Citi a LinkedIn:
Manželství a děti nepovažují ženy za úspěch


07. 11. 2012  13:46     tz     komentáře (0)

Citibank a LinkedIn zveřejnily výsledky studie s názvem „Dnešní pracující ženy 2012“, která se zabývá tím, jak ženy vnímají svoji kariéru, co je nejvíce trápí z pohledu financí a jak definují úspěch. Výsledky průzkumu jsou překvapivé. Podle oslovených nejsou manželství, děti a dosažení významného profesního úspěchu tím nejdůležitějším faktorem, jímž zaměstnané ženy definují úspěch. Nejpodstatnější je podle nich pevný vztah a dostatek finančních prostředků.

Podnět k provedení výzkumu vzešel z názorů členek skupiny Connect: Professional Women’s Network, která čítá přes 60 tisíc zaměstnaných žen a je nejrychleji rostoucí komunitou v rámci sociální sítě LinkedIn podporované Citibank. Průzkum mj. zkoumal také tvrzení, zda je možné „mít vše“, co si pod tímto pojmem představit a důvod, proč si 96 % žen myslí, že tohoto stavu lze dosáhnout.

Manželství a děti nepovažují ženy za úspěch

Výsledky průzkumu ukázaly, že manželství a děti mnohdy nejsou součástí definice úspěchu. 36 % žen v průzkumu odpovědělo, že nepokládá manželství za faktor, jímž definují pojem „mít vše“, a pro 27 % jím nejsou ani děti. Nejdůležitější je pevný vztah a finanční zajištění. Ačkoli manželství nemusí být nutně součástí definice úspěchu zaměstnaných žen, život v láskyplném vztahu (manželském či nemanželském) a dostatek peněz na to, aby si mohly koupit a dělat, co chtějí, se v odpovědích objevovaly jako dva nejdůležitější faktory, jímž účastnice průzkumu definují pojem „mít vše“. Odpověď „Vychovávat šťastné a zdravé děti“ se ve výsledcích objevovala až na třetím místě (73 %), dále následovala „práce, která mě baví a je oceňována“ (64 %). Zaměstnané ženy mají pocit, že úspěch, jak si jej definovaly, je dosažitelný. Pouze 4 % respondentek si myslí, že nemohou „mít vše“.

Význam manželství pro ženy klesá s jejich věkem. Popisují-li stav „mít vše“ respondentky mladší 35 let, označují manželství za důležitější faktor častěji než ženy starší 35 let. 71 % respondentek mladších 35 let si pojem „mít vše“ spojuje s životem v pevném a láskyplném manželství, zatímco v kategorii nad 35 let si to myslí jen 60 % žen. Touha po úspěchu v pracovním životě se již neomezuje jen na TOP manažerky.Pouze 17 % žen uvedlo, že při hodnocení pojmu „mít vše“ je jedním z faktorů dosažení významného profesního úspěchu v oboru. Pro většinu z nich znamená úspěch mít práci, která je baví a je oceňována. Pro dalších 15 % je to pak „být svou vlastní šéfovou“. Také definice úspěšné kariéry se u žen v průběhu života mění. Respondentky mladší 35 let ztotožňovaly pojem „mít vše“ s dosažením významného úspěchu ve svém oboru dvakrát častěji než ženy nad 35 let (26 % oproti 11 %). Naopak ženy starší 35 let ve srovnání s mladšími respondentkami považují za úspěch, když mohou být „svými vlastními šéfkami“ (19 % oproti 8 %). Tři nejdůležitějšími oblastmi zájmu zaměstnaných žen ve vztahu ke kariéře jsou pak rovnováha mezi profesním a osobním životem, příležitosti ke kariérnímu postupu a čas na získávání profesních kontaktů.

Domácí finance řídí ženy

Podle výsledků studie jsou oslovené pracující ženy v 53 % domácností těmi, kdo rozhodují o financích, zatímco ve 45 % domácností se o tuto odpovědnost dělí. Splacení studentské půjčky je v seznamu finančních zájmů zaměstnaných žen v USA na prvním místě.42 % dotazovaných žen uvedlo, že jejich studentská půjčka jim dělá starosti prakticky každý den. Do první pětice finančních zájmů dále patří penzijní spoření, závazky na kreditních kartách a pokrytí potřeb dětí i nákladů na jejich vzdělání. Obecně jsou rozhovory o penězích u žen stále tabu, zejména pro tzv. generaci „Y“. Více než třetina zaměstnaných žen ve věkové skupině 18–34 let uvedla, že „není zdvořilé mluvit o penězích – nikde a nikdy“.

„Výsledky dokazují, jak se ženská definice úspěchu vyvíjí daleko za hranice univerzálního ideálu,“ říká Linda Descano, CFA®, ředitelka a vedoucí digitálního partnerství, obsahu a sociální oblasti v Citibank a předsedkyně a generální ředitelka Women & Co., služby Citibank pro osobní finance žen. „Pomohli jsme na LinkedIn vytvořit síť Connect: Professional Women’s Network, která ženám na všech úrovních kariérního žebříčku umožňuje vyměňovat si na fóru názory a vzájemně se podporovat při hledání vlastní cesty. Prostřednictvím Connect a Women & Co. můžeme ženy vzdělávat a vybavovat je nástroji potřebné k tomu, aby samy dokázaly činit správná rozhodnutí.“

Connect: Professional Women’s Network“, kterou Citibank podporuje, je příkladem toho, jak se firma může skutečně smysluplně propojit s lidmi prostřednictvím sociálních médií,“ říká Jonathan Lister, vicepresident Linkedln pro prodej a marketingová řešení v Severní Americe. „Organické zapojení Citi do každodenní diskuse se úžasně vyplatilo, neboť zde v porovnání s ostatními skupinami v rámci naší platformy zaznamenáváme rekordní míru získávání a udržení členů a dostáváme jasné a cenné informace o potřebách pracujících žen, které jsou členkami této skupiny,“ dodává.

Další podrobnosti o výsledcích Zprávy o současných zaměstnaných ženách 2012 naleznete na blogu Women & Co. Průzkum, z něhož tato zpráva vychází, provedla v srpnu 2012 sociální síť LinkedIn na reprezentativním vzorku 520 členek Professional Women LinkedIn. Chcete-li se stát členkou Connect: Professional Women’s Network, můžete se bezplatně přihlásit na www.linkedin.com/womenconnect.Citi a LinkedIn: Manželství a děti nepovažují ženy za úspěch

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

23685949826

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

205


ČÍSLO TÝDNE - 205 miliard korun. Právě tolik činil schodek státního rozpočtu ke konci měsíce červenec roku 2020. Jedná se o historicky nejvyšší schodek samostatné České republiky. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více