Představujeme nejlepší práce ankety Ideální banka 2013 - dnes 6. příčka


06. 01. 2014  00:40     BP.com     komentáře (0)

Představujeme vám nejlepší práce soutěže Ideální banka 2013, tedy soutěže, v níž společně s partnerem Air Bank dáváme možnost studentům z celé České republiky prezentovat nápady týkající se moderního bankovnictví. Již jsme v TOP 10, dnes představujeme 6. místo. Za studentku Petru Vytlačilovou, která se předávání nemohla zúčastnit,  převzal cenu od Patrika Nachera, majitele portálu www.bankovnipoplatky.com  (vlevo) a Vladimíra Komjati, tiskového mluvčího Air Bank (vpravo), prostředník.

Představujeme nejlepší práce ankety Ideální banka 2013 - dnes 6. příčka
Můžeme se vůbec někdy přiblížit k vysněné představě ideální banky? Záleží asi na každém jedinci, jaké má konkrétní vize a jak vysoké jsou jeho nároky. Jako národ podle mého názoru nemáme moc šancí na úspěšnou realizaci, protože vlivem předlistopadového klimatu nejsme zvyklí na pozitivní myšlení a spíše se uchylujeme k negativismu a skepsi, neboť v naší republice se přece úspěch nebo i jen náznak dobrého pocitu nikdy neodpouští. I když nás nějaká věc nadchne, začne v našich hlavách hlodat malý červ a my, na rozdíl třeba od věčně šťastných a spokojených Američanů, kteří dokáží více projevovat své city, usilovně a bez přestání hledáme nějaké ty nedostatky, abychom v žádném případě nevybočili z davu, nedali na sobě znát jakýkoliv citový projev, a tak na sebe neupozornili, nebo abychom si dokonce nedovolili být alespoň na krátkou chvíli trochu šťastní.

Chcete spořit či naopak investovat své finance? Potřebujete pojistit sebe a své blízké nebo majetek? Hodila by se vám hypotéka, protože právě kupujete, stavíte či rekonstruujete nemovitost či byt? Potřebujete založit účet a k němu vystavit platební kartu a také využívat internetové bankovnictví? Výše jmenované vám poskytne na určité úrovni kterákoliv banka. Ale…

Jistě se mnou budete všichni souhlasit, že banky nejsou vymožeností či výmyslem posledního století, ale jsou institucí velmi starou. Vždyť z doložených pramenů víme, že roli bankéřů, kteří půjčují obchodníkům peníze ze svěřených majetků, zastávají již babylónští kněží, v antice pak tato funkce přechází na lidi mimo chrámy. Celý středověk provázejí židovští bankéři, protože křesťanství zakazuje zatěžovat půjčky úrokem. Po průmyslové revoluci se objevuje větší potřeba finančních služeb a tudíž bank, které proto zažívají bouřlivý vývoj, jež dospívá až k dnešnímu stavu.

Říkáte si asi, proč vlastně tolik historie najednou? Odpověď je velice jednoduchá. Aniž bych chtěla kohokoliv poučovat, ještě jednou se k ní vrátím, protože se pokusím alespoň částečně porovnat nesrovnatelné, tzn. naše banky a jejich služby se službami nadnárodní americké firmy Coca Cola.

Na rozdíl od bank se datuje počátek firmy Coca Cola do Atlanty roku 1886. Jde tedy o mnoho let mladší, tehdy malou firmičku, která za první rok vydělá pouhých 50 dolarů. Díky prozíravému majiteli však věnuje 70 dolarů na reklamu. První rok tedy prodělá, ale ty další jsou už pouze ve znamení rozrůstání se a stále se zvyšujícího zisku. V současné době je největším prodejcem nealkoholických nápojů na světě, do prodejní sitě distribuuje 400 řad produktů ve 312 státech či závislých teritoriích. Značka Coca Cola je čtvrtou nejdražší
ve světě. Může se takovým podobným vývojem za relativně krátkou dobu pochlubit některá z bank? Podle mého mínění ne. Z hlediska historického vývoje tedy Coca Cola „vyhrává“ na plné čáře.

Většina bank v naší republice provozuje své služby ve všech větších městech a jejich budovy jsou soustředěné do širšího centra, takže zde není žádný problém vybrat si pro sebe tu pravou. Horší už je to s dostupností jednotlivých poboček. Nově vybudované jsou již řešeny bezbariérově, ale pokud jsou  umístěné v historických budovách, můžete si být jisti, že rozhodně narazíte na nějaký ten schod či jinou překážku a o výtahu si můžete nechat jen zdát. Dovedete se v této situaci vžít do role člověka, který se pohybuje s pomocí francouzských holí či dokonce na invalidním vozíku? Jak si s tím asi poradí? Já bych musela zapojit tu nejbujnější fantazii. Ani zvonky u vchodu v těchto případech nic neřeší. Pracovník banky přece nemůže složitě přemísťovat potenciálního klienta dovnitř ani si s sebou vzít na ulici svůj stůl i s počítačem, aby plně vyhověl všem jeho přáním.

Ale v naší zemi nežijí jen starší lidé a vozíčkáři. Co slepci či lidé hluší nebo němí? V dnešní době za ně buď tyto záležitosti vyřizuje někdo jiný, nebo sem přicházejí s doprovodem, který jim pomáhá překonat pro ně obtížné situace. A jak bych to v budoucnu vyřešila já? Přístup do banky by nebyl díky vodícím pásům pro slepce žádným rizikem. Uvnitř by se ho ihned ujal pracovník. Všechny tištěné materiály by si mohl neprodleně přečíst v Braillově písmu. Postižení, kteří se dorozumívají pomocí znakového jazyka, by měli k dispozici vyškoleného tlumočníka v centrále banky, s nímž by se domlouvali pomocí webové kamery. Tím by také s sebou nepotřebovali žádný doprovod.

Firma Coca Cola je na tom i v tomto ohledu o něco lépe, protože její nápoje se u nás v drtivé většině prodávají v rozsáhlých nákupních centrech, jež byla vybudována v posledních dvaceti letech, a proto jsou řešena bezbariérově a přístup do nich je bezproblémový. Menší nevýhodou je rozsáhlost těchto center. Buďte si jisti, že jakmile potřebujete neodkladně řešit nastalé nesnáze, nebo získat chybějící informace na celé prodejní ploše neuvidíte ani jednu prodavačku, která by vám mohla pomoci.

Sotva vstoupíte do banky, první, kdo upoutá vaši pozornost, je patřičně vyzbrojený bezpečnostní pracovník. Všichni si jistě uvědomujeme, že na těchto zaměstnancích leží velká hmotná zodpovědnost a musí mít také notnou dávku odvahy a osobní statečnosti. Je ale nutné, aby jejich výraz a někdy bohužel i vzhled připomínal spíše uprchlé nebezpečné vězně z té nejpřísnější kategorie věznic? Můj názor je, že ne. V ideální bance si představuji dobře vypadajícího mile naladěného a příjemně se tvářícího odborníka, který je však za všech okolností připraven k zásahu na ochranu svěřeného majetku, který se v bance nachází.

Pokud budete mít štěstí, nepřivítá vás u přepážky pracovník či pracovnice s profesionálním úsměvem, který na obličej nasazuje úderem osmé hodiny ranní a sundává ho s uzavřením pobočky. Myslíte si, že právě v něm spočívá zákazníkova spokojenost? Souhlasím s tím, že je v každém případě lepší než nerudný a škarohlídský pohled dlouholetého rutinéra, ze kterého neochota přímo čiší všemi póry. Domnívám se však, že jádro této činnosti tkví v tom, že si každý, kdo zde pracuje, uvědomí, že jde o službu pro lidi. V ideální bance bych tedy zaměstnala sice usměvavé, ale zároveň vzdělané a kompetentní lidi na svém místě, kteří chtějí ostatním skutečně „sloužit“. I přes své osobní problémy a trápení jsou vždy dobře naladěni, ochotní klientům naslouchat a řešit jejich vzniklé problémy. Dokážou si ve všech situacích poradit, a pokud nějaké informace nemají nebo je bohužel zapomněli, vědí na koho se obrátit a jsou tedy schopni si je rychle opatřit. Takové pracovníky je potřeba odměňovat nejen finančně, ale i řadou nefinančních benefitů, jak je v současné době zvykem v Coca Cole. Tady jsou pracovníci zainteresováni do prodeje a kromě odpovídající mzdy mohou podle svých výsledků také získat např. možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje, zvýhodněné stravování, nápoje, zvýhodněné telefonní sazby, týden dovolené navíc, slevy na rekreační a wellness pobyty a mnoho dalších.

Netvrdím, že by v ideální bance pracoval kolektiv složený jen z pracovníků do 35 let věku. V dnešní době jsou některé zveřejněné inzeráty nabízející pracovní příležitosti přímo takovým způsobem koncipované. V čem je přednost mládí? Zcela jistě v onom věku, dost velké dravosti, elánu, přizpůsobivosti rychle se měnícím podmínkám, bezproblémovém zvládání nových technologií, větší ochotě učit se nové věci či cestovat. A co mohou nabídnout ti zkušenější? Především právě tu zkušenost získanou během svého života. Proto také přinášejí jiný pohled na věci a jejich hodnocení. Přistupují ke všemu s větším nadhledem daným právě oním věkem. I oni jsou schopni se přizpůsobovat novým podmínkám, reagovat na změny, ale i cestovat a poznávat nejžhavější novinky.

Ze zprávy o sociální zodpovědnosti společnosti vyplývá, že ani Coca Cola nezaměstnává pouze lidi do 35 let věku. Pracuje tady 0,1 % mladých do 20 let, 35,1 % 21 - 30letých, dále pak 42,1 % lidí do 40 let, 14,4 % 41 – 50letých a 8,3 % starších lidí. Z výše uvedeného je zřejmá pestrá a poměrně vyvážená věková skladba zaměstnanců.

Banky po celém světě poskytují velké množství služeb. Nabízejí různé typy účtů výhodné pro určité skupiny (studentský, dětský, běžný, flexikredit), možnosti vystavení platebních karet, rozličná pojištění, spoření na termínované vklady, investování do podílových fondů, půjčky, hypotéky na bydlení nebo věrnostní programy pro stálé zákazníky. Jejich služby jsou v tomto směru pestré, ale nevím, zda je reklama dostačující. Za velkou nevýhodu považuji to, že se o konkrétním produktu dozvím podrobnosti pouze při osobním kontaktu
na pobočce. Jistě by nebyl velký problém různé letáky převést do elektronické podoby a vyčlenit pracovníka, který by buď telefonicky či elektronicky odpovídal na konkrétní otázky potenciálních zákazníků.

.

VŠECHNY VÝSLEDKY ROČNÍKU 2013 NALEZNETE ZDE!

.

Jak je uvedeno už výše v současné době je bohužel možné vyřizovat agendu většinou pouze osobním kontaktem v bance. Jen některé služby jsou poskytovány přes internet. Mým ideálem je většina služeb zprostředkovaná přes internet či webovou kameru. Jen velmi malé procento případů by nutilo klienta k osobní návštěvě banky. Pokud už by sem musel, rozhodně by měl poznat pohodu a příjemnou náladu, která zde panuje, a bez obav z toho, že bude považován za největšího omezence a vyvrhele společnosti, tak jako se to ještě v dnešní době někdy stává, se zeptal klidně a bez strachu i na naprosté samozřejmosti. Je mi jasné, že člověk neprožívá v životě jen šťastné okamžiky, ale podle hesla „náš zákazník, náš pán“ je nutné k práci v bance přistupovat, protože určitě nikdo nechce odradit svým neadekvátním chováním budoucí klienty.

Svoji ideální banku mám možnost najít prakticky všude, protože, stejně jako Coca Cola, má větší či menší pobočky v každém velkém evropském městě i v hlavních městech a turistických destinacích po celém světě. Samozřejmě nabízí stejné produkty jako v naší republice a já mohu stejnou platební kartou platit v Praze, Lhotě, Londýně, Paříži nebo New Yorku.

Od Coca Coly musí banky odkoukat ještě spoustu věcí v oblasti slevových akcí nebo charitativní činnosti. Se slevovými kupony začíná Coca Cola již v roce 1887, poskytuje rovněž množstevní slevy při koupi 6 ks nápojů v balení, svůj prodej později svazuje s prodejem ledniček, zaměřuje se i na děti v předvánočním období. V oblasti sportu sponzoruje různá sportovní utkání např. fotbalová. Nezříká se zodpovědnosti firmy za škody způsobené výrobcem. Současná reklamní kampaň staví na optimismu a probíhá pod heslem: „otevři si štěstí“. Nadační činnost je zaměřena na 5 základních oblastí: přístup všech k pitné vodě a hygienickým zařízením, ochrana vody, dále pak zdravý a aktivní životní styl, spolupráce na snížení emisí a podpora recyklace surovin, podpora vzdělávání, studentská stipendia, prevence HIV/AIDS, tvorba osvětových programů, okamžitá pomoc v případě přírodní katastrofy. V tomto směru bohužel většina bank ještě pokulhává, a buď v této oblasti nepůsobí vůbec nebo jen v omezené míře. Proto by ta ideální měla provádět i charitativní činnost, protože potřebných je na celém světě stále dost.

.

VYHRAJTE ÚČET S DESETI TISÍCI!

.

Srovnání spíše preferuje firmu Coca Cola, ale věřím, že se situace postupem času začne vyrovnávat a třeba nastane i doba, kdy jednotlivé banky ve své činnosti danou firmu předstihnou.Představujeme nejlepší práce ankety Ideální banka 2013 - dnes 6. příčka

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

29261998416

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

200


ČÍSLO TÝDNE - 200 právě tolik miliard korun bude stát dle výsledků tendru výstavba jednoho bloku jaderné elektrárny v Dukovanech. Stavět se však mají hned dva bloky najednou.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,3860
Kurz USD Americký dolar 1 USD 23,3900
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,9360
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 30,1960
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 26,2315
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,5100
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,1051
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více