BOMBA:
1. Reality test spořicích účtů - připsaní úroků i poplatků po prvním měsíci - 12/2011


13. 01. 2012  01:33     Vilém Nacher (BP.com)     komentáře (6)

V rámci našeho 1. reality testu přinášíme první poznatky, získané za dobu od založení všech 17 spořicích účtů až do konce měsíce prosince, kdy byly připsány první úroky. Předmětem našeho zájmu a vlastně podstatou celého testu je zjistit, jak se shodují, případně rozcházejí úroky zveřejněné s úroky faktickými, tedy skutečně připsanými na účet klienta.

Všechny banky připsaly úroky včas a s jednou výjimkou i ve správné teoretické výši. Skutečně připsané hodnoty úroků závisely na tom, zdali ta či ona banka vyžadovala k vedení spořicího účtu i založení účtu běžného a jestli byl tento běžný účet zpoplatněn. Pokud byl běžný účet vyžadován a zpoplatněn, byla příslušná částka od připsaných úroků odečtena a převedena na konto běžného účtu.

Tady bychom mohli uvést náš první poznatek z pohledu běžného klienta. Pokud banka nabízí úrok ze spořicího účtu např. 2% p.a. a zároveň ale vyžaduje vedení zpoplatněného běžného účtu, pak reálný úrok nedosahuje inzerovaných dvou procent nýbrž hodnoty nižší. Při určité, nepříznivé, nikoliv však nereálné kombinaci může tedy spořicí účet generovat přímou ztrátu.

.

Dalším úskalím, na které je nutno poukázat je takzvané pásmové úročení. A aby to nebylo jednoduché, existují 2 způsoby takto nazvaného produktu. Pro lepší pochopení uvádíme jednoduchý příklad. Je vloženo Kč 120 000,00 a banka uvádí tyto podmínky pásmového úročení:

  • částka od Kč 1,00 do Kč 99 999,99 je úročena 2%
  • částka od Kč 100 000,00 je úročena 2,5%

Při prvním, jednodušším a řekněme i poctivějším způsobu pásmového úročení je dvěma a půl procenty úročena celá částka, čili za rok je na účet klientovi připsáno Kč 2 550,00

Při druhém způsobu pásmového úročení je Kč 99 999,99 úročeno 2% a teprve zbytek, tedy Kč 20 000,01 je úročeno tou vyšší, dvou a půl procentní sazbou. Klient tak na svůj účet obdrží za rok Kč 2 125,00, tedy o celých Kč 425,00 méně. Reálný celkový úrok z našeho příkladu je pak jen 2,08%.

.

 .

Výše uvedená tabulka ukazuje skutečný stav účtů u jednotlivých bank. Je seřazena podle výše připsaných úroků. Z tabulky vyplývá, že většina bank připisuje úroky ve výši, které inzeruje, tj. úroky nejsou zatíženy žádnými vedlejšími poplatky. Můžeme však najít výjimky.

UniCreditBank účtuje poplatky za mezibankovní převod peněz, ačkoliv podle zveřejněného ceníku je takovýto převod zdarma. Obdobná situace je i u Raiffeisenbank.

.

Nejkomplikovanější situace ale vznikla u Poštovní spořitelny, kde se nakumulovalo několik pro klienta nepříjemných situací. Prvním momentem byla chybná informace bankéře na pobočce Poštovní spořitelny v Revoluční ulici, kdy byl klient informován, že k vedení jejich Červeného konta je zapotřebí mít založen i běžný účet a pro přístup na Interbanking je nutno mít jejich MAX kartu. Později se ukázalo, že tyto podmínky byly sděleny chybně a klient šel obojí, tedy běžný účet a kartu zrušit. To se podařilo na místě jejich pobočky bez problémů s tím, že příslušná pracovnice sdělila, že bude nutno v Interbankingu změnit číslo protiúčtu, kterým až dosud byl ten rušený běžný účet. Při pokusu toto provést bylo zjištěno, že příslušná pole pro změnu běžného účtu jsou nepřístupná. Při dotazu na zákaznické lince bylo sděleno, že je tomu opravdu tak, že protiúčet lze měnit jen jednou za 3 měsíce. Na dotaz, zdali tedy jsou peníze, uložené na Červeném kontu po tu dobu nepřístupné resp. s nimi nelze nakládat bylo sděleno, že tomu tak opravdu je. S tímto vysvětlením jsme se nesmířili a dotaz jsme 06. 01. položili písemně ombudsmanovi Poštovní spořitelny. Ten odpověděl 13. 01. a trochu nás uklidnil a popis situace poněkud upřesnil. Potvrdil, že standardně lze změnit "protiúčet" k Červenému kontu skutečně za 3 měsíce. V odůvodněných případech však může banka nestandardně provést tuto změnu na základě písemné žádosti klienta i dříve. Dále uvedl, že banka provádí zrušení účtu v souladu s platnými zákony do jednoho měsíce od podání žádosti. Do doby zrušení účtu lze s prostředky na Červeném kontu nakládat prostřednictvím tohoto účtu, takže ve skutečnosti „nepřístupnost“ k účtu nejsou celé 3 měsíce. Závěrem ombudsman PS nabídl možnost okamžité změny účtu na základě naší písemné žádosti, adresované jemu a podepsané v souladu s podpisovým vzorem.  Jinak náklady s běžným účtem jsme tedy PS do srovnávací tabulky nezapočítali, ale špatnou navigaci zaměstnance banky jsme aspoň popsali v tomto textu.

V dalším komentáři budeme informovat podrobněji o situaci v jednotlivých bankách.BOMBA: 1. Reality test spořicích účtů - připsaní úroků i poplatků po prvním měsíci - 12/2011

Re: ZUNO
Naši odpověď najdete v diskuzi pod článkem 1. Reality test spořicích účtů – 01/2012...
Re: JPG versus PNG
Děkujeme za tip, příště tento formát použijeme (pokud ho naše systémy podporují:)...
Re: spořící účet air bank
Pro založení spořicího účtu u Air Bank není nutno mít založený účet běžný. Tuto informaci lze získat...
spořící účet air bank
zakládal jsem po internetu spořící účet v air bank a v jedné fázi mi aplikace dala na výběr buď Malý...
JPG versus PNG
Prosím autora, aby se naučil používat pro obrázky typu tabulka, text a podobné formát PNG. Je to bez...
ZUNO
ZUNO umožňuje založení více spořících účtů, při zůstatku do 127.500,- se při denním úročení neplatí ...
Diskutovat (6)


Vstřícná banka

Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor