Životní situace:
Identifikace obtěžujících a zlomyslných volání

Instituce pro tuto životní situaci

Telekomunikační operátor

Služba spočívá v předání výpisu zákazníkovi, kde bude uvedeno volání, které zákazník označil jako zlomyslné nebo obtěžující. Abyste výpis získali, musíte u něj požádat.


Služba spočívá v předání výpisu zákazníkovi, kde bude uvedeno volání, které zákazník označil jako zlomyslné nebo obtěžující. Abyste výpis získali, musíte u něj požádat. U všech hovorů uskutečněných do dvou měsíců zpětně od požádání vám musí operátor vyhovět – je povinen službu ze zákona poskytovat.

 

 

Mobilní operator je povinen poskytnout následující údaje:

jméno, příjmení (popřípadě pseudonym), adresa trvalého pobytu, telefonní číslo a adresa elektronické pošty. U podnikající fyzické osoby se osobní údaje doplňují o místo podnikání. Identifikačními údaji podle odstavce 3 jsou obchodní firma nebo název nepodnikající právnické osoby, adresa sídla, popřípadě adresa sídla organizační složky, adresa a telefonní číslo provozovny a adresa elektronické pošty.

 

Zdroj: Zákon o elektronických komunikacích, v § 41 odst. 5

 

POZOR: Mobilní operator je povinen poskytnout tyto údaje i když je účastník odmítl uveřejnit v telefonním seznamu!!

 

Mobilní operátor chce vědět hlavně datum a čas volání.

 

 

Poznámka: Cenu za tuto službu bude Vodafone účtovat zákazníkovi pouze v případě úspěšného zjištění telefonního čísla, které zákazník označil jako obtěžující či zlomyslné. Při vyřizování žádosti se postupuje přiměřeně jako v případě reklamací.

 

Žádost vám ale ještě nezajistí úspěch. Mobilnímu operátorovi se nemusí podařit záškodníka najít – to se může stat hlavně v případě, že hovor pocházel z jiné sítě než vašeho operátora. V tom případě po vás nemá právo požadovat poplatek!

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců