GEEN Zelená banka:
ČSOB a její vějíř ekologických aktivit


18. 09. 2015  00:43     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Společně s naším partnerem společností GEEN - General Energy, a.s. jsme spustili hodnocení bank ve vztahu k jejich ekologické odpovědnosti. Jak je v ekologii, úsporách energií a podpoře zelených zdrojů aktivní ČSOB? 

GEEN Zelená banka: ČSOB a její vějíř ekologických aktivit
Hodnocení této banky se dozvíte po vyhlášení výsledků části hodnocení GEEN Zelená banka. Toto hodnocení realizuje právě náš titulární partner General Energy, a.s., která se podpoře a investicím do zelených zdrojů energie jako investor dlouhodobě a aktivně věnuje

ČSOB je jedna z největších tuzemských bank. Tato banka patří k tzv. velké trojce.  Banka svou šíří a rozsahem ekologických aktivit prokazuje, že patří nejen k největším bankám co do objemu kapitálu, množství klientů a poboček, ale také k nejaktivnějším bankám na poli ekologie a její podpory. ČSOB tak ekologii a životní prostředí podporuje širokým vějířem aktivit.

- úsporný tisk, nebo využívání elektronických forem

- používání ekologicky šetrných vozidel

- financování pořízení vozidel na plyn, nebo elektromobily

- třídění odpadu na všech pobočkách i v centrále banky

- Nákup zelené energie

a další..

(Ne)tisknutí materiálů a dokumentů banky (tisk na recyklovaný  papír, elektronické substituce, signpady),

V současné době se na vybraných pobočkách testuje biometrický podpis. Díky tomu dochází k redukci užívání papírů na pobočkách a zřizují se centrální archivy na uchování nezbytných dokumentů.

V e-mailu (resp. automaticky vygenerovaném podpisu) má banka také upozornění na netisknutí těchto zpráv.

- Elektromobily, ekologické dopravní prostředky (využívání  elektromobilů, podpora, např. zvýhodněné leasingy nebo úvěry pro tento  typ  dopravních prostředků.

V autoprovozu využívá banka program carsharing, nákup nových vozů s lepšími technickými parametry motorů, využívání ekologicky šetrné myčky na auta, bez použití vody s ekologicky odbouratelnými čisticími prostředky.

ČSOB Leasing, jako specialista na financování osobních a užitkových automobilů v rámci skupiny ČSOB, nabízí i financování vozů s pohonem na alternativní a ekologicky šetrná paliva. Vedle již poměrně běžných vozů na CNG, LPG nebo E85 bioethanol nabízí i možnost financování vozů s čistě elektrickým pohonem, tedy elektromobilů. Kvalitu produktů a služeb ČSOB Leasing potvrzuje ocenění v soutěži Zlatá koruna, kdy v roce 2012 byl Stříbrnou korunou oceněn právě produkt pro financování elektromobilů.

- Třídění odpadu.

Odpady banka třídí, na centrále v Radlicích. Třídí se mimo jiné plasty, papír a sklo také kompozitní obaly, papírové utěrky, biologický odpad. Koncem roku 2014 zapojila banka i členy finanční skupiny do systému zpětného odběru elekroodpadu. V případě ekologické likvidace ICT je to významný posun. Na centrále také zaměstnancům banka umožňuje, aby na příslušném místě odložili také svůj privátní drobný elekroodpad a nemusejí vyhledávat místa jeho odběru.

- Nákup zelené energie.

Na centrále v Radlicích je realizován nákup 35 % spotřeby a 100 % zelené energie využívá kavárna Era svět na Jungmannově náměstí.

- Podpora vzdělávání v oblasti ekologie a obnovitelných zdrojů.

Vzdělávání v oblasti ekologického chování směřuje banka interně na zaměstnance prostřednictvím jednorázových nebo průběžných kampaní - na stránkách interního časopisu nebo intranetu. Naposledy spustila banka loni na konci roku na intranetu interaktivní hru připomínající pravidla recyklace dopadu. Stejnému tématu se banka věnovala i v časopise pro zaměstnance.

- Používání PC, spotřební elektroniky (v jaké energetické  náročnosti banky používají elektrické spotřebiče)

Snahou banky (konkrétně útvary IT i FAM) je pořizovat spotřebiče či nahrazovat spotřebiče s nižší energetickou náročností. Spotřebiče se však podle energetických štítků neevidují.

- Zateplení poboček, mechanismy a kontrola ekologického chování  zaměstnanců - úspory energií na pobočkách, neplýtvání zdroji apod.

Zateplování poboček není bohužel zcela reálné, jelikož se většina poboček nachází v budovách, které jsou památkově chráněné. Provádí se především audity technologií, úpravy v měření a regulaci a dále také se upravují denní režimy technologií, včetně měření a regulace, průběžně dochází ke snižování energetické náročnosti budov, především v oblasti HVAC (vytápění, příprava TUV, VZT, chlazení). Došlo také k výměně neonů za LED osvětlení u vnějšího značení poboček.

Pozemky v okolí budovy v rozloze cca 8 ha banka čistí a zajišťuje údržbu zeleně. V roce 2014 byli dokončeny terénní úpravy, jejichž výsledkem je příjemné místo parkového typu, včetně laviček.

Banka také navázal spolupráci se spolkem místních občanů, pravidelně se potkávají, informují o svých aktivitách. Banka informuje zejména o chystaných pracích na pozemcích v blízkosti centrály v Radlicích.

Externě se v rámci CSR na ekologické chování výhradně banka nesoustředí - téma ale zůstává jedním z principů grantového programu Regionální fond rozvoje (více informací o jeho principech: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/zivotni-prostredi/Stranky/podpora-regionu.aspx) a také v roce 2013 zahájeného programu Era pomáhá regionům (http://www.erapomaharegionum.cz/projekty), který projekty na podporu environmentálních iniciativ vítá.

- Budoucí plány na ekologické aktivity:

- organizace dnu elektroodpadu pro kolegy v pobočkové síti v celé ČR;

- podpořit biodiverzitu některých biologických druhů, které se vyskytují v lokalitě Radlic;

- zajistit dodávku zelené energie pro všechny pobočky a objekty ČSOB;

- snižovat energetickou náročnost budov ve vybraných objektech ČSOB;

- užší spolupráce s ČSOB Leasingem při využití aut s alternativními a ekologickyGEEN Zelená banka: ČSOB a její vějíř ekologických aktivit

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

31446055325

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

223


ČÍSLO TÝDNE - 223 právě tolik hodin stráví malé a střední firmy papírováním. Vše v souvislosti s plněním úředních povinností. To představuje téměř 10 dnů, každý celých 24 hodin. Stačí aby si každý z nás vzpomněl na vyplňování každoročních daňových přiznání a všech příloh a je jasné o čem se mluví. Byrokracie bohužel v České republice nijak významně neustupuje. Průzkum provádí již čtvrtým rokem Liberální institut.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více