Provozní doba poboček ČSOB o Vánocích a transakce na konci roku


12. 12. 2011  12:24     Pavla Hávová     komentáře (0)

Pobočky ČSOB upravují během vánočních svátků svou otevírací dobu. Na Silvestra a o státních svátcích budou pobočky zcela uzavřeny.

Celá pobočková síť ČSOB bude ve dnech 24. až 26. 12. 2011, 31. 12. 2011 a 1. 1. 2012 uzavřena. Během ostatních pracovních dnů platí standardní provozní doba všech poboček.

 

Ke konci roku mají klienti také poslední možnost, kdy mohou podat příkaz k úhradě, aby byla platba připsána na účet banky příjemce ještě do konce letošního roku.

 

Převody plateb v rámci skupiny ČSOB ČR (ať již příkazů k úhradě či inkasu) mohou klienti zadat nejpozději 30. 12. 2011 (na pobočce do 16 hodin, elektronicky do 18 hodin). U příkazů k úhradě ve prospěch účtů vedených v jiných tuzemských bankách platí totéž s nejzazším termínem podání 29. 12. 2011 (podané na pobočce do 17 hodin, elektronicky do 18 hodin).

.

Informace pro klienty o platebním styku v závěru roku 2011 – přehled termínů předání příkazů do ČSOB

 

Odepsání z účtu plátce v roce 2011 a připsání na účet banky příjemce1) v roce 2011

Typ platby

Poslední termín pro předání příkazu
písemně elektronicky
Tuzemské korunové platby pobočce do boxu

Platby do jiné banky v ČR
se splatností nejpozději 29.12.2011

29.12. do 17:00 28.12. 29.12. do 18:00

Prioritní platby do jiné banky v ČR
se splatností nejpozději 30.12.2011

30.12. do 11:30 po předchozí dohodě s ČSOB

30.12.

do 10:30 bez omezení částky

do 12:00 max. 100 mil. CZK

Interní platby v rámci ČSOB v ČR
se splatností nejpozději 30.12.2011

30.12. do 16:002) 29.12. 30.12. do 18:00

Platby do zahraničí a v cizí měně v ČR

pobočce do boxu elektronicky
Platby do jiné tuzemské či zahraniční banky se splatností nejpozději 28.12.2011 27.12. do 17:00 28.12. do 15:30

Platby v rámci ČSOB v ČR/SR
se splatností nejpozději 30.12.2011

29.12. do 17:00 30.12. do 15:30

1)        Termín připsání platby na účet příjemce závisí na podmínkách zpracování platby bankou příjemce.

2)        U poboček s kratší provozní dobou do konce provozní doby.


Odepsání z účtu plátce v roce 2011 a připsání na účet banky příjemce3) v roce 2012

Typ platby

Poslední termín pro předání příkazu
písemně elektronicky
Tuzemské korunové platby pobočce do boxu

Platby do jiné banky v ČR
se splatností nejpozději 30.12.2011

  30.12. do 16:004)   29.12.   30.12. do 18:00
Platby do zahraničí a v cizí měně v ČR pobočce do boxu elektronicky
Platby do jiné tuzemské či zahraniční banky se splatností nejpozději 30.12.2011 29.12. do 17:00 30.12. do 15:30

3)        Termín připsání platby na účet příjemce závisí na podmínkách zpracování platby bankou příjemce.

4)        U poboček s kratší provozní dobou do konce provozní doby.

   

Předání příkazů k zúčtování šeků formou eskontu a CLS (Cash Letter System) pro bezhotovostní připsání šeku na účet příjemce v roce 2011

Bezhotovostní připsání hodnoty šeku formou eskontu a CLS ve prospěch účtu klienta

Poslední termín pro předání příkazu k zúčtování šeku (pobočce)
Eskont, CLS 23.12. do 10:00

Příkazy k vystavení bankovních šeků s odepsáním šeku z účtu plátce v roce 2011

Vystavení bankovního šeku splatného v tuzemsku     a v zahraničí k tíži účtu klienta

Poslední termín pro předání příkazu k vystavení bankovního šeku (pobočce)

Standardní 27.12. do 16:00
Expresní 28.12. do 16:00
 


Provozní doba poboček ČSOB o Vánocích a transakce na konci roku

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

19947050528

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

5740


ČÍSLO TÝDNE - 5740 korun. Právě tolik bude činit dle rozhodnutí vlády tzv. paušální daň. Každý živnostník s příjmem do 800 tisíc korun ročně tak bude moci hradit sociální, zdravotní i daň v jedné paušální částce. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více