Zvýšení bankovních poplatků pod taktovkou evropské směrnice (Měšec.cz)


10. 10. 2007  19:49     Jiří Dvořák     komentáře (0)

Všechny státy evropské unie musejí do poloviny letošního prosince zavést novou směrnici proti praní špinavých peněz. Nemalé náklady musejí banky v něčem rozpustit, a to podle názorové většiny může zvýšit bankovní poplatky.

Všechny státy evropské unie musejí do poloviny letošního prosince zavést novou směrnici proti praní špinavých peněz. Nemalé náklady musejí banky v něčem rozpustit, a to podle názorové většiny může zvýšit bankovní poplatky.

Zavedení legislativního nástroje proti praní špinavých peněz bude pro banky a finanční společnosti s velkou pravděpodobností znamenat řadu náročných strukturálních, organizačních i procesních změn. Dodržování nových legislativních požadavků si od některých finančních institucí vyžádá rozsáhlé investice do informačních technologií. Podle průzkumu společnosti Ernst & Young si však finanční instituce v otázce připravenosti na zavedení nové směrnice věří a neobávají se ztráty obchodů či poklesu výnosů. Otazníkem pro většinu z nich však zůstávají přímé dopady na klienty a trh.

Náklady se musejí někde vrátit

Náklady bank půjdou do stovek tisíc euro. To potvrzuje i Markus Lohmeier z poradenské společnosti: "Západoevropské zkušenosti se zaváděním podobných kontrolních opatření naznačují, že přímé náklady na implementaci půjdou pravděpodobně do stovek tisíc euro a že změny postihnou nejen interní procesy a informační technologie, ale i klientelu bank. Nová směrnice má propojit ochranná opatření proti financování terorismu a praní špinavých peněz do jednotného rámce, a očekává se tedy, že regulační tlaky v mezinárodním měřítku zesílí."

Připravit se na nové podmínky stanovené Evropskou unií není jen problémem odborníků na informační technologie. Součástí směrnice je rovněž celý soubor opatření v oblasti interních bankovních procesů a analytické infrastruktury, jako je například komplexní systém pro monitorování transakcí nebo kvalitnější systém sběru dat o klientech a transakcích.

Co nového přinese směrnice proti praní špinavých peněz:

  • Standardní a snadné postupy nahradí komplexní kontrola zaměřená na vybraná rizika.
  • Banky budou shromažďovat komplexnější informace o klientech a pravidelně je aktualizovat.
  • Zodpovědnost za podezřelé transakce se zvýší.

Banky: Připraveny jsme, ale kdo to zaplatí?

K zavedení směrnice proběhl průzkum, a to v České republice, Maďarsku, ve Slovenské republice a Slovinsku. Průzkum zjišťoval, jak jsou zdejší finanční instituce na tuto směrnici připraveny a jaký vliv bude její zavedení mít podle jejich názoru na trhy a klienty. Zatímco připravenost na implementaci směrnice respondenti ze všech čtyř zemí shodně hodnotí velmi vysoko (asi 90 % z nich již aktualizovalo monitorovací a záznamové systémy tak, aby vyhovovaly novým požadavkům a vyškolilo své zaměstnance), pokud jde o dopad na klienty a trh, jejich očekávání se podstatně liší.

Polovina českých bank (= respondentů) se domnívá, že nová směrnice přinese zvýšení bankovních poplatků. Podobná situace je i ve Slovinsku. Naproti tomu většina oslovených zástupců maďarských a slovenských bank si nemyslí, že se bankovní poplatky kvůli směrnici zvýší. Češi a Slováci jsou také nejvíce skeptičtí, pokud jde o to, zda nová směrnice v jejich zemi skutečně pomůže snížit počet případů praní špinavých peněz.

Celý článek najdete:

http://www.mesec.cz/clanky/zvyseni-bankovnich-poplatku/Zvýšení bankovních poplatků pod taktovkou evropské směrnice (Měšec.cz)

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

23360168558

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

205


ČÍSLO TÝDNE - 205 miliard korun. Právě tolik činil schodek státního rozpočtu ke konci měsíce červenec roku 2020. Jedná se o historicky nejvyšší schodek samostatné České republiky. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více