Životní situace:
Dálkový přístup k údajům z Katastrálního úřadu

Dálkový přístup, poskytovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, umožňuje získávat údaje z katastru nemovitostí pro celé území ČR prostřednictvím sítě Internet.
Vstup do tohoto systému je vyhrazen pouze pro ty uživatele, kterým byl na základě žádosti podané provozovateli založen zákaznický účet, na němž budou veškeré uživatelem provedené výstupy účtovány. Dálkový přístup je výhodný především pro uživatele, kteří potřebují častý přístup k informacím obsažených v katastru nemovitostí nebo pro realitní či stavební firmy.

Zřízení dálkového přístupu:

Písemná žádost se podává Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu, odbor služeb uživatelům, Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8. Žádost se zasílá ve dvou exemplářích. Potvrzená žádost, doplněná číslem zřízeného zákaznického účtu DP a číslem jednacím, bude obratem vrácena žadateli poštou. Tím bude také uzavřen smluvní vztah o poskytování DP. Současně žadatel obdrží identifikační údaje (uživatelské jméno a výchozí heslo), kterými se bude jako registrovaný uživatel přihlašovat do systému. Přidělené uživatelské jméno je po celou dobu neměnné.

Právní předpisy:

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky

Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky (příloha č. 3)
Témata k této situaci:

Nemovitost

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců