PRAVIDLA soutěže pro studenty středních a vysokých škol


03. 08. 2007  20:56     Josef Vytiska     komentáře (0)

[soutez_menu]

 

esej na téma: "Ideální banka v 21. století"

 

    Níže uvedená pravidla definují podmínky soutěže "Ideální banka v 21. století".

Podmínky účasti:

Soutěž je určena studentům středních a vysokých škol od 15 do 26 let z České republiky. Práci může zpracovat a do soutěže zaslat jednotlivec i skupina, jejíž členové jsou studenty střední nebo vysoké školy a jejich věk se pohybuje v rozmezí od 15 do 26 let. Přihláškou do soutěže je zaslání práce na zadané téma dle níže uvedené specifikace a uvedení kontaktních údajů.

Charakter a rozsah prací:

Práce zaslané do soutěže mají charakter písemné práce ve formě úvahy nebo eseje. Rozsah prací je stanoven na 3 až 10 stran (A4, Times New Roman, velikost písma 12 bodů). Počet znaků by se měl pohybovat přibližně mezi 6 000 – 30 000 včetně mezer, a to včetně případných příloh.

Vyhlášené kategorie:

Každá práce je automaticky zařazena do hodnocení v obou kategoriích:

 

 • nejlepší práce
 • nejlepší nápad

 

Výběr prací:

V rámci kategorie "nejlepší práce" bude hodnocení probíhat ve dvou kolech. V prvním kole vyberou zástupci serveru bankovnipoplatky.com, vysokých škol a Poštovní spořitelny dvacet nejlepších prací. Ve druhém kole bude vybrané práce hodnotit odborná 16-ti členná porota, složená ze zástupců odborného, generálního a mediálního partnera, organizátora a garanta projektu a představitelů institucí, které mají bankovní sektor ve své gesci. V rámci hodnocení každý porotce přidělí hodnocené práci 1 – 20 bodů, přičemž 20 bodů je přiděleno práci, která je dle názoru porotce nejlepší. Celkové pořadí bude určeno na základě součtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů bude o pořadí rozhodovat to, která práce byla častěji hodnocena větším počtem bodů.

V rámci kategorie "nejlepší nápad" bude hodnocení probíhat jednokolově ze všech zaslaných prací.  

Hodnotící kritéria:

Hodnocení v obou kategoriích je subjektivní. V kategorii "nejlepší nápad" se porota zaměří především na originálnost předloženého námětu bez ohledu na jeho ekonomickou životaschopnost. V kategorii "nejlepší práce" se porota zaměří na vyváženost tří základních aspektů prací – originálnosti, realizovatelnosti a celkového dojmu.

Přihlášení práce a časový harmonogram soutěže:

Práce je možno přihlašovat od 1. 9. 2007 do 31. 10. 2007, 24:00 středoevropského času. Za přihlášení práce se považuje její zaslání na emailovou adresu soutez@bankovnipoplatky.com s uvedením jména, adresy, jména studované školy, telefonního čísla a emailové adresy autora práce. V případě, že práci přihlašuje skupina, je součástí přihlášky uvedení jména, adresy, jména studované školy, telefonního čísla a emailové adresy vedoucího skupiny.

Vyhodnocení zaslaných prací proběhne mezi 1. 11. 2007 a 30. 11. 2007. Výsledky budou zveřejněny a ceny předány do 15. 12. 2007.

Ceny:

Vítěz v kategorii "nejlepší nápad" získává účet u Poštovní spořitelny s částkou 20 000 Kč a možnost zúčastnit se stáže v Poštovní spořitelně.

 

Pro kategorii "nejlepší práce" je určeno dvacet následujících cen:

 

 1. účet u Poštovní spořitelny s částkou 20 000 Kč + stáž v bance
 2. účet u Poštovní spořitelny s částkou 15 000 Kč + stáž v bance
 3. účet u Poštovní spořitelny s částkou 10 000 Kč + stáž v bance
 4. účet u Poštovní spořitelny s částkou 5 000 Kč + stáž v bance
 5. účet u Poštovní spořitelny s částkou 3 000 Kč + stáž v bance
 6. stan
 7. spací pytel
 8. batoh velký
 9. batoh střední
 10. batoh klasika
 11. batoh Husky
 12. karimatka
 13. karimatka
 14. karimatka
 15. taška na dokumenty (kožená)
 16. taška na dokumenty (kožená)
 17. taška na dokumenty (kožená)
 18. ledvinka Husky
 19. ledvinka Husky
 20. ledvinka Husky

 

Všichni ocenění dále získají CD některé z podporovaných hudebních skupin, které podporuje Poštovní spořitelna.  

Ochrana autorských práv

Zasláním soutěžní práce její autor nebo skupina autorů udělují pořadatelům soutěže právo na její zveřejnění na stránkách www.bankovnipoplatky.com a na serverech Poštovní spořitelny, a to včetně jména, města bydliště a jména studované školy. V případě, že bude na serveru www.bankovnipoplatky.com nebo na serverech Poštovní spořitelny zveřejněna pouze část práce, musí být uvedeno, že jde pouze o výňatek.

Pořadatelé soutěže – server www.bankovnipoplatky.com a Poštovní spořitelna – mají právo zveřejnit jméno, město bydliště a jméno studované školy u autorů všech oceněných prací a právo zveřejnit fotografie či jiné audiovizuální záznamy pořízené při předávání cen autorům oceněných prací.

 PRAVIDLA soutěže pro studenty středních a vysokých škol

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

29860448933

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

54,6


ČÍSLO TÝDNE - 54,6 právě tolik činil čistý zisk tuzemských bank za první pololetí letošního roku. Je to výrazný nárůst oproti roku předchozímu. Bankám se dařilo zejména díky vysokým úrokovým sazbám.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 24,5100
Kurz USD Americký dolar 1 USD 25,0030
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,0190
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 27,8640
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 25,2585
Kurz HUF Forint 100 HUF 5,7850
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 4,9626
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více