Průzkum ČBA:
Mluvit s dětmi o financích se vyplatí, uvědomují si čeští rodiče.


31. 03. 2020  00:11     Tisková zpráva     komentáře (0)

Finanční gramotnost je pro děti nesmírně důležitá. Na tom se shodují rodiče dětí všech věkových kategorií. Vyplývá to z aktuálního průzkumu České bankovní asociace (ČBA) zaměřeného právě na děti a finance. Podle něj se zároveň téměř žádný rodič nebojí svým potomkům na otázky spojené s financemi odpovídat a aktivně je s nimi řešit. Na finanční vzdělávání by však rodiče neměli zapomínat ani v současné situaci, kdy jsou děti doma.

Průzkum ČBA: Mluvit s dětmi o financích se vyplatí, uvědomují si čeští rodiče.
Přestože si 96 % Čechů myslí, že o finanční gramotnost by se měl starat školní systém, očekávají, že se vzděláváním v tomhle směru jim pomůže i ministerstvo financí, Česká národní banka či přímo samotné banky (84 %). Téměř stejnou měrou se podle nich musí zapojit i rodina (89 %). Ve výchově svých dětí a vnoučat se tématům spojeným s financemi pravidelně a záměrně věnuje více než polovina rodičů či prarodičů. Vyplývá to z lednového průzkumu České bankovní asociace zaměřeného na finanční gramotnost Čechů.

Podle aktuálních zjištění bankovní asociace se téměř dvě třetiny rodičů snaží svým potomkům vštípit základy správného finančního hospodaření poměrně brzy, nejčastěji již v předškolním věku (38 %). Většinou se přitom řídí svými vlastními zkušenostmi (83 %) než příručkami a učebnicemi, které využívá 15 % rodičů. Mladí rodiče do 26 let potřebné informace vyhledávají v 79 % na internetu. „To nemusí být vůbec špatná volba, neboť dnes existuje poměrně široká škála možností, jak se o financích učit třeba i zábavnou formou s využitím online her, anebo přes různé mobilní a webové aplikace. Vyzkoušet si základní pravidla a poznávat, jak zacházet s penězi, můžeme ale i off-line např. při deskových hrách či nikdy nestárnoucí hře na obchod,“ doplňuje Helena Brychová, vedoucí vzdělávácích projektů České bankovní asociace.

Kapesné je věčné téma, nejčastěji děti dostávají stokorunu týdně

„Významnou roli při finančním vzdělávání dětí hraje kapesné, které pro ně může být prvním setkáním s finační realitou. Z našeho průzkumu vyplynulo, že polovina dětí dostává kapesné pravidelně – buď v měsíční nebo týdenní frekvenci. Nejčastěji jde o částku do 100 korun týdně, výše se však samozřejmě odvíjí podle věku dětí, např. děti starší 15 let dostávají spíše okolo 200 korun týdně,“ vysvětluje Brychová a dodává, že ne všechny děti jsou ale se svým kapesným spokojené. S jeho výši je spokojeno 44 % – alespoň si to myslí jejich rodiče. Čtvrtina dětí pak kapesné nedostává vůbec, ale do této kategorie spadají z velké části děti předškolního věku (60 %).

Na 52 % rodičů dává svým potomkům vedle kapesného i odměnu za občasnou nadstandardní pomoc v domácnosti. Pozitivní přístup mají rodiče také v odměňování za dobré vysvědčení nebo zahradní práce jako třeba posekání zahrady. Oproti tomu slušné chování (68 %) nebo úklid vlastního pokoje (63 %) nejsou pro rodiče důvodem pro finanční odměnu. Více než polovina rodičů je dle svých slov v rozhodnutích o dětských financích konzistentní – ať už se jedná o odměny nebo o kapesné, děti dostávají peníze podle jasně stanovených pravidel, která platí i v situaci, kdy své peníze utratí.

Rodiče nechávají na dětech, za co peníze utratí. Zakládají jim i účty s platební kartou

Rodiče zpravidla (70 %) nerozhodují o tom, za co jejich děti své peníze utrácejí, a to ať už jde o odměny či kapesné. Podle Brychové se jedná o správný přístup. „Pokud dětem nějaký finanční obnos dáme, již bychom je neměli příliš svazovat v tom, za co jej mohou utratit. Můžeme to s nimi ale probrat a říct jim, proč konkrétně my danou věc považujeme za dobrý či špatný nákup, a jít jim příkladem, ale samotné rozhodnutí bychom měli nechat na nich. Ani nám nikdo neurčuje, za co máme utratit svou výplatu,“ dodává Brychová. Na 12 % rodičů přitom ale požaduje, aby se jich děti před nákupem dovolili, pětina na tom trvá od určité finanční částky.

Velká část rodičů dnes dětem zřizuje běžné bankovní účty s platební kartou (42 %). Při pořízení platební karty je zároveň důležité dětem vysvětlit i základní pravidla, jak kartu bezpečně používat. Z dalších finančních produktů rodiče ale vůbec nejčastěji svým dětem zakládají stavební spoření (54 %) jako základ finančního polštáře do dospělosti.

Financím se můžeme věnovat i doma. Třeba právě nyní

Všichni víme a asi i sami cítíme, jak náročná je současná situace, v níž rodiče nejen plní násobně více povinností, např. těch souvisejících se školní výukou, ale zároveň jsou vystaveni možnému výpadku příjmů. Běžný nákup, splátka úvěru či úhrada nájmu, to vše pro nás nyní může být trochu problém. Tím se povídání a rozhodování o penězích dostává do centra pozornosti celé rodiny. Děti to všechno vnímají, a proto je možné toto využít, mluvme s nimi o tom. I v těžkostech zkusme najít příležitost, jak se učit a do budoucna poučit,“ komentuje Brychová a doplňuje, že právě o tom by finanční vzdělávání mělo být.

Subjektů, které se finančnímu vzdělávání věnují a nabízejí možnosti, které lze využít i v domácí výuce, je dnes již celá řada. ČBA patří mezi průkopníky a iniciátory projektů, které dlouhodobě přispívají ke zvyšování finanční gramotnosti různých věkových skupin. Pod hlavičkou Finance hladce, která zastřešuje vzdělávací aktivity asociace určené veřejnosti můžete najít např.  nezávislý vzdělávací webový portál financnivzdelavani.cz či bezpecnebanky.cz. Osvětové kampaně ČBA, které probíhají na sociálních sítích a směřují jak k základům finanční gramotnosti, tak k pravidlům kyberbezpečnosti, lze sledovat právě pod tímto označením.

Vzdělávání dětí mají pomoci již etablované projekty – na podzim Bankéři do škol a na jaře mezinárodní soutěž ve finanční gramotnosti European Money Quiz, jejíž letošní 3. ročník musel být odložen. Aby však rodiče na domácí výuku nezůstali sami, připravila asociace kampaň „Mluvit s dětmi o penězích se vždycky vyplatí“ aneb rady a tipy pro bezradné rodiče, kterou naleznete zde. „Jednou z našich dlouhodobých aktivit na poli finančního vzdělávání je také seriál Bankovkovi, který připravujeme společně s ČT pro dětský televizní kanál Déčko. V letošním roce jsme sit-com rozšířili o kratší epizody určené mladším dětem, které je mohou sledovat od začátku dubna na Planetě YO,“ uzavírá Helena Brychová.Průzkum ČBA: Mluvit s dětmi o financích se vyplatí, uvědomují si čeští rodiče.

Diskutovat (0)