Platový výměr vás může připravit o tisíce. Plat si sjednejte přímo v pracovní smlouvě.


15. 05. 2024  08:16     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Platové výměry mohou zaměstnance velmi potrápit. Ze dne na den totiž mohou přijít o velkou část svého dosavadního platu. Jen těžko se lze proti rozhodnutí zaměstnavatele bránit. Pokud je mzda sjednána přímo v pracovní smlouvě, je pro zaměstnavatele závazná.

Platový výměr vás může připravit o tisíce. Plat si sjednejte přímo v pracovní smlouvě.
Jana, zdravotní sestra, 26 let:

Dobrý den, pracuji už dva roky u soukromého lékaře. Zatím vše fungovalo docela dobře. Měla jsem domluvenou mzdu, kterou mi vyplácel. Bohužel nemám uvedenou částku mzdy v pracovní smlouvě, ale pouze ve mzdovém výměru. Pan doktor mi tenkrát slíbil, že to tak bude jen pro zkušební dobu, ale pak se na to zapomnělo a mzda mi zůstala upravena pouze mzdovým výměrem. Když na začátku března přišla pandemie, přestali k panu doktorovi chodit pacienti a ordinace omezila provoz. Přesto jsme do práce chodili. Pan doktor mi ale přinesl k podpisu nový mzdový výměr s tím, že mi snižuje mzdu na polovinu a jsem povinna toto akceptovat a převzít. Už jsem takto podepisovala i první mzdový výměr. Mám nějakou možnost se bránit? Z takové výplaty nejsem schopna vůbec vyjít. Když bych navíc chtěla skončit, musela bych dodržet dvě měsíce výpovědní lhůty za takhle nízký plat.

Odpověď právníka:

Děkuji za Váš dotaz na naší právní poradnu. Obecně platí, že sjednání mzdy pomocí platového výměru je pro zaměstnance velmi nevýhodné. Pracovní smlouvou se vlastně zmocňuje zaměstnavatel, aby určil plat v takové výši, jakou sám určí, a to bez souhlasu zaměstnance. Zaměstnanec pak musí mzdu stanovenou zaměstnavatelem akceptovat. Naopak, pokud je mzda sjednána přímo v pracovní smlouvě, je pro zaměstnavatele závazná. K jakýmkoliv změnám potřebuje zaměstnavatel souhlas zaměstnavatele.

 Je pravda, že mzdu vyměřenou mzdovým výměrem může zaměstnavatel jednostranně měnit, může ji zvyšovat či snižovat dle svého uvážení. Snížení mzdy ale nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí být neodůvodněné. Navíc mzdový výměr je jednostranný právní úkon. A teď stručně k možným argumentům a řešením:

- původní mzdový výměr byl podepsán nejen zaměstnavatelem, ale i Vámi. I přes název mzdový výměr se dle mého názoru jedná o dohodu na výši mzdy, kdy Vy jste svým podpisem s dohodou souhlasila,

- pokud nyní zaměstnavatel vystavuje nový mzdový výměr s drastickým snížením mzdy bez Vašeho podpisu, nejedná se o platný úkon,

- právní úkony a smlouvy se mají posuzovat podle obsahu, nikoliv podle názvu, a obsahem dokumentu o sjednání mzdy je smlouva o výši mzdy.

Takto výrazné jednostranné snížení mzdy, byť by bylo realizováno na základě platového výměru, může být považováno za jednání v rozporu s dobrými mravy. Snížením si totiž lékař kompenzuje propad příjmů i počtu pacientů na úkor svého zaměstnance. Pokles mzdy je navíc velmi výrazný. Navíc ve chvíli, kdy si nechal lékař původní platový výměr podepsat od zaměstnance, zakládá názor, že platový výměr byl de facto dohodou o výši mzdy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, a jednalo se tak nikoliv o jednostranný, ale dvoustranný právní úkon.

NA KOHO SE OBRÁTIT POKUD VZNIKNE SPOR O MZDU:

- Inspektorát práce

- Soud místně příslušný sídlu zaměstnavatele

- Česká správa sociálního zabezpečení

- Zdravotní pojišťovna 

 

 Platový výměr vás může připravit o tisíce. Plat si sjednejte přímo v pracovní smlouvě.

Diskutovat (0)