Přenesení telefonního čísla v novém


31. 03. 2020  08:56     Lukáš Zelený     komentáře (0)

Novela zákona o elektronických komunikacích, účinná od 1. dubna 2020, výrazně zjednodušuje a zrychluje přenos čísla při změně poskytovatele pevných i mobilních telefonních služeb, a to z původních deseti dnů na dva, respektive tři pracovní dny.

Přenesení telefonního čísla v novém
Nová právní úprava se vztahuje nejen na všechny nově sjednávané smlouvy, ale rovněž i na všechny uzavřené před účinností novely zákona. To vše lze navíc udělat bez nutnosti navštívit svého stávajícího (původního) poskytovatele.

Poskytovatelé služeb předně mají povinnost doplnit do smlouvy se zákazníkem takzvaný ověřovací kód účastníka pro přenesení telefonního čísla. Toto doplnění musí být provedeno standardním způsobem jako v jiných případech, kdy dochází k jednostranné změně uzavřené smlouvy. Poskytovatel tedy má povinnost své zákazníky o změně informovat. Ověřovací kód je nezbytností pro podání žádosti o přenesení čísla.

Novela totiž zavádí možnost takzvaného one-stop-shopu. Zájemce o přenesení telefonního čísla již nemusí komunikovat se svým stávajícím poskytovatelem služby, protože všechny nezbytné kroky zajistí nový poskytovatel. Ten musí ve lhůtě jednoho pracovního dne informovat opouštěného poskytovatele o obdržené žádosti zájemce. Spolu s ním pak provede všechny nezbytné kroky tak, aby mohla být smlouva ukončena a služba aktivována u nového poskytovatele v požadovaném termínu - nejpozději do dvou pracovních dnů od okamžiku, kdy přejímající poskytovatel informuje opouštěného.

Dnem 1. dubna také nabude účinnosti novelizované opatření obecné povahy č. 10, kterým Český telekomunikační úřad upravuje podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a také zásady pro účtování ceny mezi poskytovateli služeb.

Celková lhůta pro přenesení telefonního čísla se odvíjí od okamžiku, kdy zájemce o přenesení kontaktuje svého vybraného nového poskytovatele. Od té chvíle běží lhůta jednoho pracovního dne, ve které musí přejímající poskytovatel informovat opouštěného, a během následujících dvou pracovních dnů musí být zajištěny všechny úkony potřebné k přenesení telefonního čísla. Následující pracovní den je pak ukončen smluvní vztah s opouštěným poskytovatelem a dochází k deaktivaci služby poskytované u opouštěného poskytovatele a aktivaci u přejímajícího poskytovatele.

Platí přitom, že v případě, kdy po uplynutí lhůty dvou pracovních dnů následuje víkend či státní svátek, bude služba poskytována opouštěným poskytovatelem až do následujícího pracovního dne, kdy číslo aktivuje přejímající poskytovatel služby.

Pro ilustraci průběhu celého procesu si uveďme jako příklad následující situace:

  1. Účastník požádá přejímajícího poskytovatele služby o zajištění přenesení telefonního čísla v pondělí. Ten má informovat opouštěného poskytovatele nejpozději do jednoho pracovního dne. Učiní tak v úterý. Během středy a čtvrtka plyne lhůta pro zajištění nezbytných úkonů. Následující den je pracovní (pátek), a tento den tedy dojde k aktivaci služby u přejímajícího poskytovatele.
  2. Účastník požádá přejímajícího poskytovatele služby o zajištění přenesení telefonního čísla v pondělí a přejímající poskytovatel ještě ten samý den informuje opouštěného poskytovatele. Lhůta pro zajištění nezbytných úkonů pak běží v úterý a ve středu. K aktivaci služby u přejímajícího poskytovatele dochází ve čtvrtek.
  3. Účastník požádá přejímajícího poskytovatele o zajištění přenesení telefonního čísla ve středu a přejímající poskytovatel informuje opouštěného ve čtvrtek. V takovém případě k aktivaci služby u přejímajícího poskytovatele dojde v úterý, protože lhůta dvou pracovních dnů připadá na pátek a pondělí.
  4. Účastník požádá přejímajícího poskytovatele služby o zajištění přenesení čísla v úterý, a přejímající poskytovatel informuje opouštěného ve středu. Během čtvrtka a pátku plyne lhůta pro zajištění nezbytných úkonů. K aktivaci služby u přejímajícího poskytovatele dojde v pondělí, které je prvním pracovním dnem následujícím po uplynutí lhůty dvou pracovních dnů.

Nastavené lhůty se aplikují i na případ, kdy dojde k ukončení smlouvy nebo její výpovědi, a teprve následné žádosti o přenesení telefonního čísla. Potom v případě, kdy smlouva s opouštěným poskytovatelem skončí dříve, než uplynou předepsané lhůty pro zajištění přenositelnosti, může dojít k přerušení poskytování služby. Typicky k tomu dojde v případě, kdy účastník požádá o přenesení až v samotném závěru výpovědní doby ze smlouvy (například jeden den před ukončením smlouvy).Přenesení telefonního čísla v novém

Diskutovat (0)