J&T BANKA nadále roste. Zisk ve třetím čtvrtletí přesáhl 900 milionů korun


31. 10. 2012  11:23     Petr Málek     komentáře (0)

J&T Banka i ve třetím čtvrtletí udržela trend dynamického růstu. Podle předběžných konsolidovaných výsledků k 30. 9. 2012 meziročně dosáhla 38% nárůstu bilanční sumy na 87 mld. korun a trojnásobného růstu provozního zisku, který přesáhl 1,5 mld. korun. Zisk po zdanění činil více než 900 milionů korun.

„K rekordnímu zisku, který meziročně vzrostl o téměř 570 mil. korun, přispěl zejména mimořádný výsledek z obchodování na finančních trzích a nárůst čistého úrokového výnosu. Banka výrazně posílila také příjmy z poplatků,“ komentuje příznivé výsledky Igor Kováč, finanční ředitel J&T Banky.
 
Objem klientských vkladů vzrostl meziročně o téměř 9 mld. korun. Nárůst vkladové báze banka využila k posílení úvěrového portfolia.  Objem poskytnutých úvěrů dosáhl ke konci třetího čtvrtletí 40,7 mld. korun. Kapitálová přiměřenost banky je k 30. září letošního roku na úrovni 11,2 %.
 
„Kapitálové posílení banky v porovnání s předcházejícím rokem, spolu s pokračujícím nárůstem klientských vkladů vytvořili prostor pro financování nových projektů. Bance se dlouhodobě daří udržovat přebytky likvidních aktiv na úrovni 17-18 mld. korun a to i přes nárůst poskytnutých úvěrů,“ uzavírá Kováč.
  
 

Konsolidované výsledky J&T BANKY, a. s., k 30. 9. 2012 

 

Hlavní položky bilance

v tis. CZK
09/2012
09/2011
Bilanční suma banky
 
87 060 774
63 204 910
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám
 
1 350 313
1 275 615
Pohledávky vůči úvěrovým institucím
 
11 786 219
10 405 569
Cenné papíry
 
29 713 442
22 970 531
Pohledávky za klienty
 
40 720 326
27 105 847
Závazky vůči klientům
 
62 451 245
53 470 910
Vlastní jmění
 
6 645 871
4 235 206
Kapitálová přiměřenost
 
11,2 %
10,3 %
Přebytky likvidity (likvidní aktiva)
 
17 862 972
18 131 823
Likvidní aktiva / vklady
 
26,8 %
32,1 %
L/D ratio
 
65,2 %
50,7 %

Hlavní položky výsledovky

v tis. CZK
 
09/2012
09/2011
 Úrokové výnosy
 
2 914 269
1 870 815
 Úrokové náklady
 
-1 563 687
-1 022 144
Čisté úrokové výnosy
 
1 350 581
848 671
 Výnosy z poplatků a provizí
 
443 316
173 964
 Náklady na poplatky a provize
 
-127 269
-42 917
Čistý výnos z poplatků a provizí
 
316 047
131 047
Čistý zisk z obchodování
 
702 454
15 076
Ostatní provozní výnosy
 
182 098
26 172
Provozní výnosy
 
2 608 184
1 083 788
 Personální náklady
 
-513 826
-237 987
 Ostatní provozní náklady
 
-447 081
-284 345
 Odpisy
 
-68 984
-47 929
Provozní náklady
 
-1 029 891
-570 262
Provozní zisk
 
1 578 293
513 526
 Rizikové náklady
 
-466 243
-92 479
Zisk před zdaněním
 
1 112 051
421 047
 Náklady na daň z příjmu
 
-198 959
-77 843
Zisk po zdanění
 
913 092
343 204
 


J&T BANKA nadále roste. Zisk ve třetím čtvrtletí přesáhl 900 milionů korun

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

28384315804

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

23


ČÍSLO TÝDNE 23 právě tolik procent lidí do 26 let bydlí u svých rodičů. Ještě loni to bylo 15 procent. V nárůstu se odráží výrazné zdražování cen nemovitostí, zejména bytů ve velkých městech a současně zvyšující se úroky z hypoték. Novou šanci dostává nájemní bydlení.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,3590
Kurz USD Americký dolar 1 USD 21,6420
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,5035
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,5545
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 23,4105
Kurz HUF Forint 100 HUF 7,1300
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,1228
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více