PRAVIDLA - Ideální banka 21. století (4. ročník - 2010-2011)


27. 08. 2010  13:39     Patrik Nacher     komentáře (0)

Práce je možno přihlašovat od 1. 9. 2010 do 15. 12. 2010. Za přihlášení práce či videa se považuje její (jeho) zaslání na emailovou adresu soutez@bankovnipoplatky.com.

Podmínky účasti: Soutěž je určena studentům všech typů škol v České republice. Práci může zpracovat a do soutěže zaslat jednotlivec i skupina. Přihláškou do soutěže je zaslání práce na zadané téma dle níže uvedené specifikace a uvedení kontaktních údajů. Charakter a rozsah prací: Práce zaslané do soutěže mají charakter písemné práce ve formě úvahy. Rozsah prací je stanoven do 6 normostran (A4, Times New Roman, velikost písma 12 bodů). Nově se nabízí možnost posílat videa na dané téma. Video by nemělo být delší než 3 minuty a mělo by být v základním formátu, umožňujícím snadné spuštění i ovládání na webových stránkách (formát MPEG1 s příponou *.mpg *.mpeg, formát Windows Media Player s příponou *.wmv, formát Windows Media Player s příponou *.avi). Vyhlášené kategorie: Každá práce je automaticky zařazena do hodnocení v kategoriích: · nejlepší práce · nejlepší nápad · nejlepší video Výběr prací: V rámci kategorie "nejlepší práce" a „nejlepší video“ bude hodnocení probíhat ve dvou kolech. V prvním kole vyberou zástupci serveru www.bankovnipoplatky.com, vysokých škol a Poštovní spořitelny dvacet nejlepších prací a videí. Ve druhém kole bude vybrané práce a videa hodnotit odborná porota, složená ze zástupců odborného, generálního a mediálního partnera, organizátora a garanta projektu a představitelů institucí, které mají bankovní sektor ve své gesci. V rámci hodnocení každý porotce přidělí hodnocené práci či videu 1 – 10 bodů, přičemž 10 bodů je přiděleno práci nebo videu, které jsou dle názoru porotce nejlepší. Celkové pořadí bude určeno na základě součtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů bude o pořadí rozhodovat to, která práce byla častěji hodnocena větším počtem bodů. V rámci kategorie "nejlepší nápad" bude hodnocení probíhat jednokolově ze všech zaslaných prací. Hodnotící kritéria: Hodnocení v obou kategoriích je subjektivní. V kategorii "nejlepší nápad" se porota zaměří především na originálnost předloženého námětu bez ohledu na jeho ekonomickou životaschopnost. V kategorii "nejlepší práce" se porota zaměří na vyváženost tří základních aspektů prací – originálnosti, realizovatelnosti a celkového dojmu. Přihlášení práce a časový harmonogram soutěže: Práce je možno přihlašovat od 1. 9. 2010 do 15. 12. 2010. Za přihlášení práce či videa se považuje její (jeho) zaslání na emailovou adresu soutez@bankovnipoplatky.com s uvedením jména, adresy, jména studované školy, telefonního čísla a emailové adresy autora práce. V případě, že práci přihlašuje skupina, je součástí přihlášky uvedení jména, adresy, názvu školy, telefonního čísla a emailové adresy vedoucího skupiny. V případě, že bude video vyžadovat větší kapacity, lze využít služby např. www.leteckaposta.cz, www.ulozto.cz apod., případně nám zašlete odkaz na video umístněné v síti internet. Vyhodnocení zaslaných prací a videí proběhne do 15. 1. 2011. Výsledky budou zveřejněny a ceny předány v průběhu měsíce ledna nebo února 2011. Ceny: Vítěz v kategorii "nejlepší nápad" získává účet u Poštovní spořitelny s částkou 20 000 Kč a možnost zúčastnit se stáže v Poštovní spořitelně. Pro kategorii "nejlepší práce" je určeno dvacet následujících cen: 1.                     účet u Poštovní spořitelny s částkou 20 000 Kč + stáž v bance 2.                     účet u Poštovní spořitelny s částkou 15 000 Kč + stáž v bance 3.                     účet u Poštovní spořitelny s částkou 10 000 Kč + stáž v bance 4.                     účet u Poštovní spořitelny s částkou 5 000 Kč + stáž v bance 5.                     účet u Poštovní spořitelny s částkou 3 000 Kč + stáž v bance 6. – 20.                       hodnotné věcné ceny Pro kategorii "nejlepší video" jsou určeny tři následující ceny: 1.                     účet u Poštovní spořitelny s částkou 10 000 Kč + videokamera 2.                     účet u Poštovní spořitelny s částkou 5 000 Kč + videokamera 3.                     videokamera   Všichni ocenění dále získají CD a DVD některé z hudebních skupin nebo filmů, které podporuje Poštovní spořitelna. Ochrana autorských práv Zasláním soutěžní práce její autor nebo skupina autorů udělují pořadatelům soutěže právo na její zveřejnění na stránkách www.bankovnipoplatky.com a na webu Poštovní spořitelny, a to včetně jména, města bydliště a názvu školy. V případě, že bude na serveru www.bankovnipoplatky.com nebo na webu Poštovní spořitelny zveřejněna pouze část práce, musí být uvedeno, že jde pouze o výňatek. Pořadatelé soutěže – server www.bankovnipoplatky.com a Poštovní spořitelna – mají právo zveřejnit jméno, město bydliště a jméno studované školy u autorů všech oceněných prací a právo zveřejnit fotografie či jiné audiovizuální záznamy pořízené při předávání cen autorům oceněných prací. Student je dále povinen uvést ve své práci informační zdroje, ze kterých čerpal, stejně tak jako původ těch částí textu, které převzal odjinud.


PRAVIDLA - Ideální banka 21. století (4. ročník - 2010-2011)

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

24478678416

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

0,2


ČÍSLO TÝDNE - 0,2 právě o tolik se zvýšila ekonomika České republiky v prvním čtvrtletí roku 2024. Jedná se o velmi nízký růst, který se dá nazvat stagnací. Pro odborníky i podnikatele se jedná o zklamání.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 24,8980
Kurz USD Americký dolar 1 USD 23,2140
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,7585
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,4515
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 26,0640
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,2650
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,0024
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více