Hlavním pilířem pro nás zůstává kvalitní portfolio klientů, říká Dušan Zenáhlík ze společnosti CETELEM


10. 04. 2011  10:29     ar     komentáře (1)

Společnost Cetelem patří k nejaktivnějším poskytovatelům spotřebitelských úvěrů a nebankovních finančních služeb v České republice. Jak se na úvěrovém trhu podepsala finanční krize? S čím lze počítat v roce 2011? Na to a další zajímavosti jsme se ptali Dušana Zenáhlíka, ředitele Úseku vymáhání pohledávek společnosti CETELEM.

Ekonomické ukazatele prozrazují, že je hospodářská krize na ústupu. Jak pokles ekonomické aktivity zasáhl trh se spotřebitelskými úvěry? Rok 2010 byl výrazně ovlivněn rokem předešlým, který se nesl ve znamení globální ekonomické krize. Česká ekonomika v roce 2010 zaznamenala jen mírné oživení. Tento vývoj se tak negativně odrazil na celkovém objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů nebankovními společnostmi sdruženými v ČLFA, i když se tempo poklesu ve srovnání s rokem 2009 snížilo. I přesto hodnotíme rok 2010 z pohledu naší společnosti jako velmi úspěšný. Navzdory nepříliš optimistickým makroekonomickým ukazatelům se nám podařilo zvýšit objem poskytnutých úvěrů o 6 % oproti roku 2009 na 9,2 miliardy korun a tím upevnit naši vedoucí pozici mezi nebankovními poskytovateli spotřebitelských úvěrů. Hlavními pilíři pro náš obchodní růst zůstává kvalitní portfolio našich klientů, pevné vztahy s obchodními partnery, široká a především konkurenceschopná nabídka produktů.  Projevilo se více to, že lidé utáhli opasky spotřeby, nebo to, že se naopak nechtěli uskromnit a pomocí úvěrů udržovali životní úroveň na konstantní výši? Jak již bylo řečeno, rok 2010 znamenal jen mírné oživení ekonomiky, a i když se tempo růstu HDP v druhé polovině roku zrychlovalo, výdaje domácností byly střídmé, a to jak z důvodu nelepšící se situace na trhu práce, tak z důvodu zpřísnění riskových pravidel řady poskytovatelů spotřebitelských úvěru. Dá se tedy říci, že část poptávky zůstala neuspokojena. Zaznamenali jste větší problémy se splácením, pokud jde o stávající či nové klienty? Jaký očekáváte další vývoj, jaká je Vaše strategie při úvěrování nových klientů? Celkově lze konstatovat, že po nárůstu rizikových pohledávek v letech 2008 a 2009 se situace v loňském roce stabilizovala a postupně zlepšovala. Pozitivní vývoj očekáváme i v roce 2011. Naším cílem je mít zdravé portfolio klientů, kteří budou schopni řádně a včas splácet nejen dnes, ale i v budoucnu.  Pokud jde o nové klienty, Cetelem i v roce 2011 pokračuje ve strategii zodpovědného úvěrování. Klademe důraz na otevřenou komunikaci a na informovanost klientů o našich finančních službách. Jedním z našich cílů je klienty nepředlužovat, proto vždy, před schválením úvěru, chceme znát jejich aktuální situaci i jejich finanční historii. Zjištěné údaje poté ověřujeme v externích databázích a klientských registrech. Pokud zjistíme, že klient by nebyl schopen dostát svým závazkům, žádost o úvěr zamítáme, abychom zabránili možným budoucím finančním problémům klienta. O jaké klienty v problémech se konkrétně jednalo? Udávali jako hlavní příčinu problémů nezaměstnanost? Problémy dostát svým závazkům jsme zaznamenali v případech domácností, kdy jeden z členů ztratil pravidelný příjem nebo se jinak změnily ekonomicko-sociální podmínky v rodině. Tito klienti, v řadě případů bez větší finanční rezervy, nedokázali dále splácet zejména úvěry s vyšší měsíční splátkou. Proto jsme vyvinuli nový produkt konsolidace úvěrů, který je určen pro klienty v obtížné finanční situaci, ale s dobrou historií a aktivní přístupem při řešení vzniklých obtíží. Mezi další skupinu problematických klientů patřili ti, kteří se neúměrně zadlužili. Část z nich vyřešila situaci vyhlášením osobního bankrotu.   Dařilo se vám v rámci skóringu udržet úroveň klientů v prodlení se splátkami na přijatelné (tj. Vámi plánované) úrovni? Ano, zejména díky úpravám v posuzování nových klientů, využitím informací z registrů a vstřícným přístupem ke stávajícím klientům se nám daří udržet ukazatel rizika na plánované úrovni. Společnost CETELEM se řadí k odpovědným poskytovatelům úvěrů. Ale finanční tíseň obyvatel, která v době krize mohla nabrat na intenzitě, láká i nesolidní poskytovatele, kteří nevýhodnými půjčkami úmyslně dostávají klienty do úzkých.  Co byste poradil klientovi, který takovou úvěrovou smlouvu podepsal? Samozřejmě, že úplně ideální je takové situaci předcházet a to tím, že než jakoukoli smlouvu o úvěru kdokoli podepíše, je nutné si ji pečlivě přečíst, případně si celou smluvní dokumentaci odnést domů k prostudování nebo ke konzultaci s odborníkem. Zodpovědný věřitel takovou možnost klientům samozřejmě dává. Pokud však již klient smlouvu podepsal a záhy objeví její nevýhodnost, např. ve výši smluvních pokut v případě nesplnění jakýchkoli povinností, může od ní odstoupit a to do 14 dnů. I když například již získané finance utratil, je lepší získat nový úvěr od seriozního poskytovatele nebo si vypůjčit od rodiny či přátel a původní nevýhodný úvěr doplatit. V minulém roce jsme se spolu velmi podrobně bavili na téma oddlužovací společnosti. Jak se tento fenomén projevuje v současnosti? Vidíte nějaký posun, ať k lepšímu, či k horšímu? Přibývá těchto společností, nebo jsou na ústupu? Bohužel o ústupu nemůže být řeč. Neseriózní oddlužovací společnosti nadále na trhu operují a je patrná jejich snaha zabránit tomu, aby pravda o jejich praktikách vyšla najevo -  mění své názvy založením nových společností nebo vystupují pod hlavičkou údajně seriózního sdružení „kvalifikovaných“ poradců. Náš postup vůči těmto klientům je, je-li to aspoň trochu možné, stále vstřícný. Snažíme se jim pomoci snížením splátek či již zmíněnou konsolidací. Pokud to např. díky předluženosti klienta není možné, radíme vypovědět smlouvu „oddlužovací“ společnosti, obrátit se na občanské poradny nebo využít možnosti osobního bankrotu dle insolvenčního zákona. U této poslední možnosti je pro oddlužovací společnosti typické to, že si neváhají od klientů účtovat vysoké pokuty za porušení smlouvy a i s těmito pohledávkami se přihlašují do insolvenčního řízení. Jak na ně reagují klienti? Existuje posun ve vnímání „přidané hodnoty“ těchto firem? Zaregistrovali jsme klienty, kterým se včas a před podpisem smlouvy podařilo odhalit, že tyto společnosti nabízejí jen ničím nepodložené sliby a že ze smlouvy jim nevyplývá žádná povinnost či závazek. Ano, je možné říci, že i díky osvětě v médiích a činnosti neziskových poraden jsou dnes klienti obezřetnější, znalejší a informovanější, vědí např. o bezplatné možnosti vyhlášení osobního bankrotu. Přesto však zůstává dost těch, kteří v dobré víře a naději, že své potíže vyřeší, využijí nabídky „oddlužovacích poradců“. V druhé polovině loňského roku se v médiích vcelku podrobně probírala otázka finanční gramotnosti obyvatel. Jak se na ni díváte Vy? Rozpoznal jste, za dobu co se v byznysu pohybujete, nějaké zlepšení v úrovni finanční gramotnosti? Upřímně řečeno výsledky výzkumu mě nijak nepřekvapily. Určitě v této oblasti máme výrazné rezervy a to zejména v časové prodlevě šíření povědomí o zodpovědném zadlužování a bankovních produktech jako takových. Dobrou zprávou je, že se již i na základních školách touto problematikou zabývají a přidávají ji do osnov výuky. Žáci se také v hojném počtu účastní tematických soutěží z finanční gramotnosti, například soutěž „Finanční gramotnost pro základní a střední školy“. Existuje rovněž „Národní strategie finančního vzděláváni“. Přispět k šíření finančních znalostí však musí každý, jak státní a veřejné organizace, tak i soukromé subjekty.     Má podle Vás cenu bojovat s finanční gramotností starších obyvatel, nebo se musíme smířit s tím, že starší generace manko nikdy nedohoní a věnovat se „od začátku“ těm nejmladším? Jak jsem již uvedl, musí přispět každý – proč ne i děti nebo vnuci této zranitelné skupiny obyvatel. Měli by se zapojit i samotní poskytovatelé finančních služeb, kteří na trhu působí. S ohledem na nový zákon o spotřebitelských úvěrech minimálně transparentností nabízených služeb. Co si slibuje Vaše společnost od roku 2011? Vidíte oživení v zájmu o úvěry? Prognózy o oživení naší ekonomiky jsou jistě pozitivním signálem. Na druhé straně každé zvyšování životních nákladů (např. růst cen komodit, deregulace nájemného) nebo snížení příjmů obyvatelstva vyvolané změnou legislativy se negativně projeví i v odložení investic domácností. Pokud jde o oživení zájmu o úvěry, není očekáván nijak výrazný nárůst poptávky. Po dvou letech poklesu trhu lze však mít optimistický pohled do budoucnosti. Předpokládáme, že v letošním roce svoji pozici jedničky na trhu potvrdíme. I v roce 2011 budeme nadále rozvíjet svůj obchodní model, který je založen především na širokém a konkurenceschopném produktovém portfoliu a individuálním a zodpovědném přístupu k našim klientům. Klíčovou oblastí pro nás zůstává spokojenost klienta. Budeme pokračovat v rozvoji našich služeb tak, aby plně odpovídaly měnícím se potřebám našich klientů v souladu s naší strategií zodpovědného úvěrování. Jakou roli v poptávce po úvěrech hraje sezónnost? Vánoce jsou jasným vrcholem, ale co léto? Samozřejmě Vánoce jsou pro nás exponovaným obdobím, kdy o naše služby evidujeme zvýšený zájem. Například u kreditních karet jsme zaregistrovali historicky nejvyšší počet transakcí na terminálech u obchodníků. Rovněž naše Virtuální karta pro platby na internetu lámala rekordy, kdy v počtu transakcí došlo k nárůstu o celých 136 %. I když letní období pro nás není takto vysoce exponovaným časem, jako tomu je v případě Vánoc, tak platí, že zájem o naše služby je konstantní v průběhu celého roku. Jako iracionální bývají kritizované půjčky na dovolenou. Požadují lidé tento druh úvěru často? Naše společnost nabízí i tento produkt. Zvýšený zájem o něj však nepozorujeme, naopak registrujeme spíše sestupný trend. Klienti se orientují spíše na dlouhodobější investice.


Hlavním pilířem pro nás zůstává kvalitní portfolio klientů, říká Dušan Zenáhlík ze společnosti CETELEM

HMMM
Cetelem mě docela překvapil, jestli je teda pravda, co pan Zenáhlik říká... Pěkné pěkné......
Diskutovat (1)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20571147953

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

655


ČÍSLO TÝDNE - 655 právě tolik bylo vyhlášeno bankrotů tuzemských podnikatelů jen v průběhu června tohoto roku. Jedná se o nejvyšší počet bankrotů za celý rok. Podnikatelé krachují zejména z důvodu postižení koronavirovou krizí. Ohroženi jsou podnikatelé podnikající v automobilovém průmyslu či turistických službách.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více