IDEÁLNA BANKA 21.STOROČIA


24. 02. 2010  14:21     Matúš Kuchálik     komentáře (0)

Vítězná studentská práce ve III. ročníku soutěže Ideální banka 21. století.

Milí čitatelia,               som rád, že sa môžem podielať na súťaži s takou zaujímavou témou ako tento rok. Dúfam, že sa vám môj pohľad na „Ideálnu banku“,  ktorý sa budem snažiť odprezentovať bude zdať nápaditý, no hlavne aby ste po prečítaní tejto práce vnímali banku ako inštitúaciu pre ľudí, ktorí sa podieľajú na jej riadení a ako inštitúciu, ktorá ľuďom prináša úžitok v oblasti produktov a služieb. V úvode som rozmýšľal, ako by sa mohla volať Ideálna banka 21. storočia. Malo by to byť niečo, čo by mohlo všetkých nás osloviť. Pre moju prácu budem používať názov IDEACUS banka (ideal customer’s bank). Práve tento názov upozorňuje na transparentný vzťah medzi klientom a bankou  a hlavne nato, že je to banka, ktorá je bankou ľudí, ktorí do nej vkladajú peniaze. Na to, aby banka mohla predstavovať zaujímavé produkty, musí mať vybudovaný vzťah k svojim zákazníkom a verejnosnosti. Čo keby si banky tento vzťah budovali programom Porozumenia. To je totiž názov, ktorý tento program vystihuje. Program Porozumenia-  prečo práve tento názov? Zistíte sami... Z čoho pozostáva: Prvá fáza: Spoznávanie Išlo by o iniciatívu zo strany banky vo forme masovej ankety. Mohlo by to fungovať na báze vytvorenia zmlúv so študentami vysokých škôl, ktorí by mohli túto anketu prevádzkovať. Predtým je potrebné zaškolenie jednotlivých uchádzačov o procesoch v banke. Týmto by sa dosiahla vyššia profesionalita študentov v praxi a pre banku by to znamenalo získanie analýzy s nízkymi nákladmi. Pre študentov by to mohlo byť atraktívne aj v tom, že by sa mohli pozitívne zapísať a tým mať šancu sa aj po skončení štúdia uplatniť v bankovom sektore. Anketa by pozostávala z reprezentatívnej zložky každej kategórie zákazníkov alebo každého, ktorý využíva služby IdeaCus Banky. Druhá možnosť je zralizovať anketu na internete, priamo v pobočkách alebo poštou, formou SMS. To, aby bol dotazník účinný, musí obsahovať krátke, jasne zamerané a cielené otázky. Po ukončení ankety musí byť zrejmé, aký má zákazník pocit ,či sa správame k nemu transparetne, úctivo, kde vidí medzery a príležitosti na zlepšenie, čo by mu lepšie vyhovovalo. Motiváciou pre ľudí, ktorí vyplnia tento dotazník, by mohol byť bonus                 (napríklad mesačný grátis poplatkov za vedenie účtu, za výbery, pri termínovom vklade pripísanie na účet symbolickú čiastku 1Kč). Možností je viac.   Nemenej významné sú pre klienta informácie o banke. Ich poskytnutím by sa stala transparentnejšou pre svojich klientov. Išlo by o údaje ako môže banka efektívne pracovať, s akým ziskom, za aké časové obdobie, koľko na nás banka zarába pri využívaní úverov, vkladov či iných operácií. Podrobný prehľad pri každom produkte o nevýhodách, problémoch, rizikách (už  aj na internete). Skrátka informácie, ktoré banky nechcú radi prezentovať. Týmto odvážnym krokom by banka IdeaCus určite nestratila klientalu, práve naopak, mohla by sa postupne lepšie dostať do povedomia ľudí.  Princíp: to čo nás nepoškodí, nás posilní. Druhá fáza: Riaď svoju banku  Predstavme si situáciu, keď vkladáte peniaze na terminovaný účet alebo na sporiaci účet. Máte predstavu, kde sú vaše peniaze investované? Väčšina ľudí nie,  práve preto vám v tom programe IdeaCus ponúka nahliadnuť presne tam, kam sa investujú vaše peniaze a ako. Tým sa lepšie dá pochopiť ako taký bankový systém funguje. Mohla by byť možnosť ovplyvniť smerovanie vašich ukladaných peňazí do rôznych projektoch, či akcií. Teda banka by mala ponúknuť isté alternatívy na výber a zákazník by si mohol vybrať kde budú jeho investície využívané. Na to, aby sa takýto plán mohol realizovať, je potreba osveta klientely, to znamená sedenia s klientami, ktorí majú o takúto možnosť záujem, oboznámenie ich s problematikou a možnosťami investovania ich uložených peňazí. Je známe, že banka v Španielsku sa práve o takýto projekt pokúsila a jej výsledky sú viac než nečakané. Týmito jednoduchými krokmi podľa môjho názoru môže IdeaCus vzrásť v očiach verejnosti, zákazníkov i konkurentov. Získa si obrovskú dôveru a ľudia začnú veriť v to, že svoje financie riadia spolu s bankou.  Princíp: spolurozhodovanie Tretia posledná fáza: Kompletný servis: Páči sa mi predstava, že keby som zapadol niekde v snehovom záveji, alebo by som dostal defekt a nemal by som rezervu, nikto by mi nezdvíhal telefón... No a práve vtedy by som zavolal na „Kompletný servis“ mojej banke s prosbou o pomoc. O pár minút by som už viezol domov. A ako? Jednoducho, odvoz zariedený pomocou mojej banky v kooperácii s pojisťovňou. Myslím ,že je tu priestor na zlepšenie hlavne vo vzťahu banka-poisťovňa, mohli by spolu viacej spolupracovať v oblasti zabezpečenia klienta aj v takýchto prípadoch alebo iných nečakaných situáciách. U starších osôb ako sú dôchodcovia, ktorí majú veľakrát problém s mobilitou a to nehovoriac o internet bankingu, je možnosť vyslania bankového zástupcu alebo vyškoleného pracovníka priamo za nimi v prípade potreby. No nemusí sa jednať len o dôchodcov, môže íst taktiež o dlhodobých členov. Bola by to odmena za ich dlhoročnú dôveru.  Alebo v prípade príchodu do banky bez čakania by sa mu začal venovať jeho finančný poradca alebo bankový zástupca. Myslím, že každý by mal mať právo na finančného poradcu, v niektorých prípadoch by mohol byť FP súčasťou balíčku nejakého pruduktu – trebárs pri hypotekárnych úveroch, sporeniach atď. Princíp: Ako Ti môžem pomôcť?   Produkty a služby IDEACUS:   Myslím si, že po vytvorení rovnocenného, dôveryhodného vzťahu sa budú produkty či služby banky predávat a ponúkať ľahšie ako kedykoľvek predtým. Banky v súčasnosti ponúkajú obrovské množstvá produktov. Nie je komplexne treba meniť produkty, ktoré banky ponúkajú. Je nutné ich neustále oživovať o zaujímavé služby a bonusy.  V prvom rade by som sa rád zamyslel nad tým, ako prilákať nových zákazníkov banky z hľadiska bežných a sporiacich účtov. Čo mi na trhu bánk chýba? Je nejaký produkt pre celú rodinu? Banka môže týmto produktom získať niekoľko nových klientov naraz a pre rodinu to môže byť veľmi výhodné. Predstavme si priemernú českú rodinu. Čo od banky potrebuje? Výhodný úrok, flexibilitu, nízke poplatky, no hlavne pri takýchto typoch účtov nejaké bonusy. Produkt  Rodina:   Je určený pre niekoľko člennú rodinu. Ide o založenie bežného alebo sporiaceho účtu. Prvou výhodou je, že poplatky za tento účet t.j (za vedenie účtu, využívania kreditnej karty, výberu z cudzieho bankomatu a pod.) by sa účtovali iba za jedného člena. Každý člen rodiny má možnosť vlastniť vlastnú kreditnú kartu pričom jedna by bola hlavná (možnosť nastavenia limitov čerpania z kárt). Ďaľšou výhodou by bolo vrátenie 0,5 až 1 percenta zákzníkovi pri použití kreditnej karty (pri platbe) v určitých obchodoch, s ktorými má IdeaCus exkluzívnu zmluvu. (Spojenie Banky a obchodu). Práve tieto peniaze sa môžu použiť na pripísanie konta na sporiaci účet, ktorý môže slúžiť ako sporenie na rodinné aktivity. Taktiež možnosť využiť pri letnej či zimnej dovolenke k tomuto rodinnému balíčku cestovné pojisťovenie, ktoré bude súčasťou od vzniku tohto účtu. Prístup ku kontu by bol možný pomocou internet bankingu. Ak chcú mať rodičia kontrolu nad výdajmi a výbermi svojich detí: doručovanie výpisov z pohybu na účte držiteľovi hlavnej karty alebo aj ďalšiemu členovi rodiny. Výhodnejším variantom by bol určite sporiaci účet aj s pojistením ako obyčajný bežný účet. Od tohto produktu sa môže ďalej odvíjať ponuka napr: hypotekárnho úveru, ktorý mohla rodina získať za výhodnejších podmienok (úrokovej sadzby, vyššieho úveru), pri využívaní tohto produktu. Produkt je nastavený tak, aby bola rodine poskytnutá starostlivosť o rodinné financie pri výhodných podmienkach. Produkt  Ekologické bývanie:       S rastúcou potrebou myslieť a správať sa ekologicky by IdeaCus mohla ponúkať nový typ hypotekárného úveru. Čo sa týka úroku je šanca poskytnutia výhodnejších sadzieb práve tým, ktorí budú pri výstavbe alebo prestavbe bývania myslieť ekologicky. Podporovať ekológiu šetriť energiou je hlavné motto tohto produktu. Rodinné domy: Pokiaľ máte záujem investovať do výstavby alebo prestavby domu a využiť pri tom materiály šetrné k životnému prostrediu, poprípade iné ekologické riešenie (solárne panely...) môžte požiadať banku o zvýhodnenie možností získania tohto úveru ako aj o dotáciu zo štátnych peňazí. Tento proces by zabezpečovala banka. Zvýhodnené podmienky by sa odvíjali podľa toho, koľko chcete na tieto ekologické riešenia minúť. Mohli by sa stanoviť určité intervaly, dovoľujem si uviesť príklad: Od 100 000 do 200 000 – zvýhodnenie úveru o 0,25 percenta alebo dotácia 5 percent Od 200 000 do 500 000 – zvýhodnenie úveru o 0,50 percenta alebo 7,5 percenta Od 500 000 do 1mil. – zvýhodnenie úveru o ..., ... Príklad je určený na lepšie pochopenie, sumy zvýhodnenia sú len približné... Bytové jednotky: Myslím si, že každý kto chce šetriť energiu (elektrinu, vodu, plyn..) by mal byť nejako zvýhodnený, pretože je to častokrát to jediné, čo môžu ľudia urobiť pre pomoc životnému prostrediu. Vďaka odborníkovi, ktorý by určil, vypočítal maximálnu hranicu spotreby energií pre udeľenie príspevku na bývanie na základe údajov ako: počet osôb v byte, zariadenia bytu, stanovenej priemernej teploty v byte, veľkosti obývanej jednotky. Nemuselo by ísť o všetky typy energií naraz, stačilo by aj max. hranica pre spotrebu napr: vody. Čím viac ušetria, tým viac by dostali dotáciu na tieto energie počas zmluvných rokov, ktorými sa zaviažu pred využitím úveru na predstavbu alebo kúpu. Predstavme si Bytový objekt ako panelák. Ak by sa spoločentvo užívateľov paneláku rozhodlo zatepliť objekt a plánovalo si na to zobrať úver, bonus k tomuto úveru by mohlo byť zafinancovanie  zelene v blízkosti paneláku. Mohlo by ísť o vysadanie stromov, kvetov, kríkov a pod. Skrášlenie mesta a prínos zelene do sídlisk a mesta by bolo veľkou výhodou tohto produktu. Niektoré z týchto programov by mohol spolufinancovať štát a štátna správa v spolupráci s IdeaCus, poprípade zo zdrojov Európskej Únie a pomoci eurofondov. Myslím si, že Európske spoločenstvo by sa tejto snahe o zlepšenie prostredia len potešilo.:)   Produkt Školy: IDEACUS by mohla spravovať účty niektorých škôl so zameraním na financovanie a na oplátku banka by mohla ponúknuť viacero výhod:  - pomoc pri výučbe Financií alebo bankovníctva,  - prednášky s bankovými predstaviteľmi o danej problematike,  -deň pracujúcich študentov v banke, kedy pracovníkov, ktorí robia v prvom kontaktne s občanmi, nahradia študenti, samozrejme už dlhšiu dobu vyškolení  a znalí problematiky. Aj takýmto krokom by banka mohla pripravovať budúcich pracovníkov do svojich radov. Myslím, že tento krok priláka študentov do radov pracovníkov banky, čo by sa mohlo vyplatiť a byť veľmi účinné. Školy sa chcú prezentovať  spoluprácou s odborníkmi a vychovávať svojich študentov v koordinácií s bankou. Koleso odmien: Ako ešte viacej motivovať ľudí, aby sa stali novými členmi banky a pre tých starších pripraviť nejaké prekvapenie? To je otázka, na ktorú som snažil odpovedať a pripraviť nejaký prvok služby, ktorý by bol toho schopný. Prvá alternatíva: Každotýždenné žrebovanie o poplatky na mesiac zadarmo ,ďalej o pripísanie finančnej sumy na účet, alebo darovanie hodnotných darčekových cien. Je to určite zaujímavý prvok. Žrebovanie by sa mohlo uskotočniť pre každý typ účtu (sporiaci, bežný atď.). Druhá alternatíva:             Pri zakladaní účtu, vybranie jednu z odmien systémom, ktoré pri tom zákazník získa alebo zákazník si sám môže niečo vybrať napr: pomocou kolesa odmien, ktoré silno rozkrúti a bude čakať...:) Funkciou tejto služby bude spríjemnenie a potešenie.     Vytvorenie Neziskovej organizácie (Nadácie): V niektorých bankách sú už dlhšiu dobu vytvorené nadácie, v iných nie. Vytvorenie by pomáhalo financovať projekty rozvíjajúce ekológiu,štúdium, oblasť výskumu a vedy, pomoc zdravotne postihnutým. Prečo nepomôcť tým, ktorí to potrebujú a vďaka ktorým banka  zisk aj nadobudla.   Túto prácu som písal s úmyslom vytvoriť niekoľko možností, ktorými by banka pomohla svojim klientom,  priblížila sa k nim a vybudovala nový dôveryhodný vzťah. To je v mojich očiach IDEACUS-Ideálna banka 21.storočia, tá, ktorá toto všetko dokáže splniť. Samozrejme niektoré napády sú menej, niektoré viac realizovateľné. Dôležité však je, aby mala dobré meno, aby bola spoľahlivá, zdravá a stabilná, pretože len tak môže ponúkať podobné produkty a služby, ktoré sa uviedol.


IDEÁLNA BANKA 21.STOROČIA

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

29865937502

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

54,6


ČÍSLO TÝDNE - 54,6 právě tolik činil čistý zisk tuzemských bank za první pololetí letošního roku. Je to výrazný nárůst oproti roku předchozímu. Bankám se dařilo zejména díky vysokým úrokovým sazbám.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 24,5100
Kurz USD Americký dolar 1 USD 25,0030
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,0190
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 27,8640
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 25,2585
Kurz HUF Forint 100 HUF 5,7850
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 4,9626
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více