné.

Žádost o odklad splátek mohou lidé podat snadno na webové stránce www.csob.cz případně v internetovém bankovnictví. Vyřízení žádosti je bez poplatků.

Podnikatelé a firmy

ČSOB umožňuje svým firemním klientům a podnikatelům odklad splátek u investičních úvěrů a prodloužení čerpání provozních úvěrů za nezměněných podmínek. Menším firmám nabízí jednorázový odklad splátek až o 6 měsíců, v případě větších firem nabízí tříměsíční odklad a možnost individuálně posuzovaného odkladu o další tři měsíce.

Podle oblasti podnikání a finanční situace firmy nabízí ČSOB i posunutí platby úroku. Všechny firemní klienty posuzuje ČSOB v souladu s regulací ČNB individuálně tak, aby šlo o pomoc těm, na které dopadají opatření v souvislosti s covid-19 přímo anebo v důsledku přerušení dodavatelských a odběratelských řetězců. V těchto případech nebudou úvěry těchto klientů označeny jako defaultní.

Bankovní poplatky 1Q 2020 66
Bankovní poplatky.com

Banka, která je v posledních letech aktivní. V aktuálním čtvrtletí poplatkové změny neovlivnily celkovou strukturu a my neměníme hodnocení banky v této části.

ČSOB má za sebou poplatkově klidný I. kvartál. Vzhledem k tomu ponecháváme hodnocení v této části zatím beze změn.

Sazebník ČSOB patří i nadále mezi ty spíše přehlednější. Hodnocení pro aktuální I. čtvrtletí neměníme.

Postavení ČSOB se v Q Reportu Scott & Rose proti minulému kvartálu mírně změnilo. Standardní klient zaplatí nově 1.103 Kč stejně jako v předchozím čtvrtletí. Logicky tak naše hodnocení v této části zůstává stejné.


Sazebníky

Image result for čsob pobočkyfoto

Image result for čsob pobočky


Pobočky

Bankomaty