Národní strategie finančního vzdělávání 2.0. Co vám má přinést?


22. 01. 2020  03:28     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Češi na tom nejsou ve finanční gramotnosti a vůbec finančním vzdělávání vůbec dobře. Z mnoha průzkumů vyplývá, že Češi patří v kvalitě finanční gramotnosti spíše k podprůměru. Výsledkem je pak téměř milion lidí s exekucí. Vláda se rozhodla zvyšování finanční gramotnosti pomoci.

Národní strategie finančního vzdělávání 2.0. Co vám má přinést?
Jak bude pomoc účinná?

Základ veškerého snažení a efektivity zvyšování finanční gramotnosti spočívá v zavádění programů a předmětů věnujících se financím už na základní školy. Už od druhého stupně by se děti měly programově učit finančnímu vzdělávání a nakládání s penězi. Děti by už v tomto věku měly vědět, co jeto dluh, jak se musí dluh splácet i co se stane, když splácet nebude. Děti by také měly vědět, kde a jak ušetřit. Proč zbytečně nesvítit přes den, šetření s vodou apod.

Návyky a vzorce, které si děti vytvoří již ve svém útlém věku jim pak často zůstanou i v dospělosti. V současnosti však bohužel není finanční gramotnost a kvalitní finanční vzdělávání stálým programem základních a středních škol.

K čemu potřebujeme strategie?

Mnoho lidí nejrůznější strategie odmítá, jako zbytečné. Strategie přitom znamená určitý plán a prioritu, kterou má vláda v budoucnu podporovat. Pokud tedy je stanovena strategie finančního vzdělávání jako priorita vlády, bude vláda zavázána na realizaci strategie uvolňovat více finanční prostředků na podporu projektů zabývajících se touto problematikou.

Strategie je tedy začátek. Její úspěšnost a naplnění už bude záviset na kvalitě projektů a rozsahu jejich financování.

Zvyšování finanční gramotnosti má být měřitelné

Aby bylo možné úspěšnost projektů a strategie kontrolovat nebo vyhodnocovat, musí být parametry měřitelné. Z uvedeného důvodu probíhá v průběhu měsíce ledna měření finanční gramotnosti dospělé populace v České republice na reprezentativním vzorku lidí. Tyto výsledky budou prezentovány v rámci Global Money Week 2020, který proběhne v týdnu od 23. do 29. března, jehož je MF je národním koordinátorem.

Zjištění výsledky a průzkum bude počáteční hodnotou pro určování zlepšení či naopak zhoršení finanční gramotnosti Čechů.

Projekty finančního vzdělávání budou registrovány


Podle nyní již schválené Strategie je povinností každého člena z řad neziskových organizací, profesních a spotřebitelských sdružení mít alespoň jeden projekt finančního vzdělávání, o kterém informuje ministerstvo financí. Došlé projekty budou následně zveřejněny v nově vzniklém Národním registru projektů finančního vzdělávání, který bude veden na stránkách na financnigramotnost.mfcr.cz.
Národní strategie finančního vzdělávání 2.0. Co vám má přinést?

Diskutovat (0)