GEEN Zelená banka:
ČSOB a její vějíř ekologických aktivit


18. 09. 2015  00:43     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Společně s naším partnerem společností GEEN - General Energy, a.s. jsme spustili hodnocení bank ve vztahu k jejich ekologické odpovědnosti. Jak je v ekologii, úsporách energií a podpoře zelených zdrojů aktivní ČSOB? 

GEEN Zelená banka: ČSOB a její vějíř ekologických aktivit
Hodnocení této banky se dozvíte po vyhlášení výsledků části hodnocení GEEN Zelená banka. Toto hodnocení realizuje právě náš titulární partner General Energy, a.s., která se podpoře a investicím do zelených zdrojů energie jako investor dlouhodobě a aktivně věnuje

ČSOB je jedna z největších tuzemských bank. Tato banka patří k tzv. velké trojce.  Banka svou šíří a rozsahem ekologických aktivit prokazuje, že patří nejen k největším bankám co do objemu kapitálu, množství klientů a poboček, ale také k nejaktivnějším bankám na poli ekologie a její podpory. ČSOB tak ekologii a životní prostředí podporuje širokým vějířem aktivit.

- úsporný tisk, nebo využívání elektronických forem

- používání ekologicky šetrných vozidel

- financování pořízení vozidel na plyn, nebo elektromobily

- třídění odpadu na všech pobočkách i v centrále banky

- Nákup zelené energie

a další..

(Ne)tisknutí materiálů a dokumentů banky (tisk na recyklovaný  papír, elektronické substituce, signpady),

V současné době se na vybraných pobočkách testuje biometrický podpis. Díky tomu dochází k redukci užívání papírů na pobočkách a zřizují se centrální archivy na uchování nezbytných dokumentů.

V e-mailu (resp. automaticky vygenerovaném podpisu) má banka také upozornění na netisknutí těchto zpráv.

- Elektromobily, ekologické dopravní prostředky (využívání  elektromobilů, podpora, např. zvýhodněné leasingy nebo úvěry pro tento  typ  dopravních prostředků.

V autoprovozu využívá banka program carsharing, nákup nových vozů s lepšími technickými parametry motorů, využívání ekologicky šetrné myčky na auta, bez použití vody s ekologicky odbouratelnými čisticími prostředky.

ČSOB Leasing, jako specialista na financování osobních a užitkových automobilů v rámci skupiny ČSOB, nabízí i financování vozů s pohonem na alternativní a ekologicky šetrná paliva. Vedle již poměrně běžných vozů na CNG, LPG nebo E85 bioethanol nabízí i možnost financování vozů s čistě elektrickým pohonem, tedy elektromobilů. Kvalitu produktů a služeb ČSOB Leasing potvrzuje ocenění v soutěži Zlatá koruna, kdy v roce 2012 byl Stříbrnou korunou oceněn právě produkt pro financování elektromobilů.

- Třídění odpadu.

Odpady banka třídí, na centrále v Radlicích. Třídí se mimo jiné plasty, papír a sklo také kompozitní obaly, papírové utěrky, biologický odpad. Koncem roku 2014 zapojila banka i členy finanční skupiny do systému zpětného odběru elekroodpadu. V případě ekologické likvidace ICT je to významný posun. Na centrále také zaměstnancům banka umožňuje, aby na příslušném místě odložili také svůj privátní drobný elekroodpad a nemusejí vyhledávat místa jeho odběru.

- Nákup zelené energie.

Na centrále v Radlicích je realizován nákup 35 % spotřeby a 100 % zelené energie využívá kavárna Era svět na Jungmannově náměstí.

- Podpora vzdělávání v oblasti ekologie a obnovitelných zdrojů.

Vzdělávání v oblasti ekologického chování směřuje banka interně na zaměstnance prostřednictvím jednorázových nebo průběžných kampaní - na stránkách interního časopisu nebo intranetu. Naposledy spustila banka loni na konci roku na intranetu interaktivní hru připomínající pravidla recyklace dopadu. Stejnému tématu se banka věnovala i v časopise pro zaměstnance.

- Používání PC, spotřební elektroniky (v jaké energetické  náročnosti banky používají elektrické spotřebiče)

Snahou banky (konkrétně útvary IT i FAM) je pořizovat spotřebiče či nahrazovat spotřebiče s nižší energetickou náročností. Spotřebiče se však podle energetických štítků neevidují.

- Zateplení poboček, mechanismy a kontrola ekologického chování  zaměstnanců - úspory energií na pobočkách, neplýtvání zdroji apod.

Zateplování poboček není bohužel zcela reálné, jelikož se většina poboček nachází v budovách, které jsou památkově chráněné. Provádí se především audity technologií, úpravy v měření a regulaci a dále také se upravují denní režimy technologií, včetně měření a regulace, průběžně dochází ke snižování energetické náročnosti budov, především v oblasti HVAC (vytápění, příprava TUV, VZT, chlazení). Došlo také k výměně neonů za LED osvětlení u vnějšího značení poboček.

Pozemky v okolí budovy v rozloze cca 8 ha banka čistí a zajišťuje údržbu zeleně. V roce 2014 byli dokončeny terénní úpravy, jejichž výsledkem je příjemné místo parkového typu, včetně laviček.

Banka také navázal spolupráci se spolkem místních občanů, pravidelně se potkávají, informují o svých aktivitách. Banka informuje zejména o chystaných pracích na pozemcích v blízkosti centrály v Radlicích.

Externě se v rámci CSR na ekologické chování výhradně banka nesoustředí - téma ale zůstává jedním z principů grantového programu Regionální fond rozvoje (více informací o jeho principech: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/zivotni-prostredi/Stranky/podpora-regionu.aspx) a také v roce 2013 zahájeného programu Era pomáhá regionům (http://www.erapomaharegionum.cz/projekty), který projekty na podporu environmentálních iniciativ vítá.

- Budoucí plány na ekologické aktivity:

- organizace dnu elektroodpadu pro kolegy v pobočkové síti v celé ČR;

- podpořit biodiverzitu některých biologických druhů, které se vyskytují v lokalitě Radlic;

- zajistit dodávku zelené energie pro všechny pobočky a objekty ČSOB;

- snižovat energetickou náročnost budov ve vybraných objektech ČSOB;

- užší spolupráce s ČSOB Leasingem při využití aut s alternativními a ekologickyGEEN Zelená banka: ČSOB a její vějíř ekologických aktivit

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

28803619220

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

54,6


ČÍSLO TÝDNE - 54,6 právě tolik činil čistý zisk tuzemských bank za první pololetí letošního roku. Je to výrazný nárůst oproti roku předchozímu. Bankám se dařilo zejména díky vysokým úrokovým sazbám.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 24,6470
Kurz USD Americký dolar 1 USD 25,6200
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,1685
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 27,6610
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 25,9150
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,0400
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 4,9846
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více