Neslyšící mohou v České spořitelně využít tlumočení do znakového jazyka


27. 10. 2015  08:55     TZ     komentáře (0)

Lidé se sluchovým postižením mohou ve 26 vybraných pobočkách České spořitelny využít online tlumočení do znakového jazyka. Pro tlumočení banka využívá spolupráce s obecně prospěšnou společností Tichý svět. Tlumočení si mohou do vybrané pobočky objednat od 19. října 2015 na nově spuštěném webovém portálu České spořitelny bankabezbarier.cz

Neslyšící mohou v České spořitelně využít tlumočení do znakového jazyka
Najdou na něm také přehledné informace o všech službách, které banka lidem s postižením nabízí. 

Návštěva pobočky má být příjemný zážitek pro všechny klienty, tedy i pro ty s handicapem. Naše kolegy postupně školíme a v současné chvíli máme již více než 40 poboček certifikovaných jako Přátelské místo. Ve všech našich pobočkách navíc mohou lidé, kteří se prokáží průkazem OZP, využít přednostního obsloužení nebo výběrů hotovosti na pokladně bez poplatku,“ uvedla Marta Krejcarová, ředitelka úseku Komunikace České spořitelny. “Velkou pomocí je i nově vzniklý web, na kterém lidé s postižením najdou přehledně na jednom místě vše, co jim návštěvu pobočky zjednoduší,” doplnila Marta Krejcarová.

Česká spořitelna nově vzniklou spoluprací s Tichým světem efektivně podpořila plnohodnotné využívání bankovních služeb klienty se sluchovým handicapem. „Velice si vážíme vstřícného kroku České spořitelny směrem k neslyšícím uživatelům znakového jazyka, kteří si tak budou moci vyřídit vše potřebné. Věříme, že naše Tichá linka přispěje k jejich větší jistotě při hospodaření s financemi,“ ocenila vzájemnou spolupráci Marie Horáková, ředitelka Tichého světa.

Pro využití služby online tlumočení a on-line přepisu se klienti nejprve zaregistrují na webu bankabezbarier.cz v sekci pro neslyšící a nedoslýchavé. Následně si z formuláře vyberou jednu z 26 poboček, kde je služba k dispozici, a vyplní důvod návštěvy, datum a čas. Během schůzky s pracovníkem je po celou dobu přítomen online tlumočník. Klienti tak vidí buď tlumočníka přímo na obrazovce nebo záznam rozhovoru okamžitě přepsaný na displeji tabletu. Banka však myslí na klienty se sluchovým handicapem i v jiných pobočkách, kde mohou využít indukční smyčky pro zesílení a zkvalitnění zvuku.

Česká spořitelna poskytuje klientům se zdravotním postižením dlouhodobě celou řadu speciálních služeb. Postupně rozšiřuje pobočky a bankomaty, které jsou jednoduše dostupné například pro vozíčkáře či jinak tělesně znevýhodněné, pro klienty se zrakovým handicapem má přes 680 bankomatů se zvukovým výstupem a také postupně zvyšuje počet poboček s hlasovým systémem Dynasis, který klienty navede v pobočce správným směrem.

Bezbariérovost České spořitelny pozitivně hodnotí například zástupci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), v roce 2014 ji navíc sami lidé s handicapem vybrali v soutěži banka roku jako vítěze ocenění Banka bez bariér.

Více informací o službě Tichá linka najdete na webových stránkách www.tichalinka.cz.

GEEN VSTŘÍCNÁ BANKA MÁ I HODNOCENÍ PRO OZP. OHODNOŤTE BANKU Z HLEDISKA JEJÍHO PŘÍSTUPU K OBČANŮM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - WWW.VSTRICNABANKA.CZNeslyšící mohou v České spořitelně využít tlumočení do znakového jazyka

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

31449218334

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

223


ČÍSLO TÝDNE - 223 právě tolik hodin stráví malé a střední firmy papírováním. Vše v souvislosti s plněním úředních povinností. To představuje téměř 10 dnů, každý celých 24 hodin. Stačí aby si každý z nás vzpomněl na vyplňování každoročních daňových přiznání a všech příloh a je jasné o čem se mluví. Byrokracie bohužel v České republice nijak významně neustupuje. Průzkum provádí již čtvrtým rokem Liberální institut.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více