Komerční banka

Komerční banka
Komerční banka, a. s.
Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel

Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 07 Praha 1
Tel.: 222 432 111
E.mail: mojebanka@kb.cz, www.kb.cz

Kód banky: 0100

Infolinka:+420 800 521 521

Blokace karet: +420 955 512 230

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 14,8 mld. Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 6,2 mld. Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

1. čtvrtletí
2013
1. čtvrtletí
2010
3. čtvrtletí
2011
1. čtvrtletí
2011
Ohodnoťte banku

Bankovní poplatky 3Q 2020 0
29. 10. 2020  09:41
Veřejnost 3Q 2020 22,5
Stálé výpadky internetového bankovnictví. ˇYádný den si nemůžete být jistí, že se přihlásíte do IB.
Neustálé výpadky internetového i mobilního bankovnictví znepříjemňují život klientům. Banka o výpadcích málo informuje. Situace začíná být neunosná.

Sazebníky

Image result for kb pobočkyImage result for kb pobočkyImage result for kb pobočky

 

 


Pobočky

Bankomaty