Václav Krása:
Prvenství České spořitelny jsem očekával


20. 04. 2015  15:45     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Zeptali jsme zástupce předsedy Národní rady zdravotně postižených NRZP, pana Václava Krásy na výsledky prvního ratingu bank ze strany osob se zdravotním postižením Nejvstřícnější banka - Handicap Friendly

Václav Krása: Prvenství České spořitelny jsem očekával
Dnes byly vyhlášeny výsledky ratingu bank osob se zdravotním postižením Nejvstřícnější banka - Handicap Friendly. Připomeneme, že Česká spořitelna získala za celý rok průměrné hodnocení 81,88 procenta, před Fio bankou s 80,03 procenta a Komerční bankou se 77,45 procenta. Jak hodnotíte tyto výsledky?

Prvenství České spořitelny jsem trošku očekával, protože má nejvíce poboček a ze své zkušenosti vím, že velké množství poboček je přístupných pro osoby se zdravotním postižením. Spíše mě překvapilo druhé místo Fio banky, která není ještě tak známá.

Lidé se zdravotním postižením preferují ve svých hodnoceních dostupnost banky, její velikost a známost před kritérii jako jsou cena produktů či výše poplatků. Čím je dle Vašeho názoru tento náhled OZP způsoben?

Myslím si, že preferování známosti banky a její dostupnosti před cenou produktů a výší poplatků není specifické pouze pro osoby se zdravotním postižením, ale je to převažující kritérium větší části populace. Je to o tom, že jsme většinou konzervativní, neradi měníme jakékoliv věci, protože každá změna přináší určité obtíže. Budu li upřímný, sám se také tak chovám.

Jaké produkty či služby bank byste označil ze svého pohledu pro OZP jako nejdůležitější a nejvstřícnější? Můžete prosím sestavit žebříček alespoň pěti položek, které jsou pro OZP nejvyužitelnější?

Nedokážu sestavit žebříček bankovních služeb. Pro lidi se zdravotním postižením je nepochybně důležité, že mohou provádět platby telefonicky či prostřednictvím internetu, a tudíž nemusí tak často navštěvovat banky. Mohou si z domu sami kontrolovat stav účtu a podobně.

Vnímáte stále jako velký problém bezbariérovou přístupnost či nepřístupnost bankovních poboček? A jaký posun banky při řešení tohoto problému v posledních letech dosáhly?

Bariérovost prostředí bankovních poboček samozřejmě lidé se zdravotním postižením vnímají, protože se pro ně takové pobočky stávají často nedostupné. V posledních více jak 10 letech je zřetelný trend zpřístupňování bankovních poboček. Všechny nové pobočky jsou již bezbariérové a bez problémů přístupné.

Máte nějaké poznatky či ohlasy ze strany osob se zdravotním postižením jak oceňují či využívají možnost hodnocení bank ze svého pohledu a z pohledu svých potřeb? Máte stejné poznatky či ohlasy ze strany samotných bank? (tiskové zprávy umístění v hodnocení - například Česká spořitelna)

Nemohu říci, že bych měl nějaké ohlasy ze strany osob se zdravotním postižením, jak využívají hodnocení bank z pohledu svých potřeb. Tito lidé mají mnoho jiných a zásadnějších problémů. V této skupině občanů je velké procento lidí, kteří mají nedostatek peněz, a tudíž i bankovní služby využívají v menší míře nežli většina populace.

Děkuji za rozhovor. Miroslav Zeman, www.vstricnabanka.czVáclav Krása: Prvenství České spořitelny jsem očekával

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více