Životní situace:
Jak je mimosoudní řešení sporů u ČTŮ zpoplatněno?

Podání návrhu podléhá zaplacení správního poplatku.
Výše správního poplatku závisí na typu návrhu. V průběhu řízení mohou vznikat další náklady řízení v závislosti na tom, zda strany využijí možnost advokátního zastoupení a na jednotlivých úkonech, které v řízení učiní. Přiznání náhrady nákladů řízení se řídí zásadou úspěchu ve věci s ohledem na posouzení účelnosti takto vynaložených nákladů.
Témata k této situaci:

Občanský zákoník Telekomunikace Spor

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců