Životní situace:
Co se rozumí pojmem „předváděcí akce“?

Zákon o ochraně spotřebitele hovoří o organizované akci. Jedná se o akci určenou pro omezený počet spotřebitelů, kteří byli pozváni, ať již adresně nebo neadresně.
V průběhu akce dochází k prodeji zboží, poskytování služeb, jejich nabízení či propagaci. Je jedno, jestli se akce koná v místní restauraci nebo třeba v rámci výletu se zajištěnou dopravou.

Kde je to upraveno: § 20 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 1828 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Témata k této situaci:

Občanský zákoník

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců