Životní situace:
Česká národní banka – kdy může pomoci

Důvodem pro řešení sporu Českou národní bankou je využívání nekalých praktik ze strany poskytovatele finančních služeb.
Nekalou praktikou je takové jednání podnikatele vůči spotřebiteli, které je v rozporu s požadavky odborné péče, které je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Obrátit na ČNB se můžeme i v případě sporů o smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku (telefon, fax, e-mail či internet). Pro spotřebitele je tento způsob jistě pohodlnější, ale možnost získat informace je omezenější než při osobním jednání s poskytovatelem finanční služby. Novou pravomocí ČNB bude také dohled nad nebankovními poskytovateli úvěrů a podmínkami při nabízení a poskytování spotřebitelského úvěru v rámci nového zákona o spotřebitelském úvěru. ČNB také v budoucnu bude spravovat Centrální evidenci účtů.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců