Životní situace:
Jak dlouho trvá vyřízení reklamace u operátorů

Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne doručení reklamace.
Pokud ale její objasnění vyžaduje projednání se zahraničním operátorem, prodlužuje se tato lhůta na dva měsíce. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.
Témata k této situaci:

Telekomunikace

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců