FINANČNÍ GRAMOTNOST:
K čemu jsou dobré peer-to-peer projekty


15. 05. 2017  00:59     Miroslav Zeman     komentáře (0)

SERIÁL FINANČNÍ GRAMOTNOST: Jak výhodné a potřebné jsou peer to peer projekty? Jak fungují a jaká jsou jejich rizika? Tyto projekty vstupují postupně do života mnoha lidí. ČTĚTE DÁLE!

FINANČNÍ GRAMOTNOST: K čemu jsou dobré peer-to-peer projekty
Sdílená ekonomika, nebo také peer to peer projekty jsou celosvětově na vzestupu. Netýká se to přitom pouze půjčování peněz, ale i dalších oblastí jako jsou pojištění, sdílení aut, směna valut, nebo ubytovacích služeb. Hlavním smyslem je poskytování, sdílení či výměna služeb přímo mezi lidmi, bez zprostředkovatelů.

Peer to peer projekty jsou na vzestupu

Peer to peer aplikace jako Uber a Liftago mají dle analýz na pražském trhu s osobní dopravou již podíl 10 až 15 %. Trh se sdíleným ubytováním, například Airbnb, zatím představuje pouze 1 % z celkové kapacity lůžek v ČR. Aplikace zprostředkovávající peer to peer půjčky by dle odhadů mohla do roku 2020 zprostředkovat půjčky až za 2 miliardy korun. Naopak jiným projektům na peer to peer platformě se až tak nedaří a některé dokonce zanikají. Takovou platformou byla i aplikace na směnu cizích měn mezi lidmi, která zanikla v létě tohoto roku.

P2P projekty se realizují nejčastěji v rámci internetových aplikací, kterým se říká P2P platformy. Díky těmto aplikacím se mohou lidé vzájemně kontaktovat, nabízet si své služby, nebo je naopak poptávat. Výhodou takto sdílených služeb je rychlost vyřízení a cena. Neplatíte totiž žádnému zprostředkovateli, ale pouze druhému člověku, s nímž jste si půjčku či obchod sjednali.

Jak fungují peer to peer půjčky

P2P půjčky se zajišťují a realizují poměrně snadno. Stačí navštívit příslušnou webovou stránku platformy (např. Bankerat, Zonky, Benefi) a vybrat si některý z úvěrů a jejich podmínek, které do aplikace vložil člověk, který půjčku nabízí. Žadatel projeví zájem o půjčku – P2P platforma posoudí jeho důvěryhodnost a schopnost splácet podobným způsobem, jakým to dělá banka. Poplatek za služby platformy je splatný až v okamžiku připsání peněz na účet dlužníka.

Naopak investování prostřednictvím platformy s sebou pro věřitele jistá rizika nese – zejména jde o riziko nesplácení úvěrů. Toto riziko je možné zásadně snížit jednak výběrem dlužníků a jednak diverzifikací: jako u všech investic platí, že sázky na jednu kartu se nevyplácejí. Na rozdíl od peněz uložených například na spořicím účtu, je také nutné počítat s omezenou likviditou této investice.

Ačkoliv se objem prostředků půjček zprostředkovaných P2P aplikacemi stále zvyšuje, je jejich podíl na celkovém objemu úvěrů, které jsou lidem a firmám poskytovány, minimální a představují zhruba promile z celkově realizovaných úvěrů v ČR. Největší platforma P2P půjček zajistila poskytnutí půjček v celkové výši přes 200 milionů korun. Ani přes výrazný růst nepředstavuje tento způsob úvěrování pro banky a splátkové společnosti zatím vážnou konkurenci.

Peer to peer se můžete i pojistit

Tradiční pojišťovny vybírají pojistné, vyplácejí z něj klientům případné škody, dávají je na provoz, marketing či finanční zprostředkovatele a vygenerovaný zisk si ponechají. Základem P2P pojišťovny jsou klienti - členové, kteří platbou pojistného ukládají finanční prostředky do pojišťovny, která společný fond spravuje a při dosažení zisku, jeho část klientům vrátí, pokud v průběhu roku neměli žádnou škodu. Na rozdíl od pojišťoven, součástí zde mohou být výhradně členové a členem se člověk může stát na pozvání jiného člena, který může doporučit maximálně tři lidi ročně. Jde zkrátka o to, být obezřetný – přijetím hazardéra ztrácejí všichni.

CELÝ SERIÁL O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI NALEZNETE ZDE!

hlava_papiryFINANČNÍ GRAMOTNOST: K čemu jsou dobré peer-to-peer projekty

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více