Komentář Michala Skořepy:
Přechod na letní čas nadále nemá z ekonomického hlediska takřka žádný efekt


30. 03. 2019  00:31          komentáře (0)

Posun na letní čas představuje pro českou ekonomiku zisk 45 milionů Kč, což je řádově necelá tisícina procenta HDP ČR. Z pohledu pracovní doby to znamená, že posun času má stejný ekonomický dopad jako bychom za celý rok pracovali o minutu a půl déle

Komentář Michala Skořepy: Přechod na letní čas nadále nemá z ekonomického hlediska takřka žádný efekt
Na podzim roku 2016 jsem nabídl zjednodušený odhad národohospodářského přínosu energetických úspor plynoucích z používání letního času konkrétně pro českou ekonomiku. Výsledkem bylo, že „posouváním času získáváme ročně asi tolik, co bychom si namísto tohoto posouvání vydělali tím, že bychom za celý rok pracovali o pouhopouhou jednu minutu déle“. Zisk vyšel konkrétně kolem 30 milionů korun.

Od té doby došlo k určitým změnám v hodnotách některých parametrů. Nabízí se tak možnost výpočet aktualizovat s použitím těchto nových hodnot.

Zdroje výpočtu a základní kroky jsou tytéž. Změny hodnot za uplynulé období lze heslovitě popsat takto (detaily výpočtu lze nalézt v původním textu z října 2016):

Použitím letního času klesne spotřeba elektrické energie přibližně o 6 setin procenta. Zde ke změně nedošlo.

Roční spotřeba elektrické energie za poslední dva dostupné roky (tj. 2017 versus 2015) vzrostla přibližně o 3 %.

HDP se zvýšilo o cca 12 %.

Cena elektřiny vzrostla zhruba zhruba o 50 %.

Posouváním času tedy v poměru k výkonu ekonomiky získáváme ročně asi jedenapůlkrát víc (konkrétně o 3 % -12 % + 50 % = 41 % víc), než na podzim 2016. Tedy asi tolik, co bychom si namísto tohoto posouvání vydělali tím, že bychom za celý rok pracovali déle nikoli o jednu minutu, nýbrž o minutu a půl. Energetická úspora plynoucí z posouvání času je tak nadále zcela zanedbatelná.


 Komentář Michala Skořepy: Přechod na letní čas nadále nemá z ekonomického hlediska takřka žádný efekt

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

35280933453

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Ekonomická důvěra spotřebitelů je nejnižší od dubna


Ekonomická důvěra spotřebitelů šla výrazně dolů. Dle dnešních čísel z ČSÚ se snížila na 83,1b, což je nejhorší výsledek od letošního dubna, tedy od jarního zastavení ekonomiky. Méně lidí hodlá spořit, navíc se větší podíl lidí obává dalšího růstu nezaměstnanosti. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více