OVB Vstřícná banka a Zlatá koruna:
Výsledky se opět shodují


16. 06. 2012  12:17     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Čtyři nejúspěšnější banky, které se umístily se svými produkty na nejlepších místech v projektu Zlatá koruna, tedy Fio banka, mBank, GE Money Bank a UniCredit Bank se staly nezávisle na těchto výsledcích i nejúspěšnějšími bankami projektu hodnocení klientského ratingu OVB Vstřícná banka. Je důvodem této shody objektivnost a kvalita obou hodnocení nebo náhoda?

Hodnocení účtů je obdobné s výsledky prvního čtvrtletí u OVB Vstřícná banka

Například v kategorii soutěže Zlaté koruny - nejlepších bankovních účtů, která je z hlediska hodnocení banky velmi důležitá již podruhé zvítězil Osobní účet bez poplatků od Fio banky. Druhá v pořadí se umístila nová banka na trhu Air bank se svým běžným účtem a třetí v pořadí se umístila mBank se svým mKontem.

Pokud si porovnáme tyto výsledky s výsledky hodnocení OVB Vstřícná banka, která výsledky zveřejnila o několik týdnů dříve, zjistíme velkou míru shody. Za první čtvrtletí roku 2012 se jednoznačným vítězem klientského ratingu bank stala Fio banka, která se současně stala také Nejvstřícnější bankou za celý rok 2011. Mimo jiné se na jejím výborném výsledku podílel i její účet Osobní účet bez poplatků. Druhá v pořadí se pak stala Air bank, která bodovala zejména svými nízkými či nulovými poplatky. mBank se stala v hodnocení OVB Vstřícná banka za první čtvrtletí roku 2012 třetí nejlépe hodnocenou bankou. Výsledky jsou tak úplně stejné, jako u hodnocení Zlaté koruny v kategorii bankovních účtů. Uvedené banky však sbíraly i další ocenění.

.

KLIENTE, OZNÁMKUJ SVOJI BANKU

.

Ke stejným zjištěním dojdeme i v případě dlouhodobějších produktů jako jsou úvěry a hypotéky. V hodnocení Zlaté koruny v této kategorii dominovaly UniCredit Bank se svou Převratnou hypotékou v oblasti hypoték a GE Money Bank se svou konsolidací půjček v oblasti úvěrů. Pokud to srovnáme s výsledky OVB Vstřícné banky za rok 2011, pak zjistíme, že mimo vítězné Fio banky se na druhém místě umístila UniCredit Bank a na třetím místě GE Money bank.

V oblasti podnikatelských účtů pak opět vítězí u Zlaté koruny Fio banka se svým Podnikatelským účtem a následuje mBank se svým Business kontem. To potvrzuje výše uvedené výsledky a zjištění klientského ratingu OVB Vstřícná banka výše. Pokud bychom ale chtěli jít do hloubky porovnání a porovnali hodnocení Vstřícné banky z hlediska výše poplatků, které s kvalitou bankovního účtu také velmi souvisí, pak zjistíme, že bankou s nejnižšími poplatky je dle hodnocení tohoto projektu Fio banka, následovaná mBank. Opět další shoda v hodnocení.

Jiný systém, jiný předmět, jiný projekt, ale stejné výsledky

Hodnocení OVB Vstřícná banka za I. čtvrtletí, kdy se nejvstřícnější bankou stala Fio banka, bylo vyhlášeno více než sedm týdnů před vyhlášením výsledků Zlaté koruny. Výsledky OVB Vstřícné banky tak nemohly být ovlivněny Zlatou korunou a naopak, protože v době zveřejnění výsledků Vstřícné banky v prvním týdnu měsíce dubna, ještě ani neprobíhala hodnocení téměř tří stovek porotců v systému Zlaté koruny. Je zřejmé, že výsledky obou projektů hodnocení bank, resp. jejich produktů probíhalo nezávisle.

Další skutečností je, že projekt Zlatá koruna se týká výhradně produktů bank a dalších finančních institucí, zatímco projekt OVB Vstřícná banka hodnotí přímo banky, tedy nejen jejich produkty, ale také opatření a další kroky, které banky v daném čtvrtletí uskutečnily, spolu s image dané banky, schopnosti komunikace apod. O to je zajímavější průnik a poměrná shoda v nezávislých hodnoceních obou projektů.

.

Posledním argumentem je pak skutečnost, že k takovéto shodě nedošlo poprvé. Obdobná míra shody výsledků těchto dvou projektů byla zaznamenána jak v roce 2010 - viz. tisková zpráva ze srpna roku 2010, tak v roce 2011.

V projektu Zlaté koruny se se svými produkty staly suverénně nejúspěšnějšími bankami Fio banka, mBank, GE Money Bank a UniCredit Bank které posbíraly ceny v největším množství kategorií soutěže. Stejné banky najdete i na nejvyšších příčkách hodnocení OVB Vstřícné banky za celý rok 2011 či v prvním čtvrtletí roku 2012.

 

Fio banka: Jak hodnotila Zlatá koruna

Připomeňme, že nejvyššího ocenění dosáhla Fio banka se svými produkty:

-          Fio podnikatelský účet bez poplatků – cena podnikatelů

-          Fio podnikatelský účet bez poplatků - nejvyšší ocenění v kategorii pod. účtů

-          Fio osobní účet bez poplatků – nejvyšší ocenění v kategorii účtů

-          Fio eBroker - nejvyšší ocenění kategorie obchodníků s cennými papíry

 

Fio banka: Jak hodnotila OVB Vstřícná banka

Za celý rok 2011 získala Fio banka absolutně nejlepší hodnocení 71,49 procenta, druhá v pořadí UniCredit Bank získala 67,77 procenta a třetí v pořadí GE Money Bank získala 67,06 procenta.

Současně se Fio banka stala Nejvstřícnější bankou za první čtvrtletí roku 2012 se ziskem 76,36 procenta, následovaná druhou Air Bank se 70,49 procenta a třetí mBank se 68,48 procenta.

Všechny tyto výše uvedené banky, které se umístily na předních místech klientského ratingu OVB Vstřícná banka, se bez výjimky umístily výrazně se svými produkty i v hodnocení Zlaté koruny.

Kvalita a objektivnost hodnocení se stále zvyšuje

Porovnání výsledků projektů Zlaté koruny a OVB Vstřícné banky potvrzuje, že i odlišně pojaté projekty s rozdílným systémem hodnocení mohou přinést srovnatelné výsledky a tedy i vyšší důvěryhodnost těchto výsledků. Je velmi pozitivní, že existuje široké spektrum projektů hodnotících banky, které neustále s ohledem na kvalitu a profesionalitu hodnocení zlepšují systém svého hodnocení. Pokud se následně na sobě nezávislé soutěže a ankety shodují ve svých výsledcích, jako je tomu v případě Zlaté koruny a OVB Vstřícné banky, pak lze jen ocenit kvalitu a objektivní vypovídací schopnosti hodnocení ze strany těchto projektů. 

O čem je OVB Vstřícná banka

Již od března roku 2010 může veřejnost, banky i odborníci sledovat pravidelné čtvrtletní výsledky hodnocení bank OVB Vstřícná banka. Nové, unikátní, průběžné hodnocení bank nastolilo jiný systém hodnocení oproti dalším projektům hodnocení bank. Zatímco drtivá většina ostatních projektů je vyhlašována jednou ročně s více či méně průhlednými pravidly, projekt OVB Vstřícná banka sleduje a hodnotí kroky bank pravidelně, kontinuálně v průběhu času a z hlediska systému hodnocení se tak jedná o klientský rating bank. Velký rozdílem oproti jiným projektům hodnocení je i skutečnost, že OVB Vstřícná banka primárně nevytváří pořadí, ale sleduje především kontinuitu a vývoj hodnocení (index vstřícnosti) a zároveň je vidět hodnocení všech bank, nikoliv prvních tří, jak to bývá zpravidla u jiných anket. To zvyšuje nároky na objektivitu a otevřenost celého systému hodnocení.

 

Výsledky OVB Vstřícná banka naleznete zde:

www.vstricnabanka.cz

Výsledky Zlaté koruny naleznete zde:

https://www.bankovnipoplatky.com/vyhlaseni-vysledku-10-jubilejniho-rocniku--souteze-zlata-koruna-17614.html


OVB Vstřícná banka a Zlatá koruna: Výsledky se opět shodují

Diskutovat (0)