SANEP:
Nejabsurdnějším bankovním poplatkem je poplatek za zjištění zůstatku přes bankomat


04. 02. 2013  11:00     TZ SANEP     komentáře (0)

Jak vyplývá z exkluzivního šetření společnosti SANEP, nejabsurdnějším poplatkem je z pohledu domácí populace poplatek „Zjištění zůstatku přes bankomat“. Tento výsledek tak koresponduje i s hlasováním v 1. kole Ankety o nejabsurdnější bankovní poplatek pro rok 2012, které pořádá partner exkluzivního průzkumu společnosti SANEP server bankovnipoplatky.com.

SANEP: Nejabsurdnějším bankovním poplatkem je poplatek za zjištění zůstatku přes bankomat
Na rozdíl od zmíněné ankety, v níž na druhém místě skončil poplatek za vedení účtu k hypotečnímu nebo spotřebitelskému úvěru, se na druhém místě v šetření společnosti SANEP umístil poplatek za výpis z účtu zaslaný elektronickou cestou.  Tento rozdíl mezi anketním hlasováním a šetřením společnosti SANEP je dán zejména rozdílným sběrem dat a jejich vyhodnocením. Výsledky šetření společnosti SANEP představují názor reprezentativního vzorku domácí populace, zatímco server bankovnipoplatky.com se dotazoval svých čtenářů pouze anketní formou. Navíc se tento server aktuálně věnuje tématice poplatků za vedení účtu k hypotečnímu nebo spotřebitelskému úvěru, což může návštěvníky podle názoru provozovatele tohoto serveru Patrika Nachera do určité míry ovlivnit.
.

HLASOVÁNÍ STÁLE BĚŽÍ - HLASOVAT MŮŽETE ZDE!

.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum v rámci partnerství s Anketou o nejabsurdnější bankovní poplatek pro rok 2012, který pořádá server www.bankovnipoplatky.com, byl proveden ve dnech 15. – 28. ledna 2013 na vybrané skupině 12.578 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 220 tisíc registrovaných uživatelů 48.091 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Výsledky průzkumu:

undefinedSANEP: Nejabsurdnějším bankovním poplatkem je poplatek za zjištění zůstatku přes bankomat

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

31861550018

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

223


ČÍSLO TÝDNE - 223 právě tolik hodin stráví malé a střední firmy papírováním. Vše v souvislosti s plněním úředních povinností. To představuje téměř 10 dnů, každý celých 24 hodin. Stačí aby si každý z nás vzpomněl na vyplňování každoročních daňových přiznání a všech příloh a je jasné o čem se mluví. Byrokracie bohužel v České republice nijak významně neustupuje. Průzkum provádí již čtvrtým rokem Liberální institut.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více