ČSOB Portfolio Pro fondy od června


06. 06. 2012  12:10     tz     komentáře (0)

Pro červen si ČSOB připravila nabídku dvou fondů typu Portfolio Pro. Jde o fondy KBC Master Fund ČSOB Private Portfolio Balanced Pro a KBC Master Fund ČSOB Private Portfolio Defensive Pro. Tyto strukturované fondy fondů jsou se svou nízkou mírou rizika vhodné i pro méně zkušené investory a díky použité strategii mohou být i velmi výhodné.

Fondy Portfolio Pro pracují na bázi metody CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), která dynamicky přizpůsobuje a relokuje portfolio daného fondu, a to i na úrovni regionů, odvětví a jednotlivých titulů, na základě špičkového know-how předních mezinárodních správců investic. U strategie každého fondu jsou nastaveny limity, které jsou hlídány na denní bázi. Investice v cizí měně jsou navíc zajištěny z hlediska změny směnných kurzů vůči koruně. Investice jsou diverzifikovány do různých oborů a regionů tak, aby nedocházelo k poklesu pod stanovenou úroveň.

 

„Fondy typu Portfolio Pro jsou pro investory velmi výhodné. Umožňují podílet se na růstu, když trhy rostou a díky speciální strategii limitují možnost poklesu. Díky neustálému dohledu investičních specialistů jsou portfolia okamžitě upravována podle aktuální situace na trhu,“ popisuje výhody strategie Jan Barta, člen představenstva ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost.

 

KBC Master Fund ČSOB Private Portfolio Balanced Pro je nezajištěný fond fondů s nízkou mírou rizika. Díky jedinečné strategii je sledován na denní bázi a svou investiční strategii upravuje podle aktuální situace na trhu. Cílem fondu je nepoklesnout během jednoho roku pod 90 % ceny fondu dosaženého ke konci července daného roku. Fond těží z růstu akciových a dluhopisových trhů.

 

KBC Master Fund ČSOB Private Portfolio Defensive Pro je nezajištěný fond fondů, který uplatňuje dynamickou strategií realokace. Cílem investiční strategie fondu je, aby cena během jednoho roku nepoklesla pod 95 % ceny fondu dosažené ke konci července daného roku. Peněžní trh a dluhopisy tvoří největší části z celkové skladby fondu.

 

U těchto typů fondů lze za podmínek stanovených právními předpisy využít osvobození od 15% srážkové daně. Stav investice lze kdykoli kontrolovat prostřednictvím internetu, přičemž investici lze ve výši její aktuální hodnoty kdykoli během několika dnů zpeněžit.

Odhady výnosů nezaručují skutečnou výkonnost fondů v budoucnu. Hodnota podílu ve fondu může během investičního období kolísat. U smíšených fondů omezujících pokles platí, že návratnost investice není zaručena, riziko ztráty je ale prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu omezeno s cílem zabránit poklesu pod hranici stanovenou výše. Vzhledem k složitosti struktur nabízených produktů je žádoucí využít poradenské služby osobních bankéřů a investičních poradců ČSOB.ČSOB Portfolio Pro fondy od června

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

31456943399

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

223


ČÍSLO TÝDNE - 223 právě tolik hodin stráví malé a střední firmy papírováním. Vše v souvislosti s plněním úředních povinností. To představuje téměř 10 dnů, každý celých 24 hodin. Stačí aby si každý z nás vzpomněl na vyplňování každoročních daňových přiznání a všech příloh a je jasné o čem se mluví. Byrokracie bohužel v České republice nijak významně neustupuje. Průzkum provádí již čtvrtým rokem Liberální institut.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více