Jihočeský kraj – Čekací doba na pobočkách klienty v regionu netrápí, naopak


26. 03. 2014  16:07     BP.com     komentáře (0)

V naší analýze originálních datových souborů z projektu „Kliente, oznámkuj svoji banku“ jsme zakončili cyklus třetí otázky ohledně atmosféry na bankovních pobočkách a vstupujeme do další fáze, konkrétně k analýze otázky zabývající se čekací dobou na obchodních místech a nabízených služeb v době čekání…  Po Praze a Středočeském kraji se posouváme na jih, do Jihočeského kraje.

Jihočeský kraj – Čekací doba na pobočkách klienty v regionu netrápí, naopak
Čekání je únavné. Vždy a všude. Stání ve frontě na bankovní pobočce není výjimkou, právě naopak. Vzhledem k otevírací době většiny bank, která se překrývá se standardní pracovní dobou, mají téměř všichni bankovní klienti při návštěvě pobočky jedno společné – chvátají. Proto jsme se v další otázce projektu „Kliente, oznámkuj svoji banku“ zaměřili právě na problematiku „doba čekání na pobočce a služba v době čekání“, kterou mohli klienti známkovat jako ve škole – od jedničky do pětky.

Čím kratší doba na pobočce, tím lepší známka. Čím lepší servis během čekání (lavičky či židle, tiskoviny ke čtení, voda či káva, zábava pro děti…), tím lepší známka.

.

PORADNA – ZEPTEJTE SE BANKOVNÍ EXPERTKY NA COKOLIV

.

V porovnání s předchozími výstupy analýzy se situace v Jihočeském kraji zda být mnohem lepší. Spokojených klientů je totiž relativně více než těch nespokojených, a výsledek je lepší i v porovnání s českou republikou jako celkem, jak demonstruje níže zobrazená tabulka.

. Známek „výborně“ bylo uděleno necelých 29 procent, známek chvalitebně pak téměř 35 procent. To jsou vyšší čísla než ve zbytku republiky. Na druhé straně spektra nalezneme opačný trend, a sice menší nespokojenost jihočeských klientek a klientů než ukazují průměrné hodnoty za celou Českou republiku.

TABULKA: Čas strávený na pobočce – Jihočeský kraj

Hodnocení

Jihočeský kraj

ČR jako CELEK

Počet

Podíl na celku

Známka 1 - Výborně

409

28,7%

23,2%

Známka 2 - Chvalitebně

494

34,6%

31,8%

Známka 3 - Dobře

271

19,0%

21,4%

Známka 4 - Dostatečně

142

10,0%

12,7%

Známka 5 - Nedostatečně

99

6,9%

9,9%

Nevyplněno

12

0,8%

1,1%

Celkem

1427

100%

100,0%

Zdroj: www.bankovnipoplatky.comJihočeský kraj – Čekací doba na pobočkách klienty v regionu netrápí, naopak

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

19857829429

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

5740


ČÍSLO TÝDNE - 5740 korun. Právě tolik bude činit dle rozhodnutí vlády tzv. paušální daň. Každý živnostník s příjmem do 800 tisíc korun ročně tak bude moci hradit sociální, zdravotní i daň v jedné paušální částce. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více