Gumová výluka z pojištění jí může změnit život


26. 02. 2019  00:08     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Jiřina je účetní v nemocnici. Před dvěma lety uzavřela pojistku ke svému bytu, tedy pojištění majetku ve svém bytě, mimochodem i proti krádeži. Pojistku uzavírala prostřednictvím pojišťovacího poradce a měla zato, že vše je v nejlepším pořádku. Smlouvu si přečetla jen velmi ledabyle a více méně se spoléhala na ujištění svého poradce.

Gumová výluka z pojištění jí může změnit život
Jiřina, účetní v nemocnici, 47 let: 

Dobrý den, můžete mi prosím poradit? Uzavřela jsem pojistku na ochranu svého majetku a zařízení bytu. Pan poradce mě ujišťoval, že není vůbec žádný problém, že smlouva je zcela komfortní a že se nemám čeho obávat. Jen zběžně jsem vše prošla a měla jsem zato, že jsem opravdu chráněná. Platby za pojištění jsem řádně zasílala pojišťovně na účet, takže ani zde nějaká chyba z mé stran nevznikla.

V těchto parných dnech, kdy teploty přesahují i 32 stupňů máme běžně otevřené ventylačky k bytu a to i přes noc. Kdybychom nevětrali, tak bychom se v tom našem panelákovém bytu možná upekli. Jedné noci k nám přes balkon a otevřenou ventylačku u okna, kterou vyhákl, vlezl neznámý pachatel, který nám ukradl ze šuplíku hotovost 68 tisíc korun, ukradl nám několik drahých spotřebičů v hodnotě dalších 30 tisíc korun a oknem opět zmizel. My s manželem spali v ložnici a ničeho jsme si nevšimli, až ráno. Byli jsme ale rádi, že se nestalo nic horšího. Další den jsem nahlásila pojistnou událost. A výsledek? Pojišťovna zamítla náš nárok na náhradu škody s tím, že jsme naším jednáním naplnili výluku z pojištění a porušili jsme svou povinnost řádně zabezpečit byt. Byla jsem v šoku. Neříkám, kdybychom byt opustili a nechali otevřená okna, ale my v bytě spali. Co můžeme prosím ještě udělat a máme vůbec nějakou šanci?

Odpověď právníka:

Paní Jiřino. Chápu, že je celá věc pro Vás velmi nepříjemná a jeví se jako zcela zbytečné zápasit s kolosem jakým pojišťovna beze sporu je. V tomto případě si ale myslím, že pojišťovna do velké míry institut výluk z pojištění zneužívá a účelově je rozšiřuje. Z mého právního pohledu se nejednalo o porušení Vaší povinnosti a tedy naplnění příslušné výluky, kdy pojišťovna platit nemusí. Tyto velmi obecné výluky nazýváme gumovými, protože pojišťovna pod ně může schovat téměř cokoliv. Samozřejmě si pak tyto gumové výluky pojišťovna vykládá vždy ve svůj prospěch a tedy v neprospěch klienta.

Věc bych tedy rozhodně nevzdával. Obraťte se opět na pojišťovnu s reklamací a stížností proti jejímu postupu. Pojišťovny mají i svého ombudsmana, který takové sporné věci řeší. Vše řádně pojišťovně vysvětlete a odůvodněte i nutnost mít otevřené ventilace u okna z důvodu vysokých teplot.

Pokud pojišťovna bude nadále neústupná, doporučuji podat žalobu k soudu. Tu by jste měla doplnit znaleckým posudkem jehož úkolem by mělo být potvrzení, že v dané době byly vysoké teploty a z hlediska zdraví a zdravého spánku či provětrání bytu bylo nutné mít okna otevřená. Případně je možné doplnit i znaleckým posudkem, že okna máte v pořádku, a jejich pootevření z důvodu ventilace je zcela běžnou a normální formou použití oken, která je bezpečná, a potřebná.

Myslím, že v soudním řízení budete mít poměrně velkou šanci rozhodnutí pojišťovny zvrátit a domoci se plného, nebo alespoň částečného odškodnění.

Jak řešit případ, kdy vám pojišťovna odmítne vyplatit plnění:

- Reklamace – proti rozhodnutí pojišťovny podejte reklamaci a stížnost,

- Znalecký posudek – pokud pojišťovna odmítne plnit a zamítne reklamaci, nechte si k případu zpracovat znalecký posudek nezávislým znalcem, který sám určí příčinu škody, nebo škodní události, a se znaleckým posudkem se obraťte opět na pojišťovnu,

- Podejte stížnost na pojišťovnu či konkrétního pojišťovacího poradce, který postupoval v rozporu se svými povinnostmi, například Vás neinformoval o všech výlukách ve smlouvě, sděloval nepravdivé či zavádějící informace, nenahrával jednání s klientem apod.

- Žaloba – k místně příslušnému soudu, pokud výše uvedené postupy nevedly k nápravě. K žalobě se připojí znalecký posudek a další důkazy, které odůvodňují Váš závěr, že máte na plnění nárok.Gumová výluka z pojištění jí může změnit život

Diskutovat (0)