KAZUISTIKA:
Povinné ručení bylo pro Radka povinné i po prodeji auta


27. 12. 2022  07:59     redakce     komentáře (2)

Pan Radek prodal v roce 2021 svůj starší automobil. Kupující, se kterým uzavřel kupní smlouvu, se zavázal, že na registru vozidel přehlásí auto na sebe a uzavře si zákonné pojištění odpovědnosti za provoz motorového vozidla (povinné ručení).

KAZUISTIKA: Povinné ručení bylo pro Radka povinné i po prodeji auta
Vše proběhlo hladce. Radek předal kupujícímu klíčky od auta a dostal za něj dohodnutou cenu. Měl přitom za to, že jsou všechny jeho povinnosti v souvislosti s prodejem jeho auta, vyřešené. Po necelém roce však Radek obdržel dopis od České kanceláře pojistitelů, která po něm vymáhala poplatky ve výši několik tisíc korun za dobu, kdy údajně auto nebylo pojištěno. Jednalo se samozřejmě o dobu, kdy už Radek vozidlo nevlastnil. Bylo mu hned jasné, že kupující nejen, že auto na registru vozidel na sebe nepřehlásil, ale také si nezřídil a neplatil povinné ručení. Veškerá odpovědnost tak spadla na Radka, který začal věc okamžitě řešit. Obrátil se ČKP a argumentoval tím, že vozidlo po celou dobu, kdy nebylo pojištěno, už nevlastnil a ani ho neprovozoval. Odkázal ČKP na nového majitele a doložil podepsanou kupní smlouvu na prodej automobilu. Zástupce ČKP však tyto argumenty odmítl s tím, že si tuto kupní smlouvu mohl Radek zajistit dodatečně, aby se ze svého provinění vyvinil. Radkovi pak byla zaslána pohrůžka, že pokud částku do stanoveného termínu neuhradí, obrátí se ČKP na soud a Radek zaplatí i náklady řízení, které bude mít kancelář s celým soudním řízením.

Věc nakonec skutečně u soudu skončila, protože Radek se zastrašit nedal a částku neuhradil. Navíc se Radek dověděl, že nový majitel auta byl přistižen policií při několika přestupcích a bylo tedy zřejmé, že se jedná o skutečného provozovatele a majitele automobilu. Při soudním řízení předložil Radek jak podepsanou kupní smlouvu, tak i další důkazy potvrzující řádný prodej automobilu. Soud dal nakonec Radkovi za pravdu a potvrdil, že za nepojištěné vozidlo skutečně odpovědný nebyl a nemůže tak nést následky spojené s porušením této zákonné povinnosti. Radek byl jedním z mnoha lidí, kterému se tato věc stala a zároveň jedním z mála, kteří se nebáli soudní pře.KAZUISTIKA: Povinné ručení bylo pro Radka povinné i po prodeji auta

Re: Can you help me with something?
I'm reaching out to explore potential collaborations where I can bring my proven track record in sal...
Guest posting on your website bankovnipoplatky.cz
Hello. My name is Irina. I am an expert in posting articles and texts on various websites. Wo...
Diskutovat (2)