Právní poradna BP:
Zamlčeli informace o nemovitosti? Braňte se


29. 01. 2024  00:47     Miroslav Zeman     komentáře (0)

PONDĚLNÍ SERIÁL - PRÁVNÍ PORADNA SERVERU BANKOVNÍ POPLATKY: Realitní kancelář mu zamlčela důležité informace o pořizované nemovitosti. Má čtenář možnost se bránit? A jak?

Právní poradna BP: Zamlčeli informace o nemovitosti? Braňte se
Lidé mají s některými realitními kancelářemi velmi špatné zkušenosti. V tomto případě odmítla realitní kancelář vrátit klientovi uhrazenou zálohu poté, co odstoupil od zprostředkovatelské smlouvy z důvodu zamlčení podstatných informací o pořizované nemovitosti. Jak se bránit?

Dotaz čtenáře:

Odstoupil jsem od smlouvy s realitní kanceláří, která mi zamlčela důležité údaje o pořizované nemovitosti, kterou jsem chtěl koupit. Tyto údaje jsem se dozvěděl až dodatečně od jiných osob a zásadně by znehodnotili tuto koupi. Mimochodem se jednalo o to, že v nemovitosti je nájemník, který má dlouhodobou smlouvu o nájmu. Odstoupil jsem proto od zprostředkovatelské smlouvy a požadoval vrácení zálohy. Toto realitka odmítla s tím, že si celou částku zálohy započítává na svou pohledávku na smluvní pokutu z neoprávněného odstoupení. Co mám dělat?

Odpověď právníka:

předně nemohu úplně přesně odpovědět, bez znalosti smlouvy a dalších podrobností. Nicméně obecně pokud jste od smlouvy odstoupil z oprávněných důvodů, tedy z důvodu porušení smluvních povinností realitní kanceláře, pak si jsou strany povinny vrátit vše co si plnily a nelze automaticky jednostranně uplatnit žádné pokuty. V tomto případě jste realitní kanceláři plnil Vy a kancelář je povinna Vám Vaše plnění vrátit. Pokud chce uplatňovat nějakou smluvní pokutu, měla by na Vás podat žalobu a domáhat se této pokuty v soudním řízení, nikoliv si ji svévolně započítávat na Vaši zálohu. Pokud tedy ani po urgentní výzvě k vrácení nedojde, podejte na realitní kancelář žalobu a požadujte vrácení ňovat nějakou smluvní pokutu, měla by na Vás podat žalobu a domáhat se této pokuty v soudním řízení, nikoliv si ji svévolně započítávat na Vaši zálohu. Pokud tedy ani po urgentní výzvě k vrácení nedojde, podejte na realitní kancelář žalobu a požadujte vrácení částky v plné výši zpět. Současně také realitní kanceláři naznačte, že její neférové jednání budete prezentovat ve sdělovacích prostředcích či se o ně podělíte se svým okolím. Což na tyto společnosti poměrně často platí.

DAROVACÍ SMLOUVY, DAROVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A JAKÉ ZMĚNY PŘINÁŠÍ ROK 2024?

Mgr. Miroslav Zeman, advokátPrávní poradna BP: Zamlčeli informace o nemovitosti? Braňte se

Diskutovat (0)