Expobank CZ

Expobank CZ

Expobank CZ a. s.
Ilya Mitelman, předseda představenstva,
Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
Tel.: 233 233 233
E-mail: info@expobank.cz, www.expobank.cz

Kód banky: 4000

Infolinka:+420 844 844 822

Blokace karet: +420 272 771 111

Chcete změnit banku? Využijte kodex mobility.

KODEX BANKOVNÍ MOBILITY

Zisk banky 2018: 201 milionů Kč

Čistý výnos z poplatků a provizí: 52 milionů Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


Kvartál
1 2 3 4

Ohodnoťte banku

Porota 3Q 2014 53,5
Bedřich Danda
Petr Kučera
Miroslav Zeman

Jedinou významnou změnou, která se u původně LBBW odehrála je změna názvu banky na Expobank a vstup ruského investora do této banky. Banka si tak začala budovat nový image. Doufejme, že se změna projeví i v konkrétní aktivitě této banky a v nových produktech.

Martina Hedvičáková
Olga Ortová Šeflová

Dřívější LBBW bank po změně vlastníka mění i svoje klientské zaměření na firemní, privátní a afluentní klientelu. Na bankovním trhu dosud boduje svým zajímavě úročeným spořícím účtem. Žádné výrazné technologické novinky, ani změny v produktové, poplatkové a úrokové politice nebyly zaznamenány (0 bodů).

Bankovní poplatky 3Q 2014 62.5
Bankovní poplatky.com
Veřejnost 3Q 2014 37.5
Jana Kovačiková
Vladislav Šrámek
Lojza Kořínek
Jana Jahrolová

Sazebníky

Pobočky

Bankomaty


Tiskové zprávy Expobank CZ