Dopad koronaviru na český zahraniční obchod


16. 03. 2020  00:54     Tomáš Volf     komentáře (0)

Podle posledních čísel z ČSÚ se lednový přebytek obchodní bilance mírně snížil na 15,1 mld. korun. Celková čísla ukazují na rostoucí kladné saldo s motorovými vozidly. Naopak nepříznivě se v bilanci projevil obchod s počítači, či elektronickými a optickými přístroji.

Dopad koronaviru na český zahraniční obchod
COVID-19 a obchod s Čínou

Lednová čísla už mohou být negativně ovlivněna i dopadem koronaviru, který se v lednu v Číně začal dramaticky šířit. Tento faktor se mohl projevit zejména na číslech exportu do Číny. Ten totiž letos v lednu oproti lednu 2019 klesl o více než 5 %. V absolutním vyjádření to znamenalo pád hodnoty českého vývozu do Číny pod hranici 4 mld. korun, čímž se Čína dostala až na celkově 18. místo našich odběratelů. O téměř 35 % klesl export do Číny v obchodu s buničinou pro chemické zpracování. Pokles činil v absolutním vyjádření více než 130 mil. korun. Naopak největší meziroční nárůst patří obchodu s elektronickými přístroji pro záznam zvuku a obrazu, který přesáhl 155 mil. korun.

 Import z Číny v lednu fungoval dobře a byl na úrovni roku 2019. Změna nedosahovala ani 1 %. Přesto i tady lze vysledovat odvětví, která zaznamenala pád. Vývoz klesl o 6 % v oblasti reaktorů, kotlů a mechanických přístrojů a nástrojů. Jedná se o druhý nejsilnější obor v obchodní výměně s nejlidnatější zemí světa. Naopak nárůst jsme zaznamenali u optických přístrojů, fotoaparátů optických vláken apod.

 COVID-19 a obchod s ostatními zeměmi

Exportu se s našimi obchodními partnery letos v lednu příliš nedařilo. Mezi TOP10 zeměmi je pouze jediná, do které vývoz meziročně vzrostl, a to do Maďarska o necelých 16 %. Do zbylých devíti zemí se export propadl, nikdy však o více než 10 %. Do nejvíce zasažené evropské země koronavirem Itálie, vývoz klesl o 2 %. V lednu však s COVID-19 bojovala především Asie. Bude zajímavé sledovat stejná čísla za únor. Do těch by se již mělo projevit i šíření viru po Evropě.

U dovozu je situace dramatičtější, protože zatímco nárůst byl v lednu pouze u importu z Polska (o necelých 7 %), pokles byl u zbylých 14 zemí z TOP15. Bezkonkurenčně největší propad byl i u dovozu z Ruska a to o robustních 26 %. Jednoznačně nejpostiženějším odvětvím byl import chemických sloučenin kovů, který klesl o 72 %.

Druhý největší pokles jsme jednoznačně zaznamenali v případě Korejské republiky. Import klesl v lednu v meziročním vyjádření o 16 %. U Koreje je situace o to zajímavější, že první případy COVID-19 se v zemi objevily ve druhé polovině ledna, tedy v období, ze kterého už máme statistická data. Nejvíce se v daném čase propadl obchod s televizory (o 28 %), s kaučukem a výrobky z něj (o 20 %) a optickými přístroji (o 19 %).

COVID-19 a zahraniční obchod v budoucnu

Spojit dopad koronaviru s lednovým poklesem importu z Koreje je ošemetné. COVID-19 se v lednu prokazatelně v Koreji již objevil a dovoz reálně klesl. Zda toto snížení objemu importu jde skutečně na vrub právě koronaviru, potvrdí až únorová či březnová statistika o zahraničním obchodě. Už nyní ale s určitostí můžeme říci, že během února koronavirus v Koreji nabral na síle a omezení produkce na sebe nenechá dlouho čekat. Podobně na tom budou nejspíš i data z Číny, kde se výpadek v tempu ekonomiky v únoru projeví citelněji. Stejný obrázek pravděpodobně uvidíme i v případě Itálie. Je jasné, že lednová čísla ukázala, jakým směrem se bude zahraniční obchod vyvíjet v případě dalšího prohlubování nákazy COVID-19.

Tomáš Volf, autor je analytikem společnosti Citfin


Citfin-Logo_2013_CMYK Celý článek naleznete na www.citfin.cz Dopad koronaviru na český zahraniční obchod

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

28803570977

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

54,6


ČÍSLO TÝDNE - 54,6 právě tolik činil čistý zisk tuzemských bank za první pololetí letošního roku. Je to výrazný nárůst oproti roku předchozímu. Bankám se dařilo zejména díky vysokým úrokovým sazbám.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 24,6470
Kurz USD Americký dolar 1 USD 25,6200
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,1685
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 27,6610
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 25,9150
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,0400
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 4,9846
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více