Bankovní poplatky za rok 2012 – poprvé meziroční pokles


29. 03. 2013  17:49     Patrik Nacher     komentáře (0)

Server www.bankovnipoplatky.com dnešním dnem přepočítal počítadlo bankovních poplatků. Na základě údajů, které zveřejnila ČNB, se totiž za rok 2012 vybralo na bankovních poplatcích přes 37,338 mld. korun. Vzorec výpočtu vychází z částky z výsledků hospodaření bank za rok 2012, položka výnosy z poplatků a provizí – 49,204 mld. Kč (a k dobru bankám jsou odečteny náklady na poplatky a provize – 11,866 mld. Kč).

Bankovní poplatky za rok 2012 – poprvé meziroční pokles
Původní částka byla z roku 2011 a činila 39,058 (po upřesnění v průběhu roku, před tím to bylo 39,110) mld. korun. Na poplatcích a provizích se loni vybralo o více než 1,7 miliardy korun méně než v roce 2011 a dokonce o více než 1 miliardu méně než v roce 2010. Na jedné straně se snížil výnos z poplatků z 50 miliard na 49,2 miliardy, na straně druhé vzrostly náklady na výběr poplatků z 10,9 na 11,9 miliardy korun.

Počítadlo bankovních poplatků se nachází v horní části home page a jde o dynamickou tabulku, která znázorňuje aktuální částku, kolik klienti všech bank v ČR zaplatili za bankovní poplatky od 1. ledna 2013.

 

Ziskovost a efektivnost bankovního sektoru (v čistém, po odečtení nákladů):

 
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
Zisk z poplatků a provizí

32 918

35 841

36 121

36 442

38 493

39 058

 

37 338

Absolutní ukazatele v mil. Kč, banky s licencí k 31.12.2012
Zdroj: ČNB, zpracování: www.bankovnipoplatky.com

 

Zajímavé je i porovnání, jak se v jednotlivých letech měnilo počítadlo a kolik jako bankovní klienti zaplatíme za určité časové úseky.

 

Aktuálně vytvořené počítadlo (z údajů za rok 2012):

 • za měsíc           3 111 500 000
 • za týden                       718 038 461
 • za den               102 295 890
 • za hodinu         4 262 328
 • za minutu         71 039
 • za vteřinu         1 184

 

Výkaz zisku a ztráty bankovního sektoru

Absolutní ukazatele (banky s licencí k 31. 12. 2012), v mil. Kč, zdroj: ČNB, zpracování: www.bankovnipoplatky.com

 

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

2012

31.3.

30.6.

30.9.

31.12.

1. Zisk z finanční a provozní činnosti

168 409

157 376

162 089

-

-

-

166 562

1.1 Úrokové výnosy

174 434

166 962

172 328

-

-

-

170 394

1.2 Úrokové náklady

71 161

61 655

62 393

-

-

-

62 578

1.3 Výnosy z dividend

9 623

5 859

7 578

-

-

-

6 607

1.4 Výnosy z poplatků a provizí

46 756

48 369

50 002

-

-

-

49 204

1.5 Náklady na poplatky a provize

10 314

9 876

10 944

-

-

-

11 866

Výnosy z poplatků v čistém (součet 1.4 a 1.5)

36 442

38 493

39 058

-

-

-

37 338

10. Zisk (ztráta) po zdanění

59 740

55 656

53 337

-

-

-

64 344

 

 

Počítadlo za rok 2011:

 • za měsíc               3 259 166 667
 • za týden               752 115 385
 • za den                 106 857 924
 • za hodinu             4 452 413
 • za minutu                        74 207
 • za vteřinu             1 237

Počítadlo za rok 2010:

 • za měsíc               3 194 500 000
 • za týden               737 192 308
 • za den                 105 024 658
 • za hodinu             4 376 027
 • za minutu                        72 934
 • za vteřinu             1 215,6

Počítadlo za rok 2009:

 • za měsíc               3 036 750 000
 • za týden               700 788 460
 • za den                 99 838 356
 • za hodinu             4 159 931
 • za minutu                        69 332
 • za vteřinu             1 155,5

Počítadlo za rok 2008:

 • za měsíc               3 009 250 000
 • za týden               694 442 300
 • za den                 98 934 246
 • za hodinu            4 122 260
 • za minutu                        68 704
 • za vteřinu             1 145

Počítadlo za rok 2007:

 • za měsíc               2 973 833 333
 • za týden               686 269 231
 • za den                 97 769 863
 • za hodinu             4 073 744
 • za minutu                        67 896
 • za vteřinu             1 132

Počítadlo za rok 2006:

 • za měsíc               2 745 250 000
 • za týden               633 519 230
 • za den                 90 254 794
 • za hodinu             3 760 616
 • za minutu                        62 677
 • za vteřinu             1 045


Bankovní poplatky za rok 2012 – poprvé meziroční pokles

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

21117903190

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

655


ČÍSLO TÝDNE - 655 právě tolik bylo vyhlášeno bankrotů tuzemských podnikatelů jen v průběhu června tohoto roku. Jedná se o nejvyšší počet bankrotů za celý rok. Podnikatelé krachují zejména z důvodu postižení koronavirovou krizí. Ohroženi jsou podnikatelé podnikající v automobilovém průmyslu či turistických službách.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více