Exkluzivně:
Dodržely penzijní fondy zákonnou povinnost informovat své účastníky o změnách? NE!


29. 03. 2012  10:14     Bohumil Máca     komentáře (2)

Legislativa týkající se penzijní reformy začíná být právně účinná, což pomalu ale jistě začíná klást požadavky na jednotlivé subjekty právě vznikajícího systému. Právě nyní se jedná zejména o informace, které měly penzijní fondy povinně doručit svým účastníkům a zveřejnit je do včerejší půlnoci (28. 3. 2012) na svých webových stránkách. Jenže, jaká je skutečná realita?

Povinná informace penzijních fondů na webu dne 29. 3. 2012 v 8.00 hod

Penzijní fondy musí svým účastníkům penzijního připojištění oznámit omezení a změny jejich práv a nároků daných zákonem o penzijním připojištění.

Podle §173 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, měly penzijní fondy nejpozději dne 28. 3. 2012 doručit svým účastníkům písemnou informaci:

  • o transformaci fondu
  • o očekávaných změnách pro účastníky
  • o nové úpravě poskytování a výše státních příspěvků
  • o omezení práv účastníků v souvislosti s transformací
  • o způsobu předání informace o provedení transformace fondu;
  • případně o možném postupu účastníka, pokud se fond nebude transformovat,

 a bez zbytečného odkladu informaci zveřejnit na svých webových stránkách.

.

ČTETE TAKÉ – S EXPERTEM O PENZIJNÍ REFORMĚ

.

Podívali jsme se dnes ráno na webové stránky všech devíti povolených penzijních fondů a snažili se tuto zásadní informaci najít. Zajímalo nás pouze vystavení informace (tj. zda fond požadovaná fakta zveřejnil a jsou na webových stránkách dohledatelná).

 

Aegon penzijní fond … 0

Na webu aegon.cz je penzijní připojištění jedním z produktů. Informaci jsme tam nenašli.

Allianz penzijní fond … +

Na webu allianz.cz je penzijní připojištění jednou z položek úvodního menu. Informace je vystavena mezi dosud neschválenými změnami penzijních plánů. Informace není úplná, např. neuvádí dočasné omezení příjmu žádostí o výplatu dávek, zavedení úplat pro penzijní společnost ani důvod zaslání informace. Informace není korektní, vyhýbá se termínu „omezení práv účastníků“ jako čert kříži.

AXA penzijní fond … ++

Na webu axa.cz v položce penzijní připojištění pod heslem penzijní reforma najdete údaje o důchodové reformě a mezi dokumenty ke stažení informaci. Kvalitně zpracovaná informace je nepřesná v některých detailech, např. není v ní uveden důvod, proč byla vytvořena. Nevhodné je napsat „veškeré Vaše nároky zůstávají zachovány“ a pak uvést jak budou omezeny.

ČSOB Penzijní fond Stabilita … 0 (? +)

Na webu csobpf.cz je v záložce Penzijní reforma informace, která obsahuje většinu údajů požadovaných zákonem. Z posledního odstavce však vyplývá, že se nejedná o informaci podle §173 ZDPS.

Generali penzijní fond … ++

Na webu generalipf.cz je v oddíle Důchodová reforma příloha Transformace penzijního fondu, která je informací apožadavkům zákona vcelku odpovídá.

ING Penzijní fond … 0

Na webu ING Pojišťovny jsme informaci nenalezli.

Penzijní fond České pojišťovny … +

Na webu pfcp.cz je vystavena informace pro klienty, která není úplná a ne zcela zdařile sepsaná. Napsat „Všechny výhody současného penzijního připojištění zůstávají zachovány“ a o kousek dále „právními předpisy jsou stanovena následující omezení práv klientů“ je přinejmenším podivné. Dále není uvedeno zavedení úplat pro penzijní společnost. Pouze pro matení účastníků a dalších přihlížejících je připojené schéma Penzijního systému v ČR od 2013 s textem o II. pilíři:

„Dobrovolná možnost posílat státu o 3 % méně a spořit je v nových důchodových fondech. Podmínkou je přidat další 2 % z vlastní mzdy.“

Účastníci II. pilíře (dále jen U2P, čti jútupý, ne jú tupý) budou mít zvýšenu sazbu povinného státního důchodového pojištění o 2% vyměřovacího základu. Pak státní orgán převede část uhrazeného důchodového pojistného ve výši 5% vyměřovacího základu do II. pilíře na účet U2P. Do I. pilíře bude za U2P převedeno zbývající důchodové pojistné, tj. snížené o 3% vyměřovacího základu. OSVČ mzdu nemají a asi nejsou pro penzijní fondy zajímavé. Obdobné zavádějící informace jsou i na webových stránkách jiných penzijních fondů, avšak nejsou předmětem dnešní supervize.

Použití termínu „nové penzijní připojištění“ pro vysvětlení změn ve III. pilíři může vyvolat jen nedorozumění, protože se mění i současné penzijní připojištění. Nepochopitelné je proč Penzijní fond České pojišťovny zatajil, že do III. pilíře patří i životní a důchodové pojištění.

Penzijní fond České spořitelny … 0

Na webu pfcs.cz je uvedeno, že zasílají informaci jako dopis účastníkům. Informace však na webu vystavena není., ač je její obsah na webu diskutován.

Penzijní fond Komerční banky … 0

Na webu pfkb.cz jsme informaci nenalezli.  .

HODNOCENÍ:

U devíti penzijních fondů v ČR je konečné skóre „dal vs. nedal“ 4:5, a to je hodně špatná vizitka!

 
Název fondu Byla informace alespoň uspokojivě zveřejněna? (Ano / Ne)
Aegon penzijní fond NE
Allianz penzijní fond ANO
AXA penzijní fond ANO
ČSOB Penzijní fond stabilita NE
Generali penzijní fond ANO
ING Penzijní fond NE
Penzijní fond České pojišťovny ANO
Penzijní fond České spořitelny NE
Penzijní fond Komerční banky NE
www.bankovnipoplatky.com
.

NEPŘEHLÉDNĚTE A BUDETE NAD VĚCÍ – SROVNÁNÍ II. PILÍŘE A SPOŘICÍHO PRODUKTU!!!Exkluzivně: Dodržely penzijní fondy zákonnou povinnost informovat své účastníky o změnách? NE!

aegon
mně poslal info písemně.......
penzijni fondy
MĚ VŠE BYLO POSLANO POŠTOU...
Diskutovat (2)