Životní situace:
Dědím – odměna notáře

Instituce pro tuto životní situaci

Notář

Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o dědictví, je obvyklá cena zůstavitelova majetku, který.se.stal.předmětem.řízení.o.dědictví.


Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení

o dědictví, je obvyklá cena zůstavitelova majetku,

který.se.stal.předmětem.řízení.o.dědictví.

 

Provádí-li se řízení o dědictví o zůstavitelově majetku, který se objevil po

právní moci usnesení, jímž bylo původní řízení skončeno, je základem odměny

notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v tomto řízení obvyklá cena

tohoto majetku.

 

Poznámka:

Odměna notáře, který byl soudem pověřen, aby jako soudní komisař provedl úkony

v řízení o dědictví,12) (dále jen "odměna notáře jako soudního komisaře") za úkony

provedené v řízení o dědictví, které bylo zastaveno, činí 400 Kč.

 

Mimořádné zvýšení odměny:

Odměnu stanovenou podle § 11 nebo vypočtenou podle § 13 může soud

přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 %, pokud úkony notáře v řízení o dědictví

byly mimořádně obtížné nebo časově náročné, zejména provedením více

nezbytných jednání ve věci, provedením úkonů na místě samém, provedením

likvidace dědictví nebo použitím cizího práva nebo jazyka.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců