Životní situace:
Chci vypořádat společné jmění manželů

Instituce pro tuto životní situaci

Advokát

Pokud se chcete nechat zastupovat advokátem v řízení o vypořádání společného jmění manželů, pak je pro výši odměny rozhodující výše předmětného majetku


Pokud se chcete nechat zastupovat advokátem v řízení o vypořádání společného jmění manželů, pak je pro výši odměny rozhodující výše předmětného majetku.

Odměna se pak určí stejně jako u odměny za zastupování v případě peněžního plnění

 

 

Poznámka:

Ve věcech zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se za předmět řízení považuje

a) cena věci po odečtení ceny podílu zastupovaného účastníka, směřuje-li návrh na přikázání věci tomuto účastníkovi nebo na prodej věci,

b) cena věci po odečtení ceny podílu ostatních spoluvlastníků, směřuje-li návrh na přikázání věci ostatním spoluvlastníkům,

c) cena věci, směřuje-li návrh na reálné rozdělení věci.

           

Ve věcech vypořádání společného jmění nebo jiného majetku manželů se za předmět   řízení považuje polovina hodnoty vypořádávaného majetku a závazků, popřípadě dalších hodnot.

 

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců