7. díl:
Co má Filip udělat, když nemá na splácení


03. 12. 2019  00:20     ČSOB     komentáře (0)

UČÍME SE ZACHÁZET S PENĚZI S FILIPEM: Když se Filip dostane do problémů s dluhy a splácením, musí začít věc aktivně řešit, a změnit i styl svého života.

7. díl: Co má Filip udělat, když nemá na splácení
Co dělat, když přijdou dluhy:

Pokud si půjčíte peníze, vznikne vám dluh. Půjčky se mají vracet řádně a včas. Vše závisí na smlouvě s bankou. Z mno­ha příkladů a případů lidí, kteří skončili v existenčních problémech, také víme, že není dobré vytloukat klín klínem a na půjčky, jež nedokážeme splatit, si brát další, většinou ještě méně výhodné půjčky. Nejlepší je poradit se s osobním bankéřem, který pracuje v bance, u níž máte účet. Samozřejmě se můžete obrátit i na širší rodinu a známé. V bance vám však nejlépe poradí, jak lze půjčky napří­klad konsolidovat (sloučit všechny půjčky do jedné a splácet jeden výhodnější úrok) a jak při tom postupovat. Jakmile zjistíte, že už nemáte peníze na splácení dluhů, nenamlouvejte si, že ta situace nenastala, a začněte s věřitelem či věřiteli aktivně jednat o změně splátkového kalendá­ře. Rozhodně si nepůjčujte na jednotlivé splátky u nových věřitelů.

Lidé, kteří se dostanou do dluhů, čas­to peníze dluží několika institucím. V extrémních případech a po různých exekucích se takoví lidé dostávají i do existenčních sociálních problémů (nejčastější příčina bezdomovectví...). Mnohdy se stává, že člověk začne s malichernými dluhy, například za jíz­du načerno. Do toho se ale postupně dostávají další a další dluhy, kterých se člověk postupně už nedokáže zbavit.

Nespadnout do dluhové spirály - Jak už zaznělo, nejhorším řešením je jeden dluh přebít další, ještě méně výhodnou půjčkou, tu zase další a tak pořád dokola. U každé ze smluv o půjčce jsou navíc jasně dané pokuty za nesplácení, kvůli kterým dluh pořád narůstá. I proto je potřeba číst smlouvy velmi obezřetně a podrobně. Zpoz­díte-li se například se splátkou úvěru o jeden jediný den, může věřitel vymá­hat určitou částku jako smluvní pokutu. Pokud nezaplatíte částku do daného termínu, bude vaši pohledávku vy­máhat soudně. Soud vydá rozhodnutí o zaplacení částky, a pokud vy jako dlužník nesplníte ve stanovené lhůtě dobrovolně, co vám soud uložil, stá­vá se toto rozhodnutí podkladem pro exekuci. Rozhodnutí soudu se v tomto případě nazývá exekuční titul. Návrh na exekuci podává k soudu věřitel, tedy osoba, která vám peníze půjčila a chce je zpět. Soud potom rozhodne o zahájení exekuce a pověří jejím výko­nem soudního exekutora. Ten na vás vydá exekuční příkaz, nicméně před­tím vás ještě vyzve k dobrovolnému plnění závazků ve lhůtě 30 dnů. Pokud ani tak své dluhy neuhradíte, provede exekutor exekuci.

Exekuce - Dluhová spirála může vyústit v to, že se dostanete do úpadku. Máte více věřitelů, jste v prodlení déle než 30 dnů a nejste schopni dluhy splácet. Soud rozhodne, jestli jste opravdu v úpadku, a určí způ­sob řešení. Pokud v úpadku jste, splňu­jete podmínky pro zahájení insolvenční­ho řízení. Schválením návrhu na zahájení insolvenčního řízení se přerušují (nikoli zanikají) exekuce. Způsobem řešení úpadku je mj. oddlužení a konkurz (tře­tím způsobem je reorganizace).7. díl: Co má Filip udělat, když nemá na splácení

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

24109229776

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

0,2


ČÍSLO TÝDNE - 0,2 právě o tolik se zvýšila ekonomika České republiky v prvním čtvrtletí roku 2024. Jedná se o velmi nízký růst, který se dá nazvat stagnací. Pro odborníky i podnikatele se jedná o zklamání.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 24,7260
Kurz USD Americký dolar 1 USD 23,0540
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,6835
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,2715
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 25,8760
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,2450
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 4,9684
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více