Životní situace:
Chci podat návrh na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuci)

Instituce pro tuto životní situaci

Soud

V případě pravomocného rozsudku, kdy vám dlužník stále dluží peníze, máte možnost podat návrh k soudu na nařízení výkonu rozhodnutí. Soud následně vyhlásí exekuci na majetek dlužníka.


V případě pravomocného rozsudku, kdy vám dlužník stále dluží peníze, máte možnost podat návrh k soudu na nařízení výkonu rozhodnutí. Soud následně vyhlásí exekuci na majetek dlužníka.

 

 

 

Komu se poplatek platí:

Místně příslušnému soudu, který o vydal rozsudek (v případě že rozsudek vydal krajský soud, pak se poplatek platí místně příslušnému soudu, kde má sídlo či bydliště dlužník).

 

 

 

Poznámka:

Za návrhy na druhé a další nařízení výkonu rozhodnutí na základě téhož vykonatelného rozhodnutí proti témuž účastníku se zaplatí polovina příslušných poplatků, ne však méně než 300 Kč.  Za návrh na zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce nebo na odklad výkonu rozhodnutí nebo exekuce se poplatek nevybere; jde-li o návrh na zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané ve smyslu § 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř., poplatek se vybere ve výši 1.000 Kč.  Za námitky proti příkazu soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce se poplatek nevybere.Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců