PRAVIDLA soutěže pro studenty - Ideální banka 21. století


27. 05. 2015  10:51     Redakce BP     komentáře (0)

Přinášíme vám pravidla a podmnky soutěže pro studeny - Ideální banka 21. století. Přečtěte si následující podmínky a neváhejte se ihned zúčastnit. Zúčastnit se může jak student, tak celá škola.

PRAVIDLA  soutěže pro studenty - Ideální banka 21. století
Podmínky účasti:

Soutěž je určena studentům všech typů škol v České republice. Práci může zpracovat a do soutěže zaslat jednotlivec i skupina. Přihláškou do soutěže je zaslání práce na zadané téma dle níže uvedené specifikace a uvedení kontaktních údajů.

Charakter a rozsah prací:

Práce zaslané do soutěže mohou mít charakter textu, videa, audia, komiksu, kresby, foto, vtipu, básně apod.. Rozsah písemných prací je stanoven do jedné A4 (1.800 úhozů).

Video by nemělo být delší než 60 vteřin a mělo by být v základním formátu, umožňujícím snadné spuštění i ovládání na webových stránkách (formát MPEG1 s příponou *.mpg *.mpeg, formát Windows Media Player s příponou *.wmv, formát Windows Media Player s příponou *.avi).

Shrnutí parametrů:

-                 Text (popis, báseň, esej, vtip…) - max. 1.800 znaků vč. mezer

-                 Obrázek (kresba, fotografie, komiks) - max. jedna A4

-                 Video - max. 1 minuta

 

Vyhlášená kategorie, téma:

Jaké nové finanční nebo nefinanční služby by mohly banky v budoucnu nabízet.

Výběr prací:

V rámci kategorií bude hodnocení probíhat ve dvou kolech. V prvním kole vyberou zástupci serveru www.bankovnipoplatky.com, vysokých škol a Air Bank dvacet nejlepších prací. Ve druhém kole budou vybrané práce hodnotit odborná porota, složená ze zástupců odborného, generálního a mediálního partnera, organizátora a garanta projektu a představitelů institucí, které mají bankovní sektor ve své gesci. V rámci hodnocení každý porotce přidělí hodnocené práci či videu 1 – 10 bodů, přičemž 10 bodů je přiděleno práci nebo videu, které jsou dle názoru porotce nejlepší. Celkové pořadí bude určeno na základě součtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů bude o pořadí rozhodovat to, která práce byla častěji hodnocena větším počtem bodů.

Hodnotící kritéria:

Hodnocení je subjektivní. V kategorii „nejlepší práce“ se porota zaměří na vyváženost tří základních aspektů prací – originálnosti, realizovatelnosti a celkového dojmu. Studentům se doporučuje držet se striktně vyhlášeného tématu. Obecné proklamace nebo odchýlení se od daného tématu bude hodnoceno jako nesplnění zadání a porotci u takové práce mohou snížit své bodové hodnocení.

Shrnutí kritérií hodnocení:

-                 Originalita (40 %) - nejdůležitější je samotný nápad

-                 Realizovatelnost (30 %) - důležitá je i jeho realizovatelnost v praxi

-                 Celkový dojem (30 %) - a také kreativita jeho zpracování

Přihlášení práce a časový harmonogram soutěže:

Práce je možno přihlašovat od 1. 6. 2015 do 31. 11. 2015. Za přihlášení práce či videa se považuje její (jeho) zaslání na emailovou adresu soutez@bankovnipoplatky.com, nebo m.zeman@bankovnipoplatky.com s uvedením jména, adresy, jména studované školy, telefonního čísla a emailové adresy autora práce. V případě, že práci přihlašuje skupina, je součástí přihlášky uvedení jména, adresy, názvu školy, telefonního čísla a emailové adresy vedoucího skupiny.

V případě, že bude video vyžadovat větší kapacity, lze využít služby např. www.leteckaposta.cz, www.ulozto.cz apod., případně nám zašlete odkaz na video umístněné v síti internet.

Vyhodnocení zaslaných prací a videí proběhne do konce roku 2015. Výsledky budou zveřejněny a ceny předány na začátku ledna roku 2016.

Ceny:

  1. Cena v hodnotě 25.000 Kč.
  2. Cena v hodnotě 15.000 Kč.
  3. Cena v hodnotě 5.000 Kč.

Speciální cena pro výherce hlasování veřejnosti:

Cena v hodnotě 10.000 Kč pro soutěžícího.

Speciální cena pro školu na níž studuje vítězný student:

Cena v hodnotě 10.000 Kč dle vlastního výběru školy

Ochrana autorských práv

Zasláním soutěžní práce její autor nebo skupina autorů udělují pořadateli soutěže právo na její zveřejnění na stránkách www.bankovnipoplatky.com a na webu Air Bank, a to včetně jména, města bydliště a názvu školy. V případě, že bude na serveru www.bankovnipoplatky.com nebo na webu Air Bank zveřejněna pouze část práce, musí být uvedeno, že jde pouze o výňatek.

Pořadatel soutěže - server www.bankovnipoplatky.com a partner soutěže - Air Bank – mají právo zveřejnit jméno, město bydliště a jméno studované školy u autorů všech oceněných prací a právo zveřejnit fotografie či jiné audiovizuální záznamy pořízené při předávání cen autorům oceněných prací.

Student je dále povinen uvést ve své práci informační zdroje, ze kterých čerpal, stejně tak jako původ těch částí textu, které převzal odjinud. V případě, že porota zjistí, že je práce či její část zkopírována z jiného autorského textu, bude okamžitě vyloučena ze soutěže.PRAVIDLA soutěže pro studenty - Ideální banka 21. století

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

38004040192

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

104


ČÍSLO TÝDNE 104 - právě tolik miliard vytvořily banky čistý zisk v roce 2022. Jedná se o rekordní výsledek po hladových letech v době koronavirové krize.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 24,4170
Kurz USD Americký dolar 1 USD 22,9160
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,3075
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 28,0760
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 25,2800
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,2650
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 4,9148
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více