VII. ročník studentské soutěže brzy odstartuje


15. 07. 2014  00:28     Redakce BP     komentáře (0)

Jak bude vypadat ideální banka v roce 2020? Tedy v brzké budoucnosti? Na to by měli odpovědět studenti středních a vysokých škol v rámci nového, již VII. ročníku studentské soutěže. Tuto soutěž pro naše studenty připravuje serveru www.bankovnipoplatky.com spolu s Air Bank.

VII. ročník studentské soutěže brzy odstartuje
Cílem soutěže pro studenty středních a vysokých škol je zapojit mladé lidi do procesu vývoje a nových nápadů v oblasti bankovnictví. Nápady a vize studentů se mají stát inspiraci pro naše banky. Právě představy a přání mladé generace je hlavním indikátorem vývoje bankovnictví a bankovních služeb v budoucnosti. Právě mladá generace je základem nových bankovních klientů, kterým musí banky naslouchat.

Právě studentů se v již VII. ročníku soutěže ptáme, jak si představují ideální banku v roce 2020. Nejedná se tak o vzdálenou budoucnost, ale budoucnost bank docela blízkou. Právě v roce 2020 bude většina současných studentů nastupovat do svých prních zaměstnání a budou si zřizovat u bank své bankovní účty, případně využívat dalších bankovních služeb.

Není bez zajímavosti, že právě některé nápady studentů, která ve svých pracích představili, se staly zdrojem inspirace pro některé banky, které na základě těchto zjištění upravily své produkty, nebo tyto produkty přímo vyvíjí a připravují.

Výběr prací:
V rámci kategorií bude hodnocení probíhat ve dvou kolech. V prvním kole vyberou zástupci serveru www.bankovnipoplatky.com, vysokých škol a Air Bank dvacet nejlepších prací. Ve druhém kole budou vybrané práce hodnotit odborná porota, složená ze zástupců odborného, generálního a mediálního partnera, organizátora a garanta projektu a představitelů institucí, které mají bankovní sektor ve své gesci. V rámci hodnocení každý porotce přidělí hodnocené práci či videu 1 – 10 bodů, přičemž 10 bodů je přiděleno práci nebo videu, které jsou dle názoru porotce nejlepší. Celkové pořadí bude určeno na základě součtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů bude o pořadí rozhodovat to, která práce byla častěji hodnocena větším počtem bodů.

Hodnotící kritéria:
Hodnocení je subjektivní. V kategorii „nejlepší práce“ se porota zaměří na vyváženost tří základních aspektů prací – originálnosti, realizovatelnosti a celkového dojmu. Studentům se doporučuje držet se striktně vyhlášeného tématu. Obecné proklamace nebo odchýlení se od daného tématu bude hodnoceno jako nesplnění zadání a porotci u takové práce mohou snížit své bodové hodnocení.

Shrnutí kritérií hodnocení:
- Originalita (40 %) - nejdůležitější je samotný nápad
- Realizovatelnost (30 %) - důležitá je i jeho realizovatelnost v praxi
- Celkový dojem (30 %) - a také kreativita jeho zpracování

Přihlášení práce a časový harmonogram soutěže:
Práce je možno přihlašovat od 1. 9. 2014 do 17. 11. 2014. Za přihlášení práce či videa se považuje její (jeho) zaslání na emailovou adresu soutez@bankovnipoplatky.com s uvedením jména, adresy, jména studované školy, telefonního čísla a emailové adresy autora práce. V případě, že práci přihlašuje skupina, je součástí přihlášky uvedení jména, adresy, názvu školy, telefonního čísla a emailové adresy vedoucího skupiny.
V případě, že bude video vyžadovat větší kapacity, lze využít služby např. www.leteckaposta.cz, www.ulozto.cz apod., případně nám zašlete odkaz na video umístněné v síti internet.

Vyhodnocení zaslaných prací a videí proběhne do konce roku 2014. Výsledky budou zveřejněny a ceny předány do konce roku 2014.

Motivací pro studenty není jen dobrý pocit, že mohli svým návrhy přispět ke kultivaci či rozvoji bankovního prostředí a bankovních produktů a služeb, ale také tradičně hodnotné výhry. Student, který soutěž vyhraje se může těšit na odměnu v hodnotě 25 000,- Kč, druhý v pořadí obdrží cenu v hodnotě 15 000,- Kč a třetí v pořadí získá výhru v hodnotě 5 000,- Kč. Další v pořadí pak získají další zajímavé ceny připravených Air Bank.

Své příspěvky ve formě článku (1800 znaků vč. mezer), obrázku či videa (max. 1 min.) mohou studenti zasílat na mailovou adresu: soutez@bankovnipoplatky.com nejpozději do 17. 11. 2014, kdy bude soutěž ukončena.

Všichni, kdo se na soutěži a jejím průběhu podílí se těší na vaše příspěvky!

 

 VII. ročník studentské soutěže brzy odstartuje

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

36074023633

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

337


ČÍSLO TÝDNE - 337 právě tolik miliard korun činil schodek státního rozpočtu v listopadu tohoto roku. Za celý rok 2022 má schodek rozpočtu dosáhnout 375 miliard korun. V číselném vyjádření se jedná o takovéto neuvěřitelné číslo 337 000 000 000 korun.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 24,3730
Kurz USD Americký dolar 1 USD 23,1550
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,2080
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 28,4295
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 24,6975
Kurz HUF Forint 100 HUF 5,9400
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 4,9493
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více