Našim klientům rozhodčí doložku nezatajujeme, naopak, říká Martin Malý z Cetelem


09. 08. 2010  03:00     AR     komentáře (3)

Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách jsou často předmětem kritiky, například od Sdružení obrany spotřebitelů. Některé podniky ale rozhodčí řízení zastávají. „Nepoužíváme nic, co by nebylo zákonem povolené,“ zní například od nebankovní finanční společnosti Cetelem.

Rozhodčí doložky, alternativa klasického soudního řízení, jsou používány především pro svou rychlost (řízení je jednoinstanční) a nižší náklady. Stejný názor má i Martin Malý, tiskový mluvčí Cetelem. „Soudní řízení svou pomalostí a vysokými náklady neodpovídá vyvstalé potřebě řešit právně jednoduché spory z malých spotřebitelských úvěrů rychle, efektivně a levně,“ říká Malý. Podobně věc zdůvodňují i další společnosti, které rozhodčí doložku ve svých smlouvách používají. Náklady řízení se skutečně mohou značně lišit v závislosti na tom, zda spor putuje před soud, nebo rozhodčí soud. „Strana může ušetřit tisíce Kč. Má-li například klient závazek k naší společnosti 200 tisíc korun, soudní poplatek, vycházející z poplatkového soudního řádu, je zhruba čtyřikrát dražší než poplatek v rozhodčím řízení,“ vysvětluje Malý. Druhou, již zmíněnou výhodou, je rychlost řízení. Ta nahrává zastáncům rozhodčího řízení stejně výrazně. „V případě rozhodčího řízení je rozhodnuto v řádu několika měsíců. Délka klasického soudního řízení je podle ministerstva spravedlnosti v průměru 488 dní,“ dokladuje Malý. Úroky z prodlení přitom mohou notně navýšit původní závazek – počítá se každý den. Proces má ale svou stinnou stránku. Neseriózní společnosti využívají rozhodčích doložek k účelovému obohacení. V případě finančních služeb de facto vydělávají na klientově tíživé situaci. Tato praxe je sledovatelná zejména u spotřebitelských smluv, při jejichž podpisu si klient existence rozhodčí doložky nevšimne, nebo si neuvědomí, co pro něj tato pasáž kontraktu znamená – nález rozhodčího řízení mimo jiné značně komplikuje možnost odvolat se k vyšší instanci (lze to pouze v případech vyjmenovaných v zákoně). Je proto důležité, aby se obě strany důkladně seznámily s podmínkami kontraktu. Užívání institutu rozhodčích doložek našim klientům rozhodně nezatajujeme. Naopak, klient je o rozhodčích doložkách a rozhodčím řízení dopředu informován, a to na čelní straně naší úvěrové smlouvy,“ vysvětluje Malý. „Každý klient se tak může před podepsáním úvěrové smlouvy rozhodnout, zda ji podepíše či nikoli.“ Podle Malého je podstatný i transparentní výběr rozhodců. „Naše společnost v této otázce spolupracuje se Sdružením rozhodců,“ říká.  

Nevíte, co je to rozhodčí doložka? Podívejte se sem:

https://www.bankovnipoplatky.com/rozhodci-dolozka-vyvolava-emoce-muze-byt-uzitecna-11942.html


Našim klientům rozhodčí doložku nezatajujeme, naopak, říká Martin Malý z Cetelem

Re: ???
a závistivec.... jak české, jak typické. Tak si založte takový server nebo portál a pak můžete bohat...
Re: ???
Nic. Pripravujeme dalsi clanek k problematice, ktery nabidne pohled "odpurcu" rozhodci dolozky......
???
Proboha, kolik vám Cetelem zaplatil za tohle PR?!...
Diskutovat (3)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

24286220157

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

52


ČÍSLO TÝDNE 52 %. O tolik v průměru klesl za první pololetí zisk tuzemským bankám. Jedná se tak o největší pokles zisku bank v historii České republiky. Banky přišly o desítky miliard korun.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více