Nejabsurdnější bankovní poplatek 2013:
My žádný absurdní poplatek nemáme, hlásají opět tiskoví mluvčí bank


27. 12. 2013  00:11     BP.com     komentáře (1)

Jako každý rok, i letos jsme v čase probíhající ankety o Nejabsurdnější bankovní poplatek 2013 udělali mini-šetření mezi tiskovými mluvčími tuzemských bank a zeptali se jich, jaký poplatek oni považují za absurdní. Protože jsme měli z minulých let na paměti vyhýbavější odpovědi některých bank, položili jsme ještě druhou otázku – jaký poplatek s nádechem absurdnosti banka v posledních letech svým klientům zrušila? Zajímá vás, jak si tiskové mluvčí a tiskoví mluvčí s těmito otázkami poradili? Podívejte se…

Nejabsurdnější bankovní poplatek 2013: My žádný absurdní poplatek nemáme, hlásají opět tiskoví mluvčí bank
Banky jsou srovnány podle abecedy:

AIR BANK (Vladimír Komjati):

1. Jaký poplatek považujete Vy osobně za ten nejabsurdnější?

Pro mě osobně zůstává i letos horkým favoritem na výhru existence poplatku za vedení úvěrového účtu. Nicméně ještě absurdnější mi přijde za takovou službu u některé banky opravdu platit, když mohu s celou půjčkou přejít k jiné, která takový poplatek neúčtuje. A ještě k tomu ušetřit na úrocích.

2. Můžete se s námi podělit o  poplatky s nádechem nesystémovosti nebo absurdnosti, které vaše banka v  uplynulých třech letech zrušila?

Náš ceník na jednu stranu A4 nikdy žádné absurdní poplatky neobsahoval, ostatně by se tam ani nevešly. Přesto našim klientům nasloucháme a například letos v dubnu jsme v rámci velkého balíku novinek zrušili pětikorunový poplatek za odchozí platbu, který některým z nich bránil v tom nás naplno využívat jako svou hlavní banku. Projevilo se to mimo jiné tím, že k nám letos s využitím kodexu mobilitu přešlo čtyřikrát více klientů než loni.

ČESKÁ SPOŘITELNA (Klára Pačesová):

1. Jaký poplatek považujete Vy osobně za ten nejabsurdnější?

Poplatky, které účtujeme, jsou opodstatněné a díky transparentní poplatkové politice, kterou dlouhodobě zastáváme, naši klienti vědí, za co platí. Neradi bychom označovali za absurdní některý z poplatků, které si účtuje konkurence, proto necháme toto hodnocení spíše na veřejnosti.

2. Můžete se s námi podělit o poplatky s nádechem nesystémovosti nebo absurdnosti, které vaše banka v uplynulých třech letech zrušila?

Poplatky, které účtujeme nyní nebo jsme účtovali v minulosti, mají vždy své opodstatnění. Naše poplatková politika je dlouhodobě transparentní a férová, klienti vědí, za co platí.

ČSOB & ERA Poštovní spořitelna (Pavla Hávová):

1. Jaký poplatek považujete Vy osobně za ten nejabsurdnější?

Stejně jako každá jiná firma, také banka musí nabízet své produkty za odpovídající cenu. Cena musí jít ruku v ruce s kvalitou a dostupností nabízených služeb. Nastane-li však situace, kdy se poplatek snaží skrýt, není jasně definovaný, nebo neumožní klientovi se seznámit s jeho podstatou, dá se takový poplatek nazvat absurdním. Pro ČSOB je tato transparentnost velice důležitá a klient má možnost se s každým jednotlivým poplatkem důkladně seznámit. Může tak sám zhodnotit, jaký je jeho osobní poměr výkonu a ceny.

2. Můžete se s námi podělit o poplatky s nádechem nesystémovosti nebo absurdnosti, které vaše banka v uplynulých třech letech zrušila?

U našich klientů vidíme, že se jim průběžně mění jejich očekávání i to, kam ve svém rozhodování kladou prioritu (někdy to může být sazba, někdy celková cena, někdy specifické vlastnosti, např. flexibilita produktu, jindy navazující služby). S těmito parametry pak souvisí i samotná cenotvorba.

FIO BANKA (Ján Fránek):

1. Jaký poplatek považujete Vy osobně za ten nejabsurdnější?

Z vybraného seznamu volím poplatek za elektronický výpis, který je podobný poplatku za změnu trvalého příkazu přes internetbanking, jenž jsem označil v jednom z minulých ročníků. V obou případech jde o operaci, kterou provádí sám klient a která nevyžaduje lidskou práci ani materiální náklady na straně banky.

2. Můžete se s námi podělit o  poplatky s nádechem nesystémovosti nebo absurdnosti, které vaše banka v uplynulých třech letech zrušila?

V souladu s odpovědí uvedenou výše Fio banka nevybírá poplatky za služby, které nevyžadují náklady na straně banky (tj. je lze označit jako absurdní) - domníváme se tedy, že v našem přehledném ceníku takové poplatky nemáme a ani jsme v minulosti neměli.

GE MONEY BANK (Pavel Zúbek):

Domnívám se, že neoblíbený nebo chcete-li "absurdní" poplatek by v anketě měla označit a vybrat veřejnost, resp. klienti bank, nikoliv jejich zaměstnanci.

KOMERČNÍ BANKA (Monika Klucová):

1. Jaký poplatek považujete Vy osobně za ten nejabsurdnější?

Je otázkou, zda vůbec existuje něco jako absurdní poplatek, neboť s poskytováním každé služby je spojený určitý náklad. Abychom motivovali  klienty k využívání služeb, které jsou nákladově optimální a negenerují zbytečné poplatky, zavedli jsme již v roce 2011 unikátní koncept cenové politiky MojeOdměny a dlouhodobě jej rozvíjíme. Cílem Komerční banky není poskytovat nejlevnější služby na trhu, ale poskytovat na vysoce konkurenčním bankovním trhu v ČR produkty a služby s vysokou kvalitou a vysokou mírou přidané hodnoty za adekvátní cenu pro klienta.

Právě koncept MojeOdměny otevírá klientům jedinečnou možnost ovlivnit svým chováním a svou volbou používaných produktů konečnou výši poplatků, kterou bance zaplatí, a mimo jiné tak jednoduše získat vedení účtu zdarma. Do konceptu MojeOdměny jsou zapojeny stovky tisíc klientů a jen v roce 2013 jsme vyplatili odměny ve výši více než půl miliardy korun.

2. Můžete se s námi podělit o  poplatky s nádechem nesystémovosti nebo absurdnosti, které vaše banka v  uplynulých třech letech zrušila?

Převážnou část z položek, které figurují ve vaší anketě jako absurdně nebo nesystémově zpoplatněné, Komerční banka nezpoplatňuje. O hodnotě služeb a o cenách s klienty často mluvíme a promítáme jejich názory a potřeby do naší poplatkové politiky. Když se zdá klientům nějaká služba drahá, snažíme se hodnotu vylepšit, nebo nabídnout pro danou část klientů alternativu, jak se ke službě dostat i levněji. Příkladem takové alternativy je zasílání informací zdarma elektronickou poštou. Od začátku letošního roku jsme zavedli nové hypotéky a spotřebitelské úvěry bez poplatku za správu úvěru.

LBBW (Martina Lambert):

1. Jaký poplatek považujete Vy osobně za ten nejabsurdnější?

Z tabulky nominovaných Nejabsurdnějších poplatků vybíráme Poplatek za účetní položku, protože pokud klient za danou službu již zaplatil /např. poplatek za odchozí platbu/ není jediný důvod účtovat ještě tento poplatek.

2. Můžete se s námi podělit o  poplatky s nádechem nesystémovosti nebo absurdnosti, které vaše banka v  uplynulých třech letech zrušila?

Druhou otázku ponecháme bez odpovědi.

MBANK (Ivana Vejvodová):

Budu asi hodně stručná, ale snad to nebude na škodu. Co se týče odpovědi na 1. otázku, tak hlasuji pro Poplatek za vedení účtu k hypotečnímu, spotřebitelskému úvěru nebo úvěru u stavebního spoření.

RAIFFEISENBANK (Tomáš Kofroň):

Každá banka má svou obchodní politiku a pro klienta je důležitá především možnost volby. Pro někoho je důležitá kvalita služeb, pro jiného třeba dlouhodobý vztah s bankou a možnost celoživotního finančního plánování, pro dalšího je rozhodujícím kritériem cena. Pokud se mně jako klientovi nějaký poplatek nelíbí a je pro mne natolik zásadní při výběru banky, mohu si vybrat banku, která jej ve svém sazebníku nemá. Nebudu proto odpovídat jako v minulosti někteří mí kolegové z jiných bank a neoznačím prvoplánově žádný poplatek, který zrovna naše banka na rozdíl od konkurence neúčtuje.

S ohledem na výše uvedené je odpověď na druhou otázku zřejmá: žádné poplatky nepovažujeme z principu za absurdní, je to vždy věc nabídky a poptávky. Pravidelně se s našimi klienty scházíme a na základě těchto setkání jsme v posledních letech zrušili řadu poplatků, ale žádný z nich si netroufám označit za absurdní nebo nesystémový.

SBERBANK (Lucie Hálová):

1. Jaký poplatek považujete Vy osobně za ten nejabsurdnější?

Obecně považuji za absurdní takové poplatky, které pro banku nepředstavují skutečný náklad a klient si tuto službu obslouží "svépomoci", například prostřednictvím elektronického bankovnictví. Do této kategorie řadím poplatek za výpis z účtu zaslaný elektronickou cestou nebo např. poplatek za zadání příkazu či změny trvalého příkazu přes internetbanking. Snahou banky by mělo být motivovat klienta, aby ve větší míře využíval možností vlastních nastavení a správy účtu a právě touto cestou na bankovních poplatcích ušetřil. Elektronické výpisy z účtu navíc přispívají k ochraně životního prostředí.

2. Můžete se s námi podělit o  poplatky s nádechem nesystémovosti nebo absurdnosti, které vaše banka v  uplynulých třech letech zrušila?

V sazebníku Sberbank, která pod vlastní značkou na trhu vystupuje od února letošního roku, absurdní poplatky klient nenajde. Sberbank od začátku svého působení na trhu zavedla politiku férových produktů za férové ceny. Klient si v přehledných kalkulačkách na našem webu může vždy spočítat, jaké nastavení se mu vyplatí, a má vždy přehled o tom, za co platí.

UNICREDIT BANK (Petr Plocek):

1. Jaký poplatek považujete Vy osobně za ten nejabsurdnější

"V této anketě i v konkurenčním boji mezi bankami vždy rozhodují klienti. Někteří preferují co nejlevnější služby s minimem požadavků na banku, jiní zase komplexní dlouhodobou péči o své finance. Oba obchodní modely mají své místo na trhu. Při stanovení poplatkové strategie je podstatná především transparentnost."

2. Můžete se s námi podělit o poplatky s nádechem nesystémovosti nebo absurdnosti, které vaše banka v uplynulých třech letech zrušila?

„Snažíme se vycházet vstříc poptávce klientů a to nejen v oblasti bankovních poplatků, ale především v rozsahu poskytovaných služeb. Mohu uvést, že jsme v loňském roce například zrušili tyto poplatky:

- vklad hotovosti v Kč na klientův účet (z 20 Kč na 0 Kč)

- vklad na kreditní kartu vydanou UniCredit Bank (ze 100 Kč na 0 Kč)

- souhlas s inkasem, SIPO a trvalý příkaz podaný na papírovém nosiči (ze 40 Kč na 0 Kč)

ZUNO (Lukáš Tomis):

1. Jaký poplatek považujete Vy osobně za ten nejabsurdnější?

Netransparentní nebo skryté poplatky spolu s dodatky psanými drobným písmem a mnohastránkovými ceníky retro bank jsou přežitky minulosti, které naštěstí mizí. Sice pomalu, ale banky zjišťují, že klienti mají dostatečnou kuráž ukázat své bance záda a zároveň ušetřit několik tisíc korun ročně právě za tolik proklínané poplatky. Osobně považuji za naprosto absurdní poplatky, které jsou spojeny s návštěvou pobočky banky a ptám se. Proč živit nákladné pobočkové sítě z vlastních peněz, když si vše potřebné můžu vyřídit kdykoli a kdekoli na internetu nebo v mobilní aplikaci a navíc zdarma?

2. Můžete se s námi podělit o poplatky s nádechem nesystémovosti nebo absurdnosti, které vaše banka v uplynulých třech letech zrušila?

Se ZUNO je to jednoduché. Brzy oslavíme 3 roky na českém trhu a doposud se nám daří držet slovo a bezpoplatkovou politiku u standardních služeb, které by měly být zdarma. To platí stále, tudíž jsme žádné poplatky rušit nemuseli, protože jsme je zkrátka nikdy neměli. I čeští klienti by si měli zvyknout na to, že i banky mohou hrát fair play. Tedy alespoň některé.

.

HLASUJTE TAKÉ – PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ ZDE!

.Nejabsurdnější bankovní poplatek 2013: My žádný absurdní poplatek nemáme, hlásají opět tiskoví mluvčí bank

....
Kdo chce tak si vždy najde absurdní poplatek kdekoliv. Např.: Platba za veřejné záchodky, poplatek z...
Diskutovat (1)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

35277592316

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Ekonomická důvěra spotřebitelů je nejnižší od dubna


Ekonomická důvěra spotřebitelů šla výrazně dolů. Dle dnešních čísel z ČSÚ se snížila na 83,1b, což je nejhorší výsledek od letošního dubna, tedy od jarního zastavení ekonomiky. Méně lidí hodlá spořit, navíc se větší podíl lidí obává dalšího růstu nezaměstnanosti. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více