Koronavirová krize:
Půl roku nebudeme platit pojištění a mzdy nám doplatí stát


24. 03. 2020  10:00     Miroslav Zeman     komentáře (0)

KORONAVIROVÁ KRIZE: Vláda připavila pro naší ekonomiku "NEW DEAL". Jedná se o největší státní podporu ekonomiky a občanů v dějinách České republiky. Lidé a firmy postižení krizí budou moci čerpat desítky miliard korun. Živnostníkům se tak promine placení záloh na sociální a zdravotní pojištění, zaměstnavatelé dostanou proplaceno 50 až 80 procent nákladů na mzdy. Zaměstnanci i živnostníci budou mít nárok na ošetřovné po celou dobu krize.

Koronavirová krize: Půl roku nebudeme platit pojištění a mzdy nám doplatí stát
Celková podpora státu pro ekonomiku se odhaduje na 900 miliard korun. 100 miliard přitom přiteče do ekonomiky už letos jako podpora živnostníkům, zaměstnavatelům a zaměstnancům. Další desítky miliard budou v různé formě následovat. Na druhou stranu však také státní rozpočet přijde o příjmy. Odhadovaný schodek státního rozpočtu tak má jen letos překročit 200 miliard korun proti původně schváleným 40 miliardám.

Pro vládu se tak jedná o velkou výzvu a fungování v krizovém managementu. Na krocích vlády, které nyní přináší, tak bude záviset budoucí fungování ekonomiky a životní úroveň občanů. 

Odpuštění plateb na sociální a zdravotní pojištění

Živnostníci a podnikatelé budou osvobozeni od placení záloh na sociální a zdravotní pojištění po dobu 6 měsíců. Každý živnostník tak ušetří téměř 30 tisíc korun za toto období. Zejména pro malé živnostníky, kteří fungují, pracují sami na sebe a každý den činnosti je pro ně nesmírně důležitý, se jedná o výraznou podporu.

V tomto případě sice stát nic hradit nebude, ale naopak přijde o příjmy do státního rozpočtu, kdy se jen výpadek příjmů z tohoto důvodu odhaduje až na 18 miliard korun. Zálohy, které překračují minimální pojistné, tedy 2544 korun v případě sociálního pojištění a 2352 korun v případě zdravotního pojištění, musí živnostník i nadále hradit.

Proplácení ošetřovného pro zaměstnance i živnostníky

Původně mohl zaměstnanec využít ošetřovné nejdéle po dobu 9 dnů a při péči o dítě mladší deseti let. Nově tak bude mít nárok na ošetřovné i živnostník, který v důsledku koronavirové krize musel zůstat doma se svým dítětem. Nejčastěji se tak děje z důvodu uzavření škol a školek. 

Pozastavení EET

EET se pozastavuje na dobu trvání krize a následujících tří měsíců. Elektronická evidence tržeb tedy není zrušena, ale je pouze přerušena její aplikace. Tedy podnikatelům, kteří EET v daném období nebudou používat a nezavedou ho, nic nehrozí. Nebudou tak probíhat žádné kontroly a nebudou uplatňovány žádné sankce. Vůči podnikatelům se tak bude postupovat tak, jako by povinnost zavedení EET pro tuto skupinu neexistovala. Pro řemeslníky a pokytovatele služeb, kteří se ocitli v poslední vlně EET, to bude znamenat velkou úlevu a pomoc. Své síly tak mohou směřovat k tomu, aby udrželi své podnikání a nemuseli řešit byrokratické věci a povinnosti související s poslední vlnou EET.

Kurzarbeit. Stát proplatí 50 až 80 procent mezd

Stát bude povinen proplatit firmám 50 až 80 procent mezd zaměstnanců, dle rozsahu postižení koronavirovou krizí. Pro příznání podpory bude důležité, jak velký podíl zaměstnanců firmy zůstal doma z důvodu péče o děti nebo z důvodu karantény či přímého nakažení. Naopak chce vláda bonusovat firmy, které zachovají stoprocentní zaměstnanost a kterým by mohla odpoustit platby sociálního pojištění za zaměstnance po dobu jednoho krizového měsíce.

Dle průzkumů přitom vykonává práci z domova, tzv. homeoffice, až třetina všech zaměstnanců. Koronavirová krize tak může znamenat ostrý start tohoto způsobu práce, který se v České republice zatím významně neprosazoval.

 Koronavirová krize: Půl roku nebudeme platit pojištění a mzdy nám doplatí stát

Diskutovat (0)