ČSOB Nadační program vzdělání:
1 000 000 korun na podporu finanční gramotnosti


07. 03. 2011  14:39     Pavla Hávová     komentáře (0)

Již druhým rokem přichází ČSOB s Nadačním programem vzdělání. Cílem tohoto grantového řízení je podpořit filantropické projekty na téma „finanční gramotnost“. Vítězné projekty získají celkovou částkou jednoho milionu korun a může se jednat jak o projekty zaměřené na děti, tak i na dospělé. Termín pro podání přihlášky je do 13. dubna. Jeden projekt může být podpořen maximální částkou 350 000 korun.

Finanční gramotnost představuje pro ČSOB velmi důležitou oblast z hlediska  společenské odpovědnosti, a proto i v letošním roce pokračuje v podpoře projektů zvyšujících finanční gramotnost v podobě ČSOB Nadačního programu vzdělání. „Chceme podpořit a pomoci realizovat dobré nápady, které pomáhají zvýšit finanční gramotnost české populace. Věříme, že nové nápady vhodně doplní již realizované projekty, a proto se nyní zaměříme především na projekty, které jsou vedeny interaktivní formou, a které působí preventivně před případným zadlužením a učí zúčastněné, jak si vést rodinný rozpočet a jak zacházet s penězi,“ řekla Pavlína Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.   V loňském roce bylo do výběrového řízení přijato celkem 83 žádostí. ČSOB Nadační program vzdělání nakonec rozdělil 1 036 650 korun mezi 10 vítězných projektů, kterým ČSOB přispěla jednotlivou částkou až 280 000 korun.   ČSOB Nadační program vzdělání je určen pro české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, obce a sdružení obcí a příspěvkové organizace, které chtějí zvýšit finanční gramotnost u dětí, nebo dospělých. Jedna organizace může žádat o podporu pouze jednoho projektu v maximální hodnotě 350 000 Kč. Přihlášky je možné podávat do 13. dubna. Projekty žádající o podporu musí být realizované v ČR a to nejdéle po dobu jednoho roku. Vítězené projekty vybere komise ČSOB do 15. června 2011, kdy budou oznámeny výsledky.   Všechny potřebné formuláře a další informace jsou k dispozici na webových stránkách ČSOB v sekci Společenské odpovědnosti viz odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/Nadacni-program-vzdelani/Stranky/defalt.aspx


ČSOB Nadační program vzdělání: 1 000 000 korun na podporu finanční gramotnosti

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20360966809

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

655


ČÍSLO TÝDNE - 655 právě tolik bylo vyhlášeno bankrotů tuzemských podnikatelů jen v průběhu června tohoto roku. Jedná se o nejvyšší počet bankrotů za celý rok. Podnikatelé krachují zejména z důvodu postižení koronavirovou krizí. Ohroženi jsou podnikatelé podnikající v automobilovém průmyslu či turistických službách.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více